โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-516-4270 l 098-3411387 | 096-9266513

8แลนมาร์ก ห้ามพลาดในรัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย

เชื่อว่าประเทศรัสเซีย เป็นเป้าหมายหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมเดินทางไปท่องเที่ยว เพราะเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาล และมีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่มาก จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งที่มนุษย์สร้างขึ้น และธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้อย่างยิ่งใหญ่
วันนี้ ”ถุงทองทัวร์ ” ขอนำเสนอ 8 แลนด์มาร์กที่ต้องไป หากได้มีโอกาสไปเยือนประเทศรัสเซียไปชมกันเลย…

ทัวร์รัสเซีย
มหาวิหารเซนต์บาซิล เป็นอาสนวิหารของศาสนจักรออร์โธดอกซ์รัสเซีย ตั้งอยู่ที่จัตุรัสแดง กรุงมอสโก สร้างโดยซาร์อีวานที่ 4 แห่งรัสเซียหรือซาร์อีวานจอมโหด เพื่อฉลองชัยชนะเหนือพวกมองโกล เมื่อปี ค.ศ. 1552 ผลจากชัยชนะครั้งนี้ทำให้รัสเซียสามารถรวมชาติได้เป็นปึกแผ่นจึงสร้างมหาวิหารแห่งนี้ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1555
มหาวิหารเซนต์บาซิลมีรูปทรงที่ไม่เหมือนโบสถ์อื่น ด้วยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียโบราณอันได้รับอิทธิพลมาจากไบแซนไทน์ที่เป็นโดมทรงหัวหอมกับสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่ารัสเซียนกอธิก หอคอยสูงรูปกระโจมเป็นอิทธิพลจากยุโรปตะวันตก ผลลัพธ์ที่ออกมาจึงกลายเป็นหอคอยสูงรูปแท่งเทียนกำลังลุกไหม้บนปลายลำเทียน ส่งความโชติช่วงชัชวาลย์เป็นเครื่องบูชาเทพเจ้าบนสวรรค
ทัวร์รัสเซีย
พระราชวังฤดูร้อน ของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชสร้างในรัชสมัยของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเมื่อปี ค.ศ. 1705 ถือว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของพระราชวังทั้งปวง ห้อมล้อมไปด้วยน้ำพุที่สวยงามมากมาย สวนและอาคารต่างๆ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมือง ริมฝั่งอ่าวฟินแลนด์ ระยะทางห่างจากเมืองประมาณ 29 กิโลเมตร เป็นพระราชวังขนาดเล็กประกอบด้วยสวนพักผ่อน พลับพลา น้ำพุมากมายกว่า 200 แห่งประดับประดาด้วยรูปปั้นสีบอรนซ์ อาคารหลักของพระราชวังหลวงตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สูงที่สุดของแนวภูเขาธรรมชาติ ทางทิศใต้พระราชวังถูกออกแบบให้ขนาบข้างด้วยสวนสวย โดยมีสวนตอนบน บนทุ่งของฝั่งทะเลสันภูเขากับสวนตอนล่าง ที่ยื่นจากส่วนปลายของภูเขาไปยังทะเล นับว่าเป็นพระราชวังที่ออกแบบเพื่อการพักผ่อนอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด 
ทัวร์รัสเซีย
ทะเลสาบไบคาล ตั้งอยุ่บริเวณไซบีเรียตอนใต้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในรัสเซีย เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกและอาจถือได้ว่าเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลกด้วยส่วนที่ลึกที่สุด อยู่ที่ 1 ไมล์ และยังถือว่าเก่าแก่ที่สุดในโลกคือประมาณ 25 ล้านปี พืชและสัตว์หลายพันชนิดพบได้เฉพาะที่นี่ ทะเลสาบมีทัศนียภาพที่งดงามมาก
