โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-516-4270 l 098-3411387 | 096-9266513

แกรนด์โมรอคโค 12 วัน 9 คืน [UTVEY][ต.ค.61-ม.ค.62]

(0 Review)
12 วัน 9 คืน
เริ่มต้นเพียง82,900.-
12 วัน 9 คืน
เริ่มต้นเพียง82,900.-

-ขี่อูฐ เพื่อไปชมพระอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้า
-นั่งรถ 4 WD ตะลุยทะเลทรายซาฮาร่า
-ตื่นตากับเมืองเฟส เมืองหลวงเก่าในศ.ต. ที่ 8
-ชมเมืองเอลจาดีด้า เดิมชื่อ มาซากัน (Mazagan)

คลิกชมรายละเอียด

Proceed Booking

เก็บไว้อ่านครั้งหน้า

Adding item to wishlist requires an account

171
แกรนด์โมรอคโค 12 วัน 9 คืน [UTVEY][ต.ค.61-ม.ค.62]

ระยะเวลา

12 วัน 10 คืน

พักโรงแรม

ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

สายการบิน

อิทิฮัด แอร์เวย์ส (EY)

ไฮไลท์

-ขี่อูฐ เพื่อไปชมพระอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้า
-นั่งรถ 4 WD ตะลุยทะเลทรายซาฮาร่า
-ตื่นตากับเมืองเฟส เมืองหลวงเก่าในศ.ต. ที่ 8
-ชมเมืองเอลจาดีด้า เดิมชื่อ มาซากัน (Mazagan)

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก SuperB Poland
8วัน 5คืน

SuperB Poland [VTGQR] [ต.ค-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง42,100.-

-เที่ยวชมกรุงวอร์ซอ
-ชมพระราชวังลาเซียนกี้
-ชมภายนอกพระราชวังวาเวล
-ถ่ายรูปกับป้อมปราการบาร์บากัน

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก Best of Germany
8วัน 5คืน

Best of Germany [VTGTG] [ก.ย-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง54,900.-

-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-ล่องเรือแม่น้ำไรน์
-ชมเมืองมรดกโลกแบมเบิร์ก
-เที่ยวชมจัตุรัสเมืองมิวนิค

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก Beautiful Italy
9วัน 6คืน

Beautiful Italy [VTGTG] [23-31ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง58,900.-

-ชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
-เที่ยวชมเกาะเวนิส
-ชมหอเอนปิซ่า โคลอสเซี่ยม
-เที่ยวชมเมืองฟลอเร้นซ์ กรุงโรม

ทัวร์ราคาถูก PARADISE IN BALI
4วัน 3คืน

PARADISE IN BALI [ZETFD01] [ก.ย.61-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง14,888.-

-ชม สวนพระวิษณุ
-ชม วิหารอูลูวาตู
-ชมชายหาดจิมบารัน
-ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน