ทัวร์พม่า (ปีใหม่63) มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,999
รหัสทัวร์ 1900873
สายการบิน Bangkok Airways
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • จุดชมวิวทะเลเจดีย์
 • เจดีย์ชเวสิกอง
 • วัดอานันดา
 • วัดมนุหะ
 • วัดกุบยางกี
 • เจดีย์ติโลมินโล
 • วิหารธรรมมายันจี
 • สะพานไม้สักอูเบ็ง
 • เจดีย์มิงกุน
 • เจดีย์ชินพิวเม
 • เจดีย์กวงมูดอร์
 • วัดชเวนันดอร์
 • พระราชวังมัณฑะเลย์
 • วัดกุโสดอ

พิเศษ !!! พร้อมชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