โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-516-4270 l 098-3411387 | 096-9266513

Incredible India มนต์สเน่ห์ที่น่าหลงไหล ยิ่งค้นหา คุณจะยิ่งหลงรัก

Incredible India มนต์สเน่ห์ที่น่าหลงไหล ยิ่งค้นหา คุณจะยิ่งหลงรัก

🇮🇳️สำหรับผู้รักศิลปะวัฒนธรรม ความสวยงามอลังการของดินแดนแห่งเทพเจ้า 😇 ผู้รักการแสวงบุญเส้นตามรอยพระบรมศาสดา เส้นทางสี่สังเวชยสถานที่พุทธมามกะ ย่อมปรารถนาจะไปถึงสักครั้งในชีวิต 🙏 
ฮาวา มาฮาล (HAWA MAHAL) หรือPalace of the winds(พระราชวังแห่งสายลม)
ฮาวา มาฮาล (HAWA MAHAL) หรือ Palace of the winds (พระราชวังแห่งสายลม) Location : ชัยปุระ
สร้างในปี ค.ศ. 1799 โดยพระบัญชาของมหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห์(Maharaja Sawai Pratap Singh) ถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกฏุ พระนารายณ์โดยมสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นคือ บริเวณด้านหน้าอาคารมีหน้าบันสูงห้าชั้น และมีลักษณะคล้ายรังผึ้ง มีสีแดงสด ฉลุเป็นช่องหน้าต่างลวดลายเล็กๆละเอียดยิบ มีช่องหน้าต่างถึง953 บานแต่ปิดไว้ด้วยหินทรายฉลุทำให้นางในฮาเร็มพระสนมที่อยู่ด้านในสามารถมองออกมาข้างนอกได้โดยที่คนภายนอกมองเข้าไปข้างในไม่เห็น และประโยชน์อีกอย่างคือเป็นช่องแสงและช่องลมจนเป็นที่มาของชื่อ“Palace Of Wind”

 

ทัชมาฮาล
ทัชมาฮาล Location : อัครา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่และอมตะของพระเจ้าชาห์ จาฮัน ที่มีต่อพระนางมุมตัช ตัวอาคารสร้างจากหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์ ที่ประดับลวดลายด้วยเทคนิคฝังหินสีต่างๆ ลงไปในเนื้อหินที่เป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่ออกแบบโดยช่างจากเปอร์เซีย ทัชมาฮาลแห่งนี้ใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 12 ปีโดยสิ้นเงิน ไป 41 ล้านรูปี ทองคำประดับตกแต่งส่วนต่างๆ ของอาคาร หนัก 500 กิโลกรัม และใช้คนงานกว่า 20,000 คน

 

ป้อมอาเมร์ หรือป้อมแอมเบอร์(Amber Fort)
ป้อมอาเมร์ หรือป้อมแอมเบอร์(Amber Fort) Location : ชัยปุระ
ตั้งโดดเด่นอยู่บนหน้าผาเหนือทะเลสาบ บัญชาการสร้างโดยมหาราชา มาน สิงห์ที่ 1 ป้อมปราการแห่งนี้มีชื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรมซึ่งผสมผสานกันระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุตอันเป็นเอกลักษณ์ สามารถมองเห็นได้จากระยะทางไกล เนื่องจากมีขนาดกำแพงปราการที่ใหญ่และแน่นหนา เมื่ออยู่บนป้อมแล้วสามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตาได้อย่างชัดเจน

 

อักราฟอร์ด Location: อัครา
อักราฟอร์ด  Location: อัครา
แหล่งมรดกโลก ทิ่ติดริมแม่น้ำยมุนาสร้างโดยพระเจ้าอัคบาร์ มหาราชแห่งราชวงศ์โมกุลเมื่อปี ค.ศ. 1565 เป็นทั้งพระราชวังที่ประทับและเป็นป้อมปราการต่อมาได้มีการสร้างขยายต่อเติมป้อมและพระราชวังแห่งนี้อย่างใหญ่โต ภายในพระราชวัง ท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมสามยุคสมัยตามรสนิยมที่แตกต่างกันของสามกษัตริย์ แต่คงความงดงามมาถึงปัจจุบัน

