ตะลุยเยาวราช ตลาดน้อย

ราคาเริ่มต้น ฿ 990
รหัสทัวร์
สายการบิน
ระยะเวลา 1 วัน
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • Street Art เจริญกรุง 32
  • บางรัก ริเวอร์วิว
  • สถานทูตโปรตุเกส
  • ประตูไชน่าทาวน์
  • ศาลเจ้าเทียนฟ้า
  • ศาลเจ้าโจวซือกง
  • ถนนเยาวราช
  • ลอดช่องสิงคโปร์
  • Warehouse 30


ตะลุยถิ่นจีน

เจริญกรุง – ตลาดน้อย – เยาวราช

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 นำท่านเยี่ยม ชมเมืองเก่า สถาปัตยกรรมที่งดงาม ของวัด โบสถ์ ศาลเจ้า ศิลปกรรม เข้าชุมชน ชิมขนมอร่อย เรียนรู้ประวัติศาสตร์ บรรยายโดยมัคคุเทศก์ที่ทำให้การท่องเที่ยว มีสาระเพิ่มความเข้าใจ เข้าถึง ได้ดีขึ้น ด้วยการขี่สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า ชมเมือง เข้าชุมชน ชิมขนมอร่อย เรียนรู้ประวัติศาสตร์

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
ทุกวัน 990 จอง
จอง