กระบี่ สระมรกต เขาขนาบน้ำ ทะเลแหวก ดำน้ำ 4 เกาะ

ราคาเริ่มต้น ฿ 8,999
รหัสทัวร์ ZKBV03
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
  • ทะเลแหวก
  • เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ เกาะปอดะ
  • เขาขนาบน้ำ
  • หาดไร่เลย์
  • สระมรกต
  • น้ำตกร้อน
  • วัดถ้ำเสือ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินกระบี่ - น้ำตกร้อน - สระมรกต - วัดถ้ำเสือ - ลานปูดำ - เขาขนาบน้ำ - เกาะกลาง - อ่าวนาง SEA SEEKER KRABI RESORT หรือเทียบเท่า
2 อุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี - เกาะปอดะ - เกาะไก่ - เกาะทับ - เกาะหม้อ - หาดไร่เลย์ - ถ้ำพระนาง SEA SEEKER KRABI RESORT หรือเทียบเท่า
3 ร้านของฝาก - อ่าวลึก - วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง) - สนามบินกระบี่

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
21-23 พ.ย. 20 9,999 3,000 2,000 จอง
จอง
26-28 พ.ย. 20 8,999 3,000 2,000 จอง
จอง
28-30 พ.ย. 20 9,999 3,000 2,000 จอง
จอง
3-5 ธ.ค. 20 8,999 3,000 2,000 จอง
จอง
5-7 ธ.ค. 20 9,999 3,000 2,000 จอง
จอง
10-12 ธ.ค. 20 8,999 3,000 2,000 จอง
จอง
12-14 ธ.ค. 20 9,999 3,000 2,000 จอง
จอง
17-19 ธ.ค. 20 8,999 3,000 2,000 จอง
จอง
19-21 ธ.ค. 20 9,999 3,000 2,000 จอง
จอง
24-26 ธ.ค. 20 9,999 3,000 2,000 จอง
จอง
26-28 ธ.ค. 20 9,999 3,000 2,000 จอง
จอง