 

บ่อน้ำจันเบารี (Chand Baori) Location : อัครา
บ่อน้ำจันเบารี (Chand Baori)  Location : อัครา
เชื่อกันว่าถูกสร้างขึ้น ในช่วงศตวรรษที่ 10 หรือพันกว่าปีมาแล้ว ตอนนั้นแคว้นราชาสถานเป็นแคว้นที่ร่ำรวยมาก แต่เป็นเขตทะเลทราย มีความแห้งแล้งมากมหาราชาของแคว้นได้ลงทุนสร้างบ่อน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ ความมั่นคงของชาติการผ่อนคลาย และสำหรับการประกอบพิธีทางศาสนา ยิ่งไปกว่านั้นมหาราชายังต้องการให้คนลงไปตักน้ำจากบมาใช้ได้อย่างสะดวก แม้ยามระดับน้ำลดลงต่ำติดก้นบ่อ โดยการออกแบบให้มีบันไดลดหลั่นกันไปแลดูสวยงามแปลกตายิ่งนัก

 

หมู่เทวสถานอัคชาร์ธรรม (AKSHARDHAM TEMPLE) Location : New Delhi
หมู่เทวสถานอัคชาร์ธรรม (AKSHARDHAM TEMPLE) Location : New Delhi
สร้างขึ้นโดยองค์กร BOCHASANWASI SHRI AKSHAR PURUSHOTTAM SWAMINARAYAN SANSTHA (BAPS) เพื่ออุทิศและบูชาต่อพระสวามีนารายัน ซึ่งถือเป็นศาสดาของนิกายหนึ่งในศาสนาฮินดู โดยเทวสถานแห่งนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อปีคริสต์ศักราช 1968 มาแล้วเสร็จในปี คริสต์ศักราช 2005 โดยมีการใช้บุคลากรในการก่อสร้างเป็นจำนวนมากเทวสถานแห่งนี้ใช้หินอ่อนสีขาว ที่มาจากเมืองคาราร่า ประเทศอิตาลีและหินทรายสีชมพูจากเมืองชัยปุระเป็นวสัดุหลักในการก่อสร้าง โดยรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมในแต่ละสไตล์ท้งัแบบโบราณและสมยัใหม่เข้าด้วยกันตามแบบของคัมภีร์พระเวทสิทธะปัตยาศาสตรา หมู่เทวสถานอัคชาร์ธรรมได้รับการบันทึกใน GUINNESS WORLD RECORD ว่าเป็นวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุด หรือ “THE WORLD’S LARGEST COMPREHENSIVE HINDU TEMPLE”

 

Pangong Lake Location : Leh Ladakh
Pangong Lake , Location : Leh Ladakh
ทะเลสาบแปงกอง เป็นทะเลสาบที่มีขนาด 700 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดของเขตลาดักห์ จัมมูและแคชเมียร์ บนความสูง 4,267 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่สูงที่สุดในโลก ทะเลสาบแปงกอง ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบหลากสีโดยมีอิทธิพลจากแสงของดวงอาทิตย์ ที่สะท้อนลงมา ทำให้เกิดสีหลากหลายทั้งแบบคริสตัล เขียวเทอร์ค้อยฟ้า และน้ำเงินเข้มในเวลาย่ำเย็น ที่นี่ยังรู้จักกันว่าเป็นทะเลสาบแห่งความสงบ ใสสะอาดและไม่มีที่สิ้นสุด

 

แคชเมียร์ Kashmir
แคชเมียร์ (Kashmir)
ดินแดนทางตอนเหนือของ อินเดีย แบ่งเป็นเขตใหญ่ ๆ 3 เขต คือ ลาดัค จัมมู และศรีนาคา เสียงร่ำลือในความงดงามของ ”แคชเมียร์” ถึงขนาดเปรียบเปรยว่า…ดินแดนแห่งนี้เป็นสวรรค์บนดิน บ้างก็เปรียบดั่งว่าเหมือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวประเทศอินเดีย จะพลาดวางแผนในการมาเยือนที่นี่สักครั้ง

 

