โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-516-4270 l 098-3411387 | 096-9266513

ย่างกุ้ง

ทัวร์พม่า ราคาถูก Go Myanmar มูเตลู บูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ เต็มวัน
1วัน

Go Myanmar มูเตลู บูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ เต็มวัน!! [GOTDD05] [ก.ย-พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง4,900.-

-ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคล
-สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง
-ขอพรเทพทันใจ เจดีย์โบตาทาวน์
-ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง ณ ตลาดสก๊อต

(0 Review)
1วัน

Go Myanmar สุดเพลิน ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ 5 วัด [GOTDD] [มิ.ย.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง4,991.-

-สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง
-ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคล
-ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง ตลาดสก๊อต
-ขอพรเทพทันใจ วัดพระเขี้ยวแก้ว

(0 Review)
ทัวร์พม่า ราคาถูก อิ่มบุญ สุขใจ ย่างกุ้ง สิเรียมหงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน
3วัน 2คืน

Go Myanmar อิ่มบุญ สุขใจ ย่างกุ้ง สิเรียมหงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน [GOTDD] [ส.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง11,900.-

-ชม พระราชวังบุเรงนอง
-สักการะ พระธาตุอินทร์แขวน
-สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
-ลงเรือไป ชมเจดีย์เยเลพญา

(0 Review)
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ราคาถูก
2วัน 1คืน

Myanmar ย่างกุ้ง [GOTPG] [ส.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง7,900.-

-ขอพรเจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)
-สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
-สักการะ เทพกระซิบ“อะมาดอว์เมี๊ยะ”
-ช้อปปิ้งตลาดสก็อต

(0 Review)
ทัวร์พม่า ราคาถูก สุดจ๊าดย่างกุ้ง ไหว้พระ9วัด
2วัน 1คืน

Myanmar สุดจ๊าดย่างกุ้ง ไหว้พระ9วัด [GOTDD] [ส.ค. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง6,900.-

-ไหว้พระ 9 วัด เพื่อเป็นศิริมงคล
-สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง
-ขอพรเจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)
-ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง ตลาดสก๊อต

(0 Review)
ทัวร์พม่า ราคาถูก EASY MYANMAR อิ่มบุญ
2วัน 1คืน

ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน [GOTFD02] [ธ.ค.61-ก.พ.62]

เริ่มต้นเพียง8,900.-

-นมัสการเจดีย์ชเวดากอง
-สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์
-สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
-ชมพระราชวังบุเรงนอง

(0 Review)
ทัวร์พม่า ราคาถูก ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน
3วัน 2คืน

ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน [GOTPG] [ส.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง13,900.-

-นมัสการเจดีย์ชเวดากอง
-ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป
-สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
-สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์

(0 Review)
3วัน 2คืน

THE HOLY MYANMAR [ZET8M] [มี.ค.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง10,888.-

– นมัสการเจดีย์ชเวมอดอว์
– นมัสการพระธาตุอินทร์แขวน
– นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
– ชม พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

(0 Review)
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ราคาถูก BLESSING MYANMAR
3วัน 2คืน

BLESSING MYANMAR [ZETFD02] [ก.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง10,888.-

-ชมพระราชวังบุเรงนอง
-นมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์
-นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน
-นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

(0 Review)
ทัวร์พม่า ราคาถูก ย่างกุ้ง หงสา เนปิดอว์
3วัน 2คืน

DELUXE MYANMAR [PVCDL01] [ส.ค.61 – มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง11,500.-

-สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
-นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
-สักการะพระธาตุมุเตา
-ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ

(0 Review)
ทัวร์พม่า ราคาถูก ย่างกุ้ง หงสา เนปิดอว์
3วัน 2คืน

DELUXE MYANMAR [PVCDL02] [ส.ค.61 – มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง11,900.-

-สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
-นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
-สักการะพระธาตุมุเตา
-ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ

(0 Review)
ทัวร์พม่า ราคาถูก ย่างกุ้ง หงสา เนปิดอว์
3วัน 2คืน

DELUXE MYANMAR [PVCDL38M][ธันวาคม2561]

เริ่มต้นเพียง11,999.-

-สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
-นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
-สักการะพระธาตุมุเตา
-ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ

(0 Review)
1 2 3 4