โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-516-4270 l 098-3411387 | 096-9266513

มัณฑะเลย์

4วัน 3คืน

ทัวร์พพม่า มัณฑะเลย์ พุกาม [GOTPG] [มิ.ย.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง14,900.-

-ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
-ชมวิวบนเขา Mandalay Hill
-ชมสะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben)
-สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง

(0 Review)
ทัวร์พม่า ราคาถูก Royal Manalay Bagan
4วัน 3คืน

Royal Mandalay Bagan [ZETFD] [ส.ค.61-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง11,888.-

-ชมวิวทะเลเจดีย์
-สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง
-ชม พระราชวังมัณฑะเลย์
-ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี

(0 Review)
4วัน 3คืน

ทัวร์พม่า 4 เมือง ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ [BIDFD] [ต.ค.61-ก.พ.62]

เริ่มต้นเพียง18,900.-

-นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
-ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
-นมัสการ พระมหามัยมุนี
-ชมโชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก

(0 Review)
4วัน 3คืน

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ [BIDMMR05FD] [ก.ค.61 – ม.ค.62]

เริ่มต้นเพียง16,900.-

-ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก
-ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย์
-ชมเจดีย์ชินพิวมิน “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี”
-ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ นมัสการพระมหามัยมุนี

(0 Review)
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์
4วัน 3คืน

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ [BIDMMR05PG] [เม.ย.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง17,900.-

-ชมสะพานไม้อูเบ็ง ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี
-สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง
-ชมป่าทพเลย์เจดีย์ 4000 องค์
-ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ นมัสการพระมหามัยมุนี

(0 Review)
4วัน 3คืน

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน [BIDMMR051PG] [ก.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง13,900.-

-ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ ป่าเจดีย์ 4000 องค์
-สัการะ 2มหาบูชาสถาน นมัสการพระมหามัยมุนี
-ชมเจดีย์ชินพิวมิน “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี”
-ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก

(0 Review)
5วัน 4คืน

ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน [BIDMMR08FD][ส.ค.61 – ม.ค.62]

เริ่มต้นเพียง20,900.-

– นมัสการพระธาตุอินทร์แขวน
– ขอพรเทพทันใจ
– ชมเจดีย์ชเวชานดอร์
– ชมพระราชวังมัณฑะเลย์

(0 Review)
3วัน 2คืน

ทัวร์พม่า หลงรักพุกาม [BIDFD] [ก.ค.61 – ม.ค.62]

เริ่มต้นเพียง11,900.-

– โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก
– พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
– ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
– พระราชวังไม้สักชเวนานจอง

(0 Review)
ทัวร์พม่า เจาะลึกมัณฑะเลย์ ราคาถูก
3วัน 2คืน

ทัวร์พม่า เจาะลึกมัณฑะเลย์ สกาย อังวะ มิงกุน [BIDPGMMR03] [ก.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง11,900.-

-ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
-ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง
-ชมสะพานไม้อูเบ็ง
-ชม“ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี”

(0 Review)
3วัน 2คืน

นะโม MANDALAY [ZETFD03] [มิ.ย.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง9,888.-

-ชมภูเขาสกายน์ เขามัณฑะเลย์
-ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
-ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
-ชมสะพานไม้สักอูเบ็ง

(0 Review)
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม
4วัน 3คืน

พม่า GO GO BAGAN มัณฑะเลย์ พุกาม [TSBPG] [พ.ค.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง14,991.-

– ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์
– ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
– ชมวิวทะเลเจดีย์กว่า 2,000
– สักการะเจดีย์ชเวสิกอง

(0 Review)
ทัวร์พม่า
3วัน 2 คืน

พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน[HBIDPG][พ.ค.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง11,900.-

-ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี
-ตักบาตรพระ วัดมหากันดายงค์
-นั่งรถม้าชมเมือง
-หอคอยเมืองอังวะ

(0 Review)
1 2