ดาจิลลิ่ง Location : Sikkim
ดาจิลลิ่ง Location : Sikkim
ตั้งอยู่บนแนวสันเขาที่ความสูง 2,134 เมตร จากระดับน้ำทะเล สมญานาม “ ราชินีแห่งขุนเขา ” เป็นเมืองตากอากาศที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี สามารถมองเห็นเทือกหิมาลัยทอดตัวยาวเหยียด โดยเฉพาะยอดกันเช็งจุงก้าอันสูงตระหง่านและถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวตลอดทั้งปีนอกจากอากาศและทัศนียภาพที่ดีแล้ว ยังมีผลผลิตที่มีชื่อเสียงระดับโลกคือ ชาดาร์จีลลิ่ง (Darjeeling Tea) ซึ่งมีการปลูกอย่างแพร่หลาย เต็มไปทุกพื้นที่สองข้างทางถนนที่ใช้สัญจร ชาดาร์จีลลิ่ง ถูกผลิตขึ้นในหลายรูปแบบเช่น ชาดำ ชาเขียว ชาขาว และชาอู่หลง เมื่อได้รับการชงจะได้ชาที่มีสีทองสว่าง ให้กลิ่นหอมดอกไม้ จึงทำให้ชาดาร์จีลลิ่งได้ฉายาว่า แชมเปญแห่งชา (Champagne of teas)

 

ถ้ำเอลโลร่า (ELLORA CAVES) Location : Aurangabad
ถ้ำเอลโลร่า (ELLORA CAVES) Location : Aurangabad
หมู่ถ้ำเหล่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จากองค์กร UNESCOเมื่อปี คริสต์ศักราช 1983 โดยถ้ำแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์คุปตะ เป็นศาสนสถานที่ขุดเจาะเข้าไปในภูเขา อันแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพที่แม้จะต่างศาสนากันแต่สามารถอาศัยร่วมกันได้ ชมฝีมือการแกะสลักหินให้เป็นรูปลักษณ์ที่งดงามยิ่ง ซึ่งถูกสร้างขึ้นระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 5 – 8 มีจำนวนทั้งสิ้น 34 ถ้ำ โดยแบ่งเป็นเทวสถานของศาสนาฮินดู17 ถ้ำ พุทธสถาน 12ถ้ำ และศาสนสถานของเชน 5ถ้ำ ซ่ึ่งระยะเวลาการก่อสร้างนั้นใช้เวลาร่วมร้อยกว่าปีจึงแล้วเสร็จการสลักหินอันแข็งแกร่งทั้งภายในและภายนอกถ้ำ ให้ออกมาเป็นมรดกของคนทั้งโลกได้นั้น มีที่มาจากศรัทธาอันแรงกล้าของช่างฝีมือชาย ที่เดินทางมาจากแคว้นต่างๆทั่วสารทิศ บรรจงแกะสลักด้วยเทคนิคชั้นสูง

 

ถ้ำอจันต้า (Ajanta Caves) Location : Aurangabad
ถ้ำอจันต้า (Ajanta Caves) Location : Aurangabad
การสร้างถ้ำแห่งนี้ใช้วิธีการขุดเจาะช่องกลางหน้าผา ที่มีจำนวนถ้ำทั้งสิ้น30ถ้ำ โดยการก่อสร้างถูกแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาคือช่วง 200 ปีก่อนคริสต์ศักราช และช่วงราวๆคริสต์ศักราช 500 – 650 ซ่ึ่งภายในแต่ละถ้ำมีการแกะสลกัและภาพจิตรกรรมฝาผนังถ้ำที่พรรณนาถึงพระพุทธประวัติซ่ึ่งงานศิลปกรรมต่างๆภายในถ้ำ ถูกกล่าวขานว่าเป็นศิลปะยุคโบราณ ต้นแบบงานศิลป์ของประเทศอินเดียเลยทีเดียว

 

พุทธคยา ( Bodhgaya) Location : Gaya
พุทธคยา ( Bodhgaya) Location : Gaya
พุทธสถานซึ่งมีความสำคัญที่สุดของพุทธศาสนิกชน เป็นที่ที่เจ้าชายาสิทธัตถะ ได้ตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ใต้พระศรีมหาโพธิ์ อันเป็นที่่ตั้งของพุทธสถานแห่งนี้หากมีกำลังทรัพย์และเวลา ครั้งหนึ่งในชีวิตของพุทธศาสนิกชนควรมาสักการะ

