โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

Go Myanmar มูเตลู บูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ เต็มวัน!! [GOTDD05] [ก.ย-ธ.ค.61]

(0 Review)
1วัน
เริ่มต้นเพียง4,888.-
1วัน
เริ่มต้นเพียง4,888.-

-ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคล
-สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง
-ขอพรเทพทันใจ ขอพรหลวงพ่องาทัตยี
-ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง ณ ตลาดสก๊อต

คลิกชมรายละเอียด

Proceed Booking

เก็บไว้อ่านครั้งหน้า

Adding item to wishlist requires an account

125

ทัวร์ราคาถูก Go Myanmar มูเตลู บูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ เต็มวัน!! [GOTDD05] [ก.ย-ธ.ค.61]

7วัน 4คืน

Princess of mediterranean อิตาลี-ฝรั่งเศส(ริเวียร่า) [ZETQRCZMXP06] [เม.ย 62]

เริ่มต้นเพียง52,999.-

-เที่ยวชมเมืองมิลาน เมืองเจนัว
-เที่ยวชม5 หมู่บ้าน เมืองซิงเคว เทอร์เร่
-ชมหอเอนปิซ่า โคลอสเซี่ยม
-เที่ยวชมเมืองนีซ เมืองคานส์

7วัน 4คืน

Prince of switzerland แมทเทอร์ฮอร์น-กลาเซีย 3000-ทิตลิส [ZETTGCZZRH04] [มี.ค-พ.ค 62]

เริ่มต้นเพียง62,999.-

-ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
-อิสระท่องเที่ยว เมืองเซอร์แมท
-ขึ้นสู่ ยอดเขากลาเซียร์ 3000
-ขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส

8วัน 5คืน

In love benelux ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-ลักเซมเบิร์ก-เยอรมัน-เนเธอแลนด์ [ZETEYCZCDG12] [ก.พ-พ.ค 62]

เริ่มต้นเพียง39,999.-

-เที่ยวชมมหานครปารีส ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
-เยือนจัตุรัสกรองด์ ปลาซ กรุงงบรัสเซลส์
-ชมมหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ
-ชมหมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์

6วัน 3คืน

Colorful of cinque terre italy [ZETEYCZMXP05] [มี.ค-มิ.ย 62]

เริ่มต้นเพียง39,999.-

-นั่งรถไฟสู่ เมืองซิงเคว เทอร์เร่
-เที่ยวชมเมืองฟลอเรนซ์
-ชมหอเอนปิซ่า โคลอสเซี่ยม
-เที่ยวชมนครวาติกัน