นครศรีฯ ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

ราคาเริ่มต้น ฿ 2,999
รหัสทัวร์ NKS01
สายการบิน
ระยะเวลา 3 วัน 1 คืน
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
  • ศาลหลักเมืองนคร
  • วัดพระธาตุน้อย
  • หมู่บ้านคีรีวง
  • วัดยางใหญ่
  • ไหว้ไอ้ไข่ วัดเจดีย์
  • วัดสวนโมกข์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 นครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุ ศาลหลักเมือง วัดธาตุน้อย คีรีวง ถนนคนเดินหน้าวัดพระธาตุ โรงแรม ราวดี รีสอร์ท นครศรีธรรมราช หรือเทียบเท่า
3 นครศรีฯ สุราษฎร์ธานี วัดยางใหญ่ ร้านวัตถุมงคล วัดเจดีย์ วัดสวนโมกข์ ร้านของฝาก กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
27 – 29 พฤศจิกายน 2563 2,999 500 จอง
จอง
25 – 27 ธันวาคม 2563 2,999 500 จอง
จอง
29 – 31 มกราคม 2564 2,999 500 จอง
จอง
26 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 2,999 500 จอง
จอง
26 – 28 มีนาคม 2564 2,999 500 จอง
จอง
23 – 25 เมษายน 2564 2,999 500 จอง
จอง
28 – 30 พฤษภาคม 2564 2,999 500 จอง
จอง
25 – 27 มิถุนายน 2564 2,999 500 จอง
จอง
23 – 25 กรกฎาคม 2564 2,999 500 จอง
จอง
27 – 29 สิงหาคม 2564 2,999 500 จอง
จอง
24 – 26 กันยายน 2564 2,999 500 จอง
จอง
29 – 31 ตุลาคม 2564 2,999 500 จอง
จอง
26 – 28 พฤศจิกายน 2564 2,999 500 จอง
จอง