 

แม่น้ำคงคา (Ganga River) Location : Varanasi
แม่น้ำคงคา (Ganga River) Location : Varanasi
Varanasi หรือพาราณสี เป็นเมืองที่มีความสำคัญที่ยิ่งใหญ่เป็นหัวใจของชาวฮินดู ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมต่างมีเป้าหมายเดียวกันเมื่อเดินทางมาถึงอินเดียแล้วจะต้องมาเมืองพาราณสีเพื่อมาหาแม่น้ำสายสำคัญ คือ แม่น้ำคงคา ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูคู่กับแม่น้ำยมุนาที่ไหลขนานกัน ท่านจะได้ชมวิถีริมน้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ ทั้งการเผาศพ การบูชาไฟ การทำพิธีต่างๆของ ฤาษีนักบวช ซึ่งสืบทอดต่อๆกันมาหลายพันปี

 

พระราชวังเลห์ (Leh Palace) Location : Leh Ladakh
พระราชวังเลห์ (Leh Palace) Location : Leh Ladakh
เป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นกลางเมืองเลห์ ขนาดความสูง 9 ชั้น สร้างขึ้นใน ค.ศ.1630 มีลักษณะสถาปัตยกรรมใกล้เคีงกับพระราชวังโปตาลาในฑิเบตงดงามทั้งภายในและภายนอก

 

วัดติ๊กเซย์ (Thiksey Monastery ) Location : Leh Ladakh
วัดติ๊กเซย์ (Thiksey Monastery ) Location : Leh Ladakh
เป็นวัดของนิกายหมวกเหลืองอายุ 600-700 ปีเป็น หนึ่งในวัดใหญ่ที่มีความสำคัญ มากที่สุดในแคว้นลาดักห์สร้างขึ้นโดยท่านเซรัป ซังโป (Sherab Zangpo) ปัจจุบันวัดนี้เป็นของลามะนิกายหมวกเหลือง ที่นี่ถูกเรียกว่ามินิ โปตาลา(MiniPotala) เพราะลักษณะคล้ายกับพระราชวังโปตาลา ที่อยู่ในลาซา ทิเบตนั่นเอง
มนต์เสน่ห์เมือง “ภารตะ” แห่งนี้ ที่ทำให้หลายท่านอยากปักหมุดไปเที่ยว
รับประกันได้ว่าคุณจะเข้าถึงคำว่าIncredible India”

🇮🇳สนใจดูทัวร์อินเดียทุกเส้นทาง
Click ที่นี่ค่ะ >> http://bit.ly/2FuR3HW

 

