241717990 - พระนอนตาหวาน วัดพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ย่างกุ้ง พม่า 1 วัน
ทัวร์พม่า PRAY MYANMAR

พฤษภาคม - กันยายน

รหัสทัวร์ : 1900953

฿ 3,499
538154545 - เจดีย์ชเวซี่โคน หรือ เจดีย์ชเวสิกอง ตอนพระอาทิตย์ตก พม่า ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน
ทัวรพม่า อิ่มบุญ

เมษายน - ตุลาคม 62

รหัสทัวร์ : 1900675

฿ 6,999
216864976 - เทพทันใจ เจดีย์โบตะตาว หรือ โบตาทาวน์ ย่างกุ้ง พม่า 1 วัน
ทัวร์พม่า เที่ยวฟิน แดนพุทธภูมิ

พฤษภาคม - กันายายน 62

รหัสทัวร์ : 1900806

฿ 2,999
421207546 -เทพทันใจ เจดีย์โบตะทอง หรือโบตาทาวน์ ย่างกุ้ง พม่า 2 วัน 1 คืน
ทัวร์พม่า Special Myanmar

พฤษภาคม - พฤศจิกายน 62

รหัสทัวร์ : 1900956

฿ 7,499