โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์ไอซ์แลนด์

12วัน 8คืน

อังกฤษ-สก๊อตแลนด์-ไฮแลนด์ [WCTTGWTG0912L] [เม.ย.-ก.ค 62]

เริ่มต้นเพียง131,900.-

-เที่ยวชมชมมหานครลอนดอน
-ชมเอดินเบิร์ก ปราสาทเอดินเบิร์ก
-รถไฟแจ๊กโคไบท์ (แฮร์รี่ พ็อทเตอร์)
-ล่องเรือทะเลสาบล็อกเนส

(0 Review)
10วัน 7คืน

Incredible Iceland [SRTTG05] [เม.ย-ส.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง149,900.-

-ชมอุทยานแห่งชาติสกัฟตาเฟล
-ล่องเรือชมวาฬ แช่น้ำแร่ที่บลูลากูน
-ชมทะเลสาบน้ำแข็ง“โจกุลซาลอน”
-เที่ยวชมเมืองเรคยาวิก เมืองหลวงไอซ์แลนด์

(0 Review)
8วัน 5คืน

ไอซ์แลนด์(ล่าแสงเหนือ) [WCTAYWAY0608H] [พ.ย 61- มี.ค 62]

เริ่มต้นเพียง109,900.-

-ล่าแสงเหนือโดยไกด์ท้องถิ่นผู้ชำนาญ
-ชมความงามของน้ำตก Skogafoss
-ขับรถสโนว์โมบิลบนธารน้ำแข็งกลาเซียร์
-ล่องเรือชมปลาวาฬ Reykjavik Whale Watching

(0 Review)
8วัน 5คืน

ไอซ์แลนด์(ล่าแสงเหนือ) AY[HEL-HEL][WCTAY0608H][พ.ย.61-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง119,900.-

-ชมวงแหวนทองคำ
-เที่ยวน้ำตกสโกก้า
-อุทยานแห่งชาติสกาฟตาฟิล
-สกาฟตาเฟล ขับสโนโมบิล

(0 Review)