แสดงความคิดเห็น

บทความท่องเที่ยว

ทัวร์รัสเซีย
8แลนมาร์ก ห้ามพลาดในรัสเซีย
สิงหาคม 17, 2018
12 สถานที่ต้องไป ในเวียดนาม
12 สถานที่ต้องไป ในเวียดนาม
กรกฎาคม 7, 2018
5 มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของประเทศพม่า
5 มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของประเทศพม่า
กรกฎาคม 3, 2018
9 สถานที่โรแมนติก ใบไม้เปลี่ยนสีที่เกาหลี
9 สถานที่โรแมนติก ใบไม้เปลี่ยนสีที่เกาหลี
กรกฎาคม 3, 2018
รอยยิ้มปริศนาที่ ปราสาทบายน
BAYON รอยยิ้มปริศนา
มิถุนายน 12, 2018
ปราสาทนครวัด (ANGKOR WAT)
ปราสาทนครวัด (ANGKOR WAT)
มิถุนายน 12, 2018
ทะเลสาบอินเล
ทะเลสาบอินเล (Inle Lake)
มิถุนายน 11, 2018
เมืองนารา
เปิดกรุเมืองเก่า นารา (NARA)
มิถุนายน 11, 2018
เกียวโต ญี่ปุ่น
ตะลอนเมืองเก่า เกียวโต (KYOTO)
มิถุนายน 11, 2018
“CEBU” เมืองนี้มีอะไรดีนะ?
เมษายน 10, 2018
ศาลเจ้าสามก๊ก
ศาลเจ้าสามก๊ก (Chengdu Wu Hou Shrine)
เมษายน 10, 2018
ของฝากจากญี่ปุ่น
ของฝากจากญี่ปุ่น
เมษายน 9, 2018
เดินทาง
15 ข้อที่ (ห้ามลืม) ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ
เมษายน 9, 2018
ซาปา เวียดนาม
ซาปา (Sapa) สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม
เมษายน 9, 2018
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมตัวสำหรับเที่ยวหน้าหนาว อุณหภูมิติดลบ
มกราคม 12, 2018
พระใหญ่ เล่อซาน (Leshan Giant Buddha)
มกราคม 11, 2018
ซิมท่องเที่ยว กับการเดินทางในต่างประเทศ
มกราคม 11, 2018
ชิม ช้อป แช๊ะ ถนนโบราณจิ่นหลี่ ประเทศจีน
มกราคม 11, 2018
ทำไม…เที่ยวต้องง้อทัวร์
มกราคม 11, 2018
ทัวร์ไต้หวัน @วัด ฝอ กวง ซาน
มกราคม 11, 2018
“ต้าจู๋” มรดกโลก แห่งมหานคร ฉงชิ่ง
ธันวาคม 14, 2017
สิ่งของต้องห้าม!!ติดตัว(ขึ้น)เครื่องบิน
ธันวาคม 1, 2017
ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนชื่อดังของไต้หวัน
ธันวาคม 1, 2017
พาเที่ยว…ไถหนาน (Tainan) เมืองหลวงเก่าไต้หวัน
พฤศจิกายน 30, 2017
หนึ่งวัน ที่ @ฮานอย
พฤศจิกายน 21, 2017
มาเช็คสภาพอากาศก่อนออกเที่ยวกันเถอะ!!
พฤศจิกายน 14, 2017
อาณาจักรพุกาม ดินแดนแห่งเจดีย์ 4000องค์ (ภาค2)
พฤศจิกายน 14, 2017
อาณาจักรพุกาม ดินแดนแห่งเจดีย์ 4000องค์ (ภาค1)
พฤศจิกายน 13, 2017
พาเที่ยวเมืองอู่หลง (wulong) เมืองมรดกโลก
พฤศจิกายน 6, 2017
มาทำ Passport กันเถอะ
พฤศจิกายน 6, 2017
ใช้ปลั๊กแบบไหนเมื่อไปต่างประเทศ
พฤศจิกายน 3, 2017
การขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ยากจริงหรือ?
ตุลาคม 24, 2017
9 สิ่งควรระวัง!! รู้เท่าทัน…เมื่อมาถึงเวียดนาม
ตุลาคม 23, 2017
ปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทในฝัน ดุจดั่งเทพนิยาย
ตุลาคม 17, 2017
พาไป…ทัวร์ฮ่องกง แหล่งช้อป ชิม ชิลล์!!
ตุลาคม 16, 2017
แลกเงินเที่ยวต่างประเทศ…แลกยังไงให้คุ้ม!!
ตุลาคม 16, 2017
ปามุคคาเล…มหัศจรรย์ปราสาทปุยฝ้าย หนึ่งเดียวที่ตุรกี
กันยายน 30, 2017
เปิดกำแพงป้อมปราการ พระราชวังเครมลิน หัวใจหลักแห่งรัสเซีย
กันยายน 28, 2017
ท่องหุบเขาอวตาร…เปิดประตูสวรรค์ แห่งเขาเทียนเหมินซาน
กันยายน 26, 2017
ชมวิวยามค่ำ ดื่มด่ำความโรแมนติก ที่ภูเขาฮาโกะดะเตะ
กันยายน 22, 2017
เปิดตำนานปราสาทโอซาก้า…ประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่
มิถุนายน 6, 2016
ทัวร์เกาะนามิ
ทัวร์เกาะนามิ…แดนสวรรค์ของคนรักความโรแมนติก
มิถุนายน 6, 2016
The Surfing Man Will Blow Your Mind
มิถุนายน 6, 2016
Pack wisely before traveling
มิถุนายน 6, 2016
Standard Post Type
มิถุนายน 6, 2016