ทัวร์รัสเซีย
พระราชวังฤดูหนาว เป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่ในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก อดีตเคยเป็นพระราชวังหลวงของราชวงศ์โรมานอฟระหว่างปี ค.ศ. 1732 ถึง 1917 พระราชวังฤดูหนาวในปัจจุบันเป็นองค์ที่สี่ ซึ่งก่อสร้างและดัดแปลงมาเรื่อยๆระหว่างปลายทศวรรษที่ 1730 ถึงปี 1837 แทนองค์ที่สามที่ถูกเพลิงไหม้อย่างหนัก และยังถูกบุกรุกทำลาย ในช่วงการปฏิวัติรัสเซีย ในปี 1917 อีกด้วย พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างให้มีขนาดใหญ่มากเพื่อแสดงถึงอำนาจและความรุ่งโรจน์ของซาร์แห่งจักรวรรดิรัสเซีย ซึ่งทรงปกครองดินแดนกว้างใหญ่ไพศาล ภายนอกของพระราชวังใช้โทนสีเขียว–ขาวด้วยสถาปัตยกรรมบาโรก ตัวอาคารมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าประกอบด้วยห้องกว่า 1500 ห้องปัจจุบัน บางส่วนของพระราชวังฤดูหนาวได้เปิดให้ประชาชนเข้าชม ในฐานะพิพิธภัณฑ์ Hermitage 
ทัวร์รัสเซีย
พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ตั้งอยู่ใกล้จัตุรัสแดงในใจกลางกรุงมอสโก สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 14 เครมลิน ประกอบไปด้วยสี่พระราชวังและมหาวิหารสี่หลังและล้อมรอบด้วยกำแพงสูงตระหง่าน เคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ทำงานของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ
ทัวร์รัสเซีย
Kizhi Island ตั้งอยู่ในเขต Karelia ทางตอนเหนือของรัสเซีย ใกล้ๆกับพรมแดนฟินแลนด์ ที่นี่มีโบสถ์ออโธดอกซ์ สร้างด้วยไม้ 2 หลัง และหอคอย 1 รูปทรงแปลกตา สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 17 Unesco ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่คนรัสเซียนิยมไปเยี่ยม
ทัวร์รัสเซีย
Mayakovskaya ถือเป็นสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในระบบรถไฟใต้ดินมอสโคว์ทั้งหมดเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวต้องไปเยือน บนเพดานมีภาพโมเสค 34 ภาพบอกเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับ สหภาพโซเวียต เรียกว่าเป็นศิลปะแบบ Socialist realism นอกจากจะสวยแล้วยังเป็นฐานบัญชาการสู้ศึกในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองด้วย
ทัวร์รัสเซีย
พระราชวังแคทเธอรีน ตั้งอยู่ ณ เมืองพุชกิ้น ห่างออกไปจากนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กประมาณ 30 กิโลเมตร โดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชสร้างถวายให้แก่พระมเหสีองค์โปรด พระนางแคทเธอรีน ในปี 1717 ซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่มากนักเมื่อพระเจ้าปีเตอร์เสด็จสวรรคต พระนางแคทเธอรีนได้ขึ้นเป็นจักรพรรดิ์แทน และได้ทำการบูรณะและต่อเติมพระราชวังให้งดงามยิ่งใหญ่ ในปี 1752 เสร็จสิ้นเมื่อสี่ปีต่อมา พระราชวังแคทเธอรีนแห่งใหม่มีทองคำ 220 ปอนด์ครอบคลุมด้านนอกและรูปปั้นบนหลังคา เป็นสถาปัตยกรรมโรโคโค ต่อมาในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ถูกทำลายโดยเสียหาย แต่ก็ได้รับการบูรณะฟื้นฟูกลับมางดงามดังเดิม

 

🇷🇺สนใจทัวร์รัสเซีย Click ที่นี่ค่ะ >> https://goo.gl/6NvSqr

แสดงความคิดเห็น

บทความท่องเที่ยว

12 สถานที่ต้องไป ในเวียดนาม
12 สถานที่ต้องไป ในเวียดนาม
กรกฎาคม 7, 2018
Incredible India มนต์สเน่ห์ที่น่าหลงไหล ยิ่งค้นหา คุณจะยิ่งหลงรัก
Incredible India มนต์สเน่ห์ที่น่าหลงไหล ยิ่งค้นหา คุณจะยิ่งหลงรัก
กรกฎาคม 3, 2018
5 มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของประเทศพม่า
5 มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของประเทศพม่า
กรกฎาคม 3, 2018
9 สถานที่โรแมนติก ใบไม้เปลี่ยนสีที่เกาหลี
9 สถานที่โรแมนติก ใบไม้เปลี่ยนสีที่เกาหลี
กรกฎาคม 3, 2018
รอยยิ้มปริศนาที่ ปราสาทบายน
BAYON รอยยิ้มปริศนา
มิถุนายน 12, 2018
ปราสาทนครวัด (ANGKOR WAT)
ปราสาทนครวัด (ANGKOR WAT)
มิถุนายน 12, 2018
ทะเลสาบอินเล
ทะเลสาบอินเล (Inle Lake)
มิถุนายน 11, 2018
เมืองนารา
เปิดกรุเมืองเก่า นารา (NARA)
มิถุนายน 11, 2018
เกียวโต ญี่ปุ่น
ตะลอนเมืองเก่า เกียวโต (KYOTO)
มิถุนายน 11, 2018
“CEBU” เมืองนี้มีอะไรดีนะ?
เมษายน 10, 2018
ศาลเจ้าสามก๊ก
ศาลเจ้าสามก๊ก (Chengdu Wu Hou Shrine)
เมษายน 10, 2018
ของฝากจากญี่ปุ่น
ของฝากจากญี่ปุ่น
เมษายน 9, 2018
เดินทาง
15 ข้อที่ (ห้ามลืม) ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ
เมษายน 9, 2018
ซาปา เวียดนาม
ซาปา (Sapa) สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม
เมษายน 9, 2018
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมตัวสำหรับเที่ยวหน้าหนาว อุณหภูมิติดลบ
มกราคม 12, 2018
พระใหญ่ เล่อซาน (Leshan Giant Buddha)
มกราคม 11, 2018
ซิมท่องเที่ยว กับการเดินทางในต่างประเทศ
มกราคม 11, 2018
ชิม ช้อป แช๊ะ ถนนโบราณจิ่นหลี่ ประเทศจีน
มกราคม 11, 2018
ทำไม…เที่ยวต้องง้อทัวร์
มกราคม 11, 2018
ทัวร์ไต้หวัน @วัด ฝอ กวง ซาน
มกราคม 11, 2018
“ต้าจู๋” มรดกโลก แห่งมหานคร ฉงชิ่ง
ธันวาคม 14, 2017
สิ่งของต้องห้าม!!ติดตัว(ขึ้น)เครื่องบิน
ธันวาคม 1, 2017
ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนชื่อดังของไต้หวัน
ธันวาคม 1, 2017
พาเที่ยว…ไถหนาน (Tainan) เมืองหลวงเก่าไต้หวัน
พฤศจิกายน 30, 2017
หนึ่งวัน ที่ @ฮานอย
พฤศจิกายน 21, 2017
มาเช็คสภาพอากาศก่อนออกเที่ยวกันเถอะ!!
พฤศจิกายน 14, 2017
อาณาจักรพุกาม ดินแดนแห่งเจดีย์ 4000องค์ (ภาค2)
พฤศจิกายน 14, 2017
อาณาจักรพุกาม ดินแดนแห่งเจดีย์ 4000องค์ (ภาค1)
พฤศจิกายน 13, 2017
พาเที่ยวเมืองอู่หลง (wulong) เมืองมรดกโลก
พฤศจิกายน 6, 2017
มาทำ Passport กันเถอะ
พฤศจิกายน 6, 2017
ใช้ปลั๊กแบบไหนเมื่อไปต่างประเทศ
พฤศจิกายน 3, 2017
การขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ยากจริงหรือ?
ตุลาคม 24, 2017
9 สิ่งควรระวัง!! รู้เท่าทัน…เมื่อมาถึงเวียดนาม
ตุลาคม 23, 2017
ปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทในฝัน ดุจดั่งเทพนิยาย
ตุลาคม 17, 2017
พาไป…ทัวร์ฮ่องกง แหล่งช้อป ชิม ชิลล์!!
ตุลาคม 16, 2017
แลกเงินเที่ยวต่างประเทศ…แลกยังไงให้คุ้ม!!
ตุลาคม 16, 2017
ปามุคคาเล…มหัศจรรย์ปราสาทปุยฝ้าย หนึ่งเดียวที่ตุรกี
กันยายน 30, 2017
เปิดกำแพงป้อมปราการ พระราชวังเครมลิน หัวใจหลักแห่งรัสเซีย
กันยายน 28, 2017
ท่องหุบเขาอวตาร…เปิดประตูสวรรค์ แห่งเขาเทียนเหมินซาน
กันยายน 26, 2017
ชมวิวยามค่ำ ดื่มด่ำความโรแมนติก ที่ภูเขาฮาโกะดะเตะ
กันยายน 22, 2017
เปิดตำนานปราสาทโอซาก้า…ประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่
มิถุนายน 6, 2016
ทัวร์เกาะนามิ
ทัวร์เกาะนามิ…แดนสวรรค์ของคนรักความโรแมนติก
มิถุนายน 6, 2016
The Surfing Man Will Blow Your Mind
มิถุนายน 6, 2016
Pack wisely before traveling
มิถุนายน 6, 2016
Standard Post Type
มิถุนายน 6, 2016