โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

มหัศจรรย์ รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก บินภายใน 2 ขา [BIDDME06] [สงกรานต์] / ทัวร์รัสเซีย,ทัวร์มอสโคว,ทัวร์เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

(0 Review)
6 วัน 4 คืน
เริ่มต้นเพียง52,900.-
6 วัน 4 คืน
เริ่มต้นเพียง52,900.-

– ชมยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล Sparrow Hills
– สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metro)
– ชม พระราชวังเครมลินสัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต
– ชม จัตุรัสแดง สถานที่สำคัญใจกลางเมืองมอสโคว์

คลิกชมรายละเอียด

Proceed Booking

เก็บไว้อ่านครั้งหน้า

Adding item to wishlist requires an account

25

ทัวร์ราคาถูก มหัศจรรย์ รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก บินภายใน 2 ขา [BIDDME06] [สงกรานต์]

10 วัน 7 คืน

Amazing Turkey Classic [SSTTK05] [เม.ย.-ต.ค.] / ทัวร์ตุรกี,ทัวร์อิสตันบลู / วันจักรี,วันแม่

เริ่มต้นเพียง48,950.-

– สัมผัสดินแดนแห่งอารยะธรรมเมโสโปเตียเมีย
– ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ ภูเขาเนมรุต
– ชมเทศกาลดอกทิวลิป ณ Emirgan Park
– ชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (St. Sophia)

4วัน 3คืน

T-SUD IMPRESSTION OF ZHANGJIAJIE [ZETFD01] [เม.ย.-พ.ค.62] / ทัวร์จางเจียเจี้ย, ทัวร์ฉางซา, ทวีปเอเชีย, ทัวร์จีน, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์เทศกาลวันจักรี, ทัวร์เทศกาลวันวิสาขบูชา, ทัวร์เทศกาลวันสงกรานต์, ทัวร์เทศกาลวันแรงงาน, เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ

เริ่มต้นเพียง11,999.-

– เยี่ยมชม เมืองจางเจียเจี้ย
– นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ ยอดเขาเทียนเหมินซาน
– ชม ถ้ำประตูสวรรค์
– ท้าเสียวกับ สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย