ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน3คืน (พักบานาฮิลล์)

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,999
รหัสทัวร์ KVN120411
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 4 วัน 3คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • กระเช้าขึ้นบานาฮิลล์
  • หมู่บ้านฝรั่งเศส
  • สะพานมังกร
  • หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-ดานัง-กระเช้าขึ้นบานาฮิลล์-หมู่บ้านฝรั่งเศส-สวนสนุก MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL โรงแรมระดับ 4ดาว
2 บานาฮิลล์-สะพานมือ-สวนดอกไม้-อุโมงค์เก็บไวน์-เจ้าแม่กวนอิม-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-สะพานแพ่งความรัก LUXTERY HOTEL DANANG หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว
3 ดานัง-หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง-หมู่บ้านหินอ่อน-ฮอยอัน-สะพานญี่ปุ่น LUXTERY HOTEL DANANG หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว
4 ดานัง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
09-12 มิถุนายน 65 13,999 4,000 จอง
จอง
11-14 มิถุนายน 65 13,999 4,000 จอง
จอง
18-21 มิถุนายน 65 13,999 4,000 จอง
จอง
30 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 65 13,999 4,000 จอง
จอง
10-13 กรกฎาคม 65 13,999 4,000 จอง
จอง
16-19 กรกฎาคม 65 13,999 4,000 จอง
จอง
21-24 กรกฎาคม 65 13,999 4,000 จอง
จอง
29 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 65 13,999 4,000 จอง
จอง
06-09 สิงหาคม 65 13,999 4,000 จอง
จอง
27-30 สิงหาคม 65 13,999 4,000 จอง
จอง
10-13 กันยายน 65 13,999 4,000 จอง
จอง
17-20 กันยายน 65 13,999 4,000 จอง
จอง
22-25 กันยายน 65 13,999 4,000 จอง
จอง
29 กันยายน-02 ตุลาคม 65 14,999 4,000 จอง
จอง
01-04 ตุลาคม 65 13,999 4,000 จอง
จอง
08-11 ตุลาคม 65 13,999 4,000 จอง
จอง
22-25 ตุลาคม 65 14,999 4,000 จอง
จอง