ดานัง บาน่าฮิลล์ สามล้อเมืองเว้ เก๋ไก๋เวรี่กู้ด

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,999
รหัสทัวร์ GSDAD14
สายการบิน Air Asia / FD
ระยะเวลา 4วัน3คืน
ประเทศ ทัวร์เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ศาลเจ้าโบราณ
  • บ้านเลขที่ 101
  • ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์
  • สะพานมือสีทอง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ชมสะพานมังกร – ถ่ายรูปสะพานแห่งความรักดานัง MERRY HOTEL, DA NANG ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
2 ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – วัดกวางตุ้ง – ล่องเรือกระด้ง – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถรางโบราณ – โรงเก็บไวน์ MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS
3 นั่งกระเช้าบาน่าฮิลล์ – เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดงบา – ลงเรือมังกรชมดนตรีเว้ HUONG GIANG HOTEL , HUE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
4 นั่งรถสามล้อซิโคล่ชมพระราชวังเว้ – ร้านไม้ไผ่ – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน – โบสถ์สีชมพู – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 – 04 ตุลาคม 2565 13,999 4,000 จอง
จอง
08 – 11 ตุลาคม 2565 13,999 4,000 จอง
จอง
15 – 18 ตุลาคม 2565 13,999 4,000 จอง
จอง
22 – 25 ตุลาคม 2565 14,999 4,000 จอง
จอง
29 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 65 13,999 4,000 จอง
จอง
05 – 08 พฤศจิกายน 2565 13,999 4,000 จอง
จอง
12 – 15 พฤศจิกายน 2565 13,999 4,000 จอง
จอง
19 – 22 พฤศจิกายน 2565 13,999 4,000 จอง
จอง
26 – 29 พฤศจิกายน 2565 13,999 4,000 จอง
จอง
03 – 06 ธันวาคม 2565 15,999 4,000 จอง
จอง
10 – 13 ธันวาคม 2565 15,999 4,000 จอง
จอง
24 – 27 ธันวาคม 2565 17,999 4,000 จอง
จอง