โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

The Aura Myanmar [ZETSL08][พ.ย. – มี.ค.62]

(0 Review)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้นเพียง10,999.-
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้นเพียง10,999.-

-ชม พระราชวังบุเรงนอง
-นมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์
-พระธาตุอินทร์แขวน
-ชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น

คลิกชมรายละเอียด

Proceed Booking

เก็บไว้อ่านครั้งหน้า

Adding item to wishlist requires an account

35

ทัวร์ราคาถูก The Aura Myanmar [ZETSL08][พ.ย. - มี.ค.62]

5วัน 4คืน

ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน [BIDVN07SL] [ต.ค.61 – มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง13,900.-

-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน
-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก
-ล่องเรือชมทัศนียภาพอ่าวฮาลอง
-เที่ยวชมกรุงฮานอย

4วัน 3คืน

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน [BIDVN05SL] [ก.ย.61 – มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง11,900.-

-เที่ยวชมกรุงฮานอย
-ชมหมู่บ้านชาวเขา Cat Cat
-ชมน้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา
-ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ

ทัวร์ราคาถูก โปรถูกใจ บินสบาย ฮานอน ซาปา
4วัน 3คืน

โปรถูกใจ บินสบาย ฮานอย ซาปา [BIDVN006VZ] [ส.ค. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง9,999.-

-เที่ยวชมกรุงฮานอย
-ชมหมู่บ้านชาวเขา Cat Cat
-ชมน้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา
-ชมทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง

5วัน 3คืน

Winter Festival Hokkaido [ITVXJ113] [ธ.ค.61-ม.ค.62]

เริ่มต้นเพียง27,888.-

-อิสระท่องเที่ยวฟรีเดย์ 1 วัน
-สัมผัสกับ ลานสกีรีสอร์ท
-เที่ยวชมเมืองโอตารุ ซัปโปโร
-นั่งกระเช้าUzusan Ropeway