ซุปตาร์…KOREA WELCOME MARCH

ราคาเริ่มต้น ฿ 18,888
รหัสทัวร์ TTNICNXJ0223
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5วัน3คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
  • ตลาดฮงแด
  • ศูนย์โสม


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - EUNPYEONG HANOK VILLAGE - ANYANG ART PARK DONGDAEMUN DESIGN SAMWON PLAZA, GALAXY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์โสม - ศูนย์เวชสำอาง - ตลาดฮงแด SAMWON PLAZA, GALAXY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – โซลทาวเวอร์ พระราชวังชางด็อกกุง - ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง SAMWON PLAZA, GALAXY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
5 ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 – 05 มีนาคม 2566 20,888 6,000 จอง
จอง
02 – 06 มีนาคม 2566 21,888 6,000 จอง
จอง
09 – 13 มีนาคม 2566 19,888 6,000 จอง
จอง
10 – 14 มีนาคม 2566 18,888 6,000 จอง
จอง
15 – 19 มีนาคม 2566 19,888 6,000 จอง
จอง
16 – 20 มีนาคม 2566 19,888 6,000 จอง
จอง
17 – 21 มีนาคม 2566 18,888 6,000 จอง
จอง