โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-516-4270 l 098-3411387 | 096-9266513

มัณฑะเลย์

6วัน 5คืน

[BIDFD] แกรนด์พม่า เจาะลึกเมืองน่าเที่ยว [ม.ค.- ส.ค.61]

เริ่มต้นเพียง28,900.-

ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามุณี
ชมสะพานไม้อูเบ็ง เขามัณฑะเลย์
ชมพระราชวังมัณฑะเลย์,เจดีย์ชเวดากอง
ล่องเรือทะเลอินเล โชว์หุ่นเชิดพุกาม

(0 Review)
4วัน 3คืน

[BIDFD] ทัวร์พม่า ทะเลสาบอินเล พุกาม [ก.พ.-ส.ค.61]

เริ่มต้นเพียง20,900.-

– พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
– ชมวัดเจดีย์ชเวสิกอง
– ชมเจดีย์ชเวชานดอร์
– ชมสวนเกษตรลอยน้ำ

(0 Review)
5วัน 4คืน

ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน [BIDFD] [ก.พ.-ส.ค.61]

เริ่มต้นเพียง20,900.-

– นมัสการพระธาตุอินทร์แขวน
– ขอพรเทพทันใจ
– ชมเจดีย์ชเวชานดอร์
– ชมพระราชวังมัณฑะเลย์

(0 Review)
3วัน 2คืน

[BIDFD] ทัวร์พม่า หลงรักพุกาม [ก.พ.-ส.ค.61]

เริ่มต้นเพียง11,900.-

– โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก
– พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
– ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
– พระราชวังไม้สักชเวนานจอง

(0 Review)
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม
4วัน 3คืน

พม่า GO GO BAGAN มัณฑะเลย์ พุกาม [TSBPG] [พ.ค.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง14,991.-

– ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์
– ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
– ชมวิวทะเลเจดีย์กว่า 2,000
– สักการะเจดีย์ชเวสิกอง

(0 Review)
4วัน 3คืน

[BIDMMR05FD] ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ [ก.พ.-ส.ค.61]

เริ่มต้นเพียง16,900.-

-ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก
-ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย์
-ชมเจดีย์ชินพิวมิน “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี”
-ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ นมัสการพระมหามัยมุนี

(0 Review)
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์
4วัน 3คืน

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ [BIDMMR05PG] [เม.ย.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง17,900.-

-ชมสะพานไม้อูเบ็ง ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี
-สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง
-ชมป่าทพเลย์เจดีย์ 4000 องค์
-ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ นมัสการพระมหามัยมุนี

(0 Review)
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์
4วัน 3คืน

[BIDMMR051FD] พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน [ก.พ.-ส.ค.61]

เริ่มต้นเพียง12,900.-

-ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ นมัสการพระมหามัยมุนี
-เที่ยวเมืองมิงกุน ชมหมู่บ้านมิงกุน
-ชมเจดีย์ชินพิวมิน “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี”
-ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก

(0 Review)
4วัน 3คืน

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน [BIDMMR051PG] [เม.ย.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง13,900.-

-ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ ป่าเจดีย์ 4000 องค์
-สัการะ 2มหาบูชาสถาน นมัสการพระมหามัยมุนี
-ชมเจดีย์ชินพิวมิน “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี”
-ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก

(0 Review)
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-สะพานไม้อูเบ็ง
3วัน 2คืน

[JWLFD16] พม่า มัณฑะเลย์-สะพานไม้อูเบ็ง [ม.ค.-ส.ค.61]

เริ่มต้นเพียง7,979.-

-ชม วัดกุสินารา วัดตอจี วัดกุโสดอ
-ชมสะพานไม้อูเบ็ง ทะเลสาบตองตามัน
-ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สัก
-ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี

(0 Review)
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-สะพานไม้อูเบ็ง
3วัน 2คืน

[JWLFD22] มัณฑะเลย์-มิงกุน-สกายน์-อมรปุระ [ม.ค.-ส.ค.61]

เริ่มต้นเพียง10,900.-

-ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
-ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี
-ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี
-ชมสะพานไม้อูเบ็ง

(0 Review)
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-สะพานไม้อูเบ็ง
3วัน 2คืน

[JWLFD23] มัณฑะเลย์-พินอูลวิน [ม.ค.-ส.ค.61]

เริ่มต้นเพียง12,900.-

-ชมสวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี
-เที่ยวชมพินอูลวิน เมืองตากอากาศ
-ชมพระตำหนักไม้สักชเวนานจอง
-ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี

(0 Review)
1 2