โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสิงคโปร์-มาเลเซีย-ไทย-สิงคโปร์
4วัน

[HJFH-DEC4] COSTA FORTUNA ล่องเรือสิงคโปร์-มาเลเซีย-ไทย-สิงคโปร์ 4 วัน (ธ.ค.61)

เริ่มต้นเพียง13,999.-

-สิงคโปร์
-มาเลเซีย
-ไทย
-สัมผัสประสบการณ์สุดหรู

(0 Review)
ล่องเรือสิงคโปร์-มาเลเซีย-ไทย-สิงคโปร์
3คืน

[HJFH-NOV_DEC] COSTA FORTUNA ล่องเรือสิงคโปร์-มาเลเซีย-สิงคโปร์ 3 คืน [พ.ย.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง10,999.-

-สัมผัสประสบการณ์สุดหรู
-สิงคโปร์
-มาเลเซีย

(0 Review)
ล่องเรือ Dream Summer
2/5วัน

[HSSV-HKG-JPN-VTE] World Dream Summer 2018 [เม.ย.-พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง9,600.-

-ฮ่องกง
-ญี่ปุ่น
-เวียดนาม

(0 Review)
ล่องเรือสิงคโปร์-มาเลเซีย-ไทย-สิงคโปร์
7คืน

[JHFH-NOV7] COSTA FORTUNA ล่องเรือสิงคโปร์-มาเลเซีย-ไทย-สิงคโปร์ 7 วัน [22 – 29 พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง16,999.-

-สัมผัสประสบการณ์สุดหรู
-สิงคโปร์
-มาเลเซีย
-ไทย ภูเก็ต

(0 Review)