โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์พม่า / มัณฑะเลย์ / พุกาม

พม่า มัณฑะเลย์
4วัน 3คืน

มนต์เสน่ห์พุกาม… มัณฑะเลย์ พุกาม [GOTPG02] [ก.พ.-มี.ค.62] / ทัวร์พม่า,ทัวร์มัณฑะเลย์

เริ่มต้นเพียง14,900.-

-สักการะเจดีย์ชเวสิกอง ชมสะพานไม้อูเบ็ง
-ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์
-เที่ยวชมเมืองพุกาม ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์
-ร่วมพิธีล้างหน้า พระพักตร์พระมหามัยมุนี

(0 Review)
2วัน 1คืน

มหัศจรรย์ทัวร์พม่า สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ [BIDMMR014] [ม.ค.-มี.ค.62] / ทัวร์พม่า,ทัวร์ย่างกุ้ง,มัณฑะเลย์ / วันมาฆบูชา

เริ่มต้นเพียง6,900.-

– นั่งเรือแจว ชม พระเจดีย์เยเลพญา
– นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำ
– ร่วมทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครอบเศียร ครอบเกล้า ด้วยพระบรมสารีริกธาตุ
– บุฟเฟ่ต์ ภัตตาคารชาบูชิ สุกี้หม้อไฟและซูชิ สารพัดหน้า

(0 Review)
ทัวร์พม่า
4วัน 3คืน

พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ [BIDMMR10FD] [ม.ค.-เม.ย.62] / ทัวร์พม่า,ทัวร์มัณฑะเลย์,ทัวร์ย่างกุ้ง / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง18,900.-

– สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน
– นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
– ชมจิตกรรมฝาผนัง วัดกุบยางกี
– เข้าชมพระราชวังมัณฑะเลย์

(0 Review)
4วัน 3คืน

พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวะดี (บินภายใน) [BIDMMR05PG][ก.พ.-เม.ย.62] / ทัวร์พม่า,ทัวร์มัณฑะเลย์,ทัวร์ย่างกุ้ง / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง17,900.-

– ชมการแสดงโชว์เชิดหุ่นกระบอก เมืองพุกาม
– ชม เจดีย์มิงกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง
– เยี่ยมชม เจดีย์ชินพิวมิน ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี
– เข้าชม พระราชวังมัณฑะเลย์

(0 Review)
พม่า มัณฑะเลย์
3วัน 2คืน

พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน [BIDMMR03PG] [ม.ค.-เม.ย.62] / ทัวร์พม่า,ทัวร์มัณฑะเลย์ / วันจักรี,วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง10,900.-

– ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์ พระมหามัยมุนี
– ชม เจดีย์มิงกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง
– เข้าชม ชม พระราชวังมัณฑะเลย์
– เที่ยวชม เมืองอังวะ ด้วยรถม้า

(0 Review)
6วัน 5คืน

GRAND MYANMAR [PVCGM01SL] [ม.ค.-มี.ค.62] / ทัวร์พม่า,ทัวร์ย่างกุ้ง,มัณฑะเลย์

เริ่มต้นเพียง29,900.-

– นั่งรถม้า ชมเมืองพุกาม
– ดูโชว์หุ่นกระบอก
– นมัสการ มหาบูชาสถาน
– ชม พระราชวังบุเรงนอง

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี มิงกุน นั่งรถภายใน
4วัน 3คืน

ROYAL MANDALAY BAGAN [ZETMDL04] [เม.ย.-ส.ค.62] / ทัวร์พม่า, พุกาม, มัณฑะเลย์ / วันจักรี,วันวิสาขบูชา,วันแม่แห่งชาติ

เริ่มต้นเพียง12,999.-

– ชมวิวทะเลเจดีย์ เมืองพุกาม
– ชม วัดอานันดา ของหมู่บ้านยินกะบา
– เจดีย์มิงกุน เมืองมิงกุน
– ร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี

(0 Review)
พม่า มัณฑะเลย์
4วัน 3คืน

มัณฑะเลย์ พุกาม เที่ยวฟิน สุขใจ [FITFD02] [ม.ค.-มี.ค.62] / ทัวร์พม่า,มัณฑะเลย์

เริ่มต้นเพียง12,881.-

-ชมและร่วมสักการะ เจดีย์ชเวสิกอง
-ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สัก
-ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
-ชมสะพานไม้สักอูเบ็ง ชมทะเลเจดีย์เมืองพุกาม

(0 Review)
พม่า มัณฑะเลย์
4วัน 3คืน

พม่า พุกาม มัณฑะเลยื ล่องแม่น้ำอิระวดี สกายน์ มิงกุน (บินภายใน) [BIDMMR05_FD] [ม.ค. – พ.ค. 62] / ทัวร์พม่า,มัณฑะเลย์

เริ่มต้นเพียง17,900.-

-ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
-ชมสะพานไม้อูเบ็ง Mandalay Hill
-ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย์
-ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง

(0 Review)
พม่า มัณฑะเลย์
4วัน 3คืน

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน )[BIDMMR051PG] [ธ.ค.61-ก.พ.62] / ทัวร์พม่า,มัณฑะเลย์ / วันปีใหม่

เริ่มต้นเพียง13,900.-

-จุดชมวิวทะเลเจดีย์
-ชมโชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม
-สักการะ 2มหาบูชาสถาน
-ชมพระราชวังมัณฑะเลย์

(0 Review)
พม่า มัณฑะเลย์
3วัน 2คืน

Lucky Mandalay Bagan [ZETFD01] [พ.ย.61-ก.ค.62] / ทัวร์พม่า, ทัวร์มัณฑะเลย์, ทัวร์พุกาม, ทัวร์อมรปุระ

เริ่มต้นเพียง11,999.-

-ชมวิวทะเลเจดีย์เมืองพุกาม
-สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง
-ชมสะพานไม้สักอูเบ็ง
-ชมพระราชวังมัณฑะเลย์

(0 Review)
3วัน 2คืน

หลงรัก พุกาม [BIDMMR52FD] [ม.ค.-เม.ย.62] / ทัวร์พม่า, ทัวร์สงกรานต์พม่า, ทัวร์เทศกาลวันสงกรานต์, ทัวร์มัณฑะเลย์, เทศกาล, ทัวร์พุกาม, ทัวร์สงกรานต์

เริ่มต้นเพียง10,900.-

-สักการะ 2มหาบูชาสถาน
-ชมวิวทะเลเจดีย์
-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก
-ชมพระราชวังมัณฑะเลย์

(0 Review)
1 2