ทัวร์ญี่ปุ่น (ปีใหม่63) โอกินาว่า เกาะสวาท หาดสวรรค์