โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

Taiwan Feel Love ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง [ITVIT97][พ.ย. – มี.ค.62]

(0 Review)
4วัน 3คืน
เริ่มต้นเพียง13,888.-
4วัน 3คืน
เริ่มต้นเพียง13,888.-

-เที่ยวเมืองไทเป
-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
-ตลาดซีเหมินติง
-ปล่อยโคมผิงซี

คลิกชมรายละเอียด

Proceed Booking

เก็บไว้อ่านครั้งหน้า

Adding item to wishlist requires an account

117

ทัวร์ราคาถูก Taiwan Feel Love ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง [ITVIT97][พ.ย. - มี.ค.62]

5วัน 3คืน

Korea โปรตะลุยหิมะ [GS25XJ20][ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง15,999.-

-เข้าชมพระราชวังชางด็อกกุง
-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
-เยือนหมู่บ้านบุกชอนฮันอก
-ช้อปปิ้งย่านเมียงดง

5วัน 3คืน

TOKYO FUJI TEN SNOW WINTER (TOKYO ยืน1) [GSTNRT08SL] [ธ.ค.61-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง18,900.-

-สนุกกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น
-อิสระเต็มวันหรือซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์
-ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ
-บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น+แช่ออนเซ็น

6วัน 4คืน

Fukuoka nagasaki special [GSTFUKTG] [29 ธ.ค. – 03 ม.ค.62]

เริ่มต้นเพียง48,888.-

-อิสระท่องเที่ยวเมืองฟุกุโอกะ
-ชมวิวบนภูเขาอินาซะ
-เที่ยวชมจังหวัดซากะ
-บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+แช่ออนเซ็น

เชจู เกาหลี
4วัน 2คืน

Hot promotion jeju autumn [TWZE552] [ก.ย – พ.ย 61]

เริ่มต้นเพียง6,700.-

-ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ
-ชมภูเขาซองอัค วัดซันบังซา
-ชมยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร
-ช้อปปิ้งดาวทาวน์เมืองเชจู