โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-516-4270 l 098-3411387 | 096-9266513

ทัวร์เฉิงตู ทิเบต

เฉิงตู การ์เซียร์สวรรค์ หวงหลง ซงผิงโกว 6 ว
6วัน 5คืน

เฉิงตู การ์เซียร์สวรรค์ หวงหลง ซงผิงโกว [GOTTG03] [ต.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง28,900.-

-เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติ “หวงหลง”
-สัมผัสหิมะ อุทยานภูผาการ์เซียร์สวรรค์
-ชมทะเลสาบ ซงผิงโกว
-ชมศูนย์วิจัยหมีแพนด้า

(0 Review)
ทัวร์จีน ราคาถูก ครบสูตรเฉิงตู เขาง้อไบ๊ ซงผิงโกว
8วัน 7คืน

ครบสูตรเฉิงตู เขาง้อไบ๊ ซงผิงโกว [GOTTG02] [ต.ค.-พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง32,900.-

-ชมอุทยานแห่งชาติ“หวงหลง”
-ชมทะเลสาบซงผิงโกว
-ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน
-นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เสียนทรงช้าง

(0 Review)
ทัวร์จีน ราคาถูก เฉิงตู ซุปยาจีน
4วัน 2คืน

เฉิงตู ซุปยาจีน [SSHMU02] [ก.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง13,899.-

-เที่ยวชมเขาง้อไบ้
-นมัสการองค์ผู่เสียนทรงช้าง
-ชม พิพิธภัณฑ์พุทธศิลปะ
-ช้อปปิ้ง ถนนโบราณจินหลี่

(0 Review)
ทัวร์จีน ราคาถูก เฉิงตู ซุป 2 สี น้ำตกฉื่อสุ่ย เล่อซาน
5วัน 4คืน

เฉิงตู ซุป 2 สี น้ำตกฉื่อสุ่ย เล่อซาน [SSH3U] [พ.ย.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง15,899.-

-ชมอุทยานผาหินแดงแสงพระพุทธ
-ชมน้ำตกฉื้อสุ่ย เมืองโบราณปิ่งอาน
-ลงเรือเพื่อชมเกาะเล่อซาน
-ชมศูนย์หมีแพนด้า

(0 Review)
6วัน 5คืน

ทิเบต ดินแดนสวรรค์ ทะเลสาบหยางหู [GOT3U02] [พ.ย.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง34,900.-

-ชมพระราชวังโหลวปูหลินคา
-ชม พระราชวังโปตาลา
-ชมทะเลสาบหยางหู
-เดินชม ตลาดบาร์ฆอร์

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก ทิเบต ดินแดนหลังคาโลก ทะเลสาบน่ามู่ชว่อ
6วัน 5คืน

ทิเบต ดินแดนหลังคาโลก ทะเลสาบน่ามู่ชว่อ [GOT3U01] [ก.ย.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง40,900.-

-ชมพระราชวังโหลวปูหลินคา
-ชมพระราชวังโปตาลา
-เดินชมตลาดบาร์ฆอร์
-ชมทะเลสาบน่ามู่ชว่อ

(0 Review)