ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 2 คืน Charterflight

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,999
รหัสทัวร์ PVN028C-SL
สายการบิน Lion Air / SL
ระยะเวลา 4วัน3คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ล่องเรือกระด้ง
  • วัดกวางตุ้ง
  • สะพานมังกร


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ ดอนเมือง-สนามบินดานัง-บานาฮิลล์ กระเช้าบานาฮิลล์ ชมสะพานมือสีทอง สะพานโกเด้นบริดจ์ Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel ระดับ 4 ดาว
2 บานาฮิลล์-สวนดอกไม้ รถรางขึ้นเขา อุโมงค์เก็บไวน์-อิสระบนบานาฮิลล์ สุดฟินกับบรรยากาศเมืองแห่งเทพนิยาย Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel ระดับ 4 ดาว
3 บานาฮิลล์-หมู่บ้านกั๊มทาน-ล่องเรือกระด้ง-เมืองฮอยอันหมู่บ้านแกะสลัก หินอ่อน-เที่ยวเมืองมรดกโลกฮอยอัน-วัดกวางตุ้ง-พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ -สะพานมังกร-สะพานแห่งความรัก Danang Luxtery hotel, Glamour, ROLIVA Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 เมืองดานัง-วัดหลินอึ๋ง เจ้าแม่กวนอิม-ตลาดฮาน-สนามบินดานัง กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
13-16 ตุลาคม 2565 19,999 7,500 จอง
จอง