ตุรเคีย ซุปตาร์… Winter in Turkiye!!

ราคาเริ่มต้น ฿ 34,888
รหัสทัวร์ TTNISTTK123
สายการบิน Turkish Airline / TK
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ ตุรกี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
  • สัมผัสความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าสีน้ำเงิน
  • ปราสาทปุยฝ้ายที่ปามุคคาเล่
  • ชม ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล
  • ช้อปปิ้งกันให้จุใจที่ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
  • ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงอิสตันบูล – นครอิสตันบูล – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปิ - เมืองอังการ่า โรงแรม Otel 2000 Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (เมืองอังการ่า)
3 ทะเลสาบเกลือ -เมืองคัปปาโดเกีย - โรงงานเครื่องประดับ - โรงงานทอพรม โรงงานเซรามิค - เมืองเกอราเม่ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ โรงแรม SURBAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (เมืองคัปปาโดเกีย)
4 คาราวานสไลน์ – เมืองคอนย่า – โรงงานคอตตอน – เมืองปามุคคาเล่ โรงแรม HILICI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (เมืองปามุคคาเล่)
5 นครโบราณเฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย - ร้านขนม Turkish Delight – เมืองคูซาดาซึ เมืองโบราณเอฟฟิซุส – วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ โรงแรม MARTI BEACH HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (เมืองคูซาดาซึ)
6 โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองเปอร์กามัม – เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล TROIA TUSAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (เมืองชานัคคาเล่)
7 เมืองอิสตันบูล– ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต – สนามบินกรงุอิสตันบูล
8 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
17 – 24 มกราคม 2566 36,888 จอง
จอง
10 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 36,888 จอง
จอง
01 – 08 มีนาคม 2566 36,888 จอง
จอง
13 – 20 มีนาคม 2566 36,888 จอง
จอง
22 – 29 มีนาคม 2566 34,888 จอง
จอง