ทัวร์หาดใหญ่-หลีเป๊ะ

ราคาเริ่มต้น ฿ 3,790
รหัสทัวร์ 2000764
สายการบิน
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ไทย-สตูล

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • รถตู้รับจากสนามบินหาดใหญ่ สู่ท่าเรือปากบารา
  • ลงเรือ Speed Boat สู่เกาะหลีเป๊ะ 
  • ดำน้ำตื้น ณ เกาะอุเส็น,เกาะกระ
  • ดำน้ำตื้น เกาะอาดัง อ่าวสน อ่าวเลือด อ่าวแม่หม้าย


รายละเอียดโปรแกรม

วันแรก     สนามบินหาดใหญ่ท่าเรือปากบารา –เกาะหลีเป๊ะ  (-,-)

08.00 น. รถตู้รับจากสนามบินหาดใหญ่ สู่ท่าเรือปากบารา

11.30 น. ลงเรือ Speed Boat สู่เกาะหลีเป๊ะ  (อาหารเที่ยงอิสระก่อนลงเรือ)

13.30 น. คณะเดินทางถึงโป๊ะ ลงเรือหางยาวขึ้นเกาะหลีเป๊ะ

เช็คอินเข้าสู่ที่พัก ….รีสอร์ท

19.00 น. อาหารค่ำ (อิสระ)

วันที่สอง    ดำน้ำ ตามเกาะ(โซนตะวันออก) จอยทริป (ช,ท,-)

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ä ( มื้อที่ 1 )หลังอาหาร ลงเรือหางยาวเพื่อ ดำน้ำตื้น ณ เกาะอุเส็น,เกาะกระ,

           บริการอาหารกลางวัน ä (มื้อที่ 2) ข้าวกล่อง  

บ่าย      ดำน้ำตื้นต่อ ที่ เกาะอาดัง อ่าวสน อ่าวเลือด อ่าวแม่หม้าย  และเดินทางกลับเกาะหลีเป๊ะ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม    เกาะหลีเป๊ะ – ปากบารา-สนามบินหาดใหญ่  (ช,-,-)

07.00 น.    บริการอาหารเช้า ä  (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

09.00 น.          ลงเรือ Speed Boat เดินทางกลับท่าเรือปากบารา

11.30 น.   ถึงท่าเทียบเรือปากบารา นำคณะขึ้นรถตู้ เดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่

14.00 น.   เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ (เวลาโดยประมาณ)

หมายเหตุ

เวลาและสถานที่ดำน้ำตื้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 


กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
สิงหาคม 63-30 กันยายน 63 3,790 จอง
จอง