โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-516-4270 l 098-3411387 | 096-9266513

ทัวร์บอลติก

ลิทัวเนีย | ลัตเวีย | เอสโตเนีย

7วัน 5คืน

THE BALTIC RIM (GOTAY004) (ก.ย-พ.ย 61)

เริ่มต้นเพียง55,900.-

-กรุงวิลนิอุส (Vilnius)
-พระราชวังรุนดาเล – ริกา (ลัตเวีย)
-ชมจัตุรัสโดม (Dome Square)
-ปราสาททูไรด้า (Turaida Museum Reserve)

(0 Review)