โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ไต้หวัน

5วัน 3คืน

Coundown ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา [GOTXW05] [ธันวาคม 2561]

เริ่มต้นเพียง24,888.-

-เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ 2019
-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
-ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
-ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง

(0 Review)
5วัน 3คืน

Exclusive Taiwan E-Class [GOTBR04] [มี.ค. – มิ.ย.62]

เริ่มต้นเพียง33,888.-

-ชมวิวบนชั้น 89 บนตึกไทเป 101
-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-พาชม 3 หมู่บ้านโบราณ 3 เมือง
-ชมอทุยานเย๋หลิ่ว ปล่อยโคมลอยผิงซี

(0 Review)
4วัน 3คืน

EXPLORING TAIWAN ช้อป กิน ฟิน WINTER [ASTCI16] [พ.ย.61 – มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง23,500.-

-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
-นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานป่าสนพันปี
-เยี่ยมชม หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ
-ชมอุทยานอารีซัน อุทยานเหยหลิ่ว

(0 Review)
6วัน 4คืน

HELLO TAIPEI เที่ยวครบเต็มอิ่ม [BIDSL04] [ส.ค.61-ม.ค.62]

เริ่มต้นเพียง17,900.-

-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
-เที่ยวชมวัดจงไถซานซื่อ วัดเหวินหวู่
-นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน
-ช้อปปิ้งฟ่งเจี๋ย ซื่อหลิน ซีเหมินติง

(0 Review)
5วัน 3คืน

T-DED BEST JOURNEY IN TAIWAN [ต.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง15,999.-

-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-ชมฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ
-ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
-สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเหวิ่นหวู่

(0 Review)
4วัน 3คืน

T-DED Countdown In Taiwan [ZETTG43] [31 ธ.ค. – 3 ม.ค.62]

เริ่มต้นเพียง31,999.-

-เคาท์ดาวน์ที่ตึกไทเป 101
-ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน

(0 Review)
4วัน 3คืน

T-DED Famous In Taiwan [ZETCI23] [ก.ย. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง17,999.-

-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
-ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
-ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
-ชมอุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว

(0 Review)
5วัน 4คืน

T-DED Grand Taiwan [ZETTG47] [ม.ค. – มิ.ย.62]

เริ่มต้นเพียง23,999.-

-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
-ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
-ชมฟาร์มแกะชิงจิ้ง อุทยานเย่หลิว
-ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

(0 Review)
5วัน 3คืน

T-DED LOVE STRUCK TAIWAN [ZETSL33] [ต.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง13,999.-

-วัดเหวิ่นหวู่
-ชมศูนย์ สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม)
-ซื้อของฝาก ขนมพายสับปะรด
-ตึกไทเป101

(0 Review)
6วัน 4คืน

T-DED Mister Taiwan [ZETXW01] [พ.ย. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง14,999.-

-ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่
-ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
-ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

(0 Review)
4วัน 3คืน

T-DED Paradise In Taiwan [ZETTG46] [ม.ค. – มิ.ย.62]

เริ่มต้นเพียง19,999.-

-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
-ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
-ชมอุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว
-ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

(0 Review)
5วัน 3คืน

T-DED Romantic In Taiwan [ZETSL35] [ก.พ. – มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง14,999.-

-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-ชมฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ
-ชมตึกไทเป101
-ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

(0 Review)
6วัน 4คืน

T-DED TAIWAN DREAM DESTINATION [ZETXW03] [ต.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง17,999.-

-อุทยานฯ อาลีซาน
-ช้อปปิ้งฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
-ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

(0 Review)
7วัน 5คืน

T-DED TAIWAN FOREVER YOUNG [ZETXW04] [ต.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง21,999.-

-ชมศูนย์ สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม)
-ตึกไทเป101
-ชอปปิ้งที่ตลาดขายหยก ณ ร้านหยก
-วัดหลงซาน

(0 Review)
4วัน 3คืน

T-DED Taiwan Fovor [ZETTG45] [พ.ย. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง17,999.-

-ชมตึกไทเป101
-ชมวัดหลงซาน
-ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
-ชมอุทยานแห่งชาติเย่หลิว

(0 Review)
5วัน 3คืน

T-DED Taiwan อาร์ตตัวพ่อ [ZETXW05] [ต.ค. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง12,999.-

-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
-ชมหมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น
-ปล่อยโคมขงหมิง

(0 Review)
5วัน 3คืน

T-DED Taiwan อาร์ตตัวแม่ [ZETSL34] [ม.ค. – ก.พ.62]

เริ่มต้นเพียง13,999.-

-ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเหวิ่นหวู่
-ชมหมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น จิ่วเฟิ่น
-ร่วมปล่อยโคมขงหมิง ชมตึกไทเป101

(0 Review)
5วัน 4คืน

T-DED กิ๊บเก๋!! Taiwan [ZETBR51] [ธันวาคม2561]

เริ่มต้นเพียง22,999.-

-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
-ชมหมู่บ้านปีศาจ หมู่บ้านสายรุ้ง
-นั่งกระเช้าเหมาคง
-เที่ยวชมถนนโบราณจิ่วเฟิ่น

(0 Review)
5วัน 3คืน

T-DED ดี๊ดี!! Taiwan [ZETBR52] [ต.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง20,999.-

-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
-ชมฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ
-ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
-ชมพิพิธภัณฑ์น้ำพุร้อนเป่ยโถว

(0 Review)
4วัน 3คืน

T-DED สุดยอด!! TAIWAN [ZETTPE41TG] [ต.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง22,999.-

-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
-ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
-ชมตึกไทเป 101(ชั้น86)
-ชมอุทยานแห่งชาติเย่หลิว

(0 Review)
5วัน 4คืน

T-DED เก๋กู๊ด!! Taiwan [ZETTG42] [ต.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง25,999.-

-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
-ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
-ชมตึกไทเป 101(ชั้น86)
-ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ

(0 Review)
5วัน 3คืน

Taiwan Flora อาหลี่ซัน สีสันแห่งดอกไม้ [GOTBR06] [ม.ค. – เม.ย. 62]

เริ่มต้นเพียง20,888.-

-ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน
-ชมสีสันงานดอกไม้ระดับโลกเมืองไถจง
-ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101

(0 Review)
4วัน 3คืน

TAIWAN ช้อป ชิม ชิว [JWLIT01][ต.ค.61-ม.ค.62]

เริ่มต้นเพียง14,900.-

-ชมวัดจงไถฉานซื่อ
-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
-ชมอุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
-เที่ยวชม ตึกไทเป 101

(0 Review)
5 วัน 4 คืน

TAIWAN 2GO อาหลี่ซัน [GOTTG02][ธันวาคม]

เริ่มต้นเพียง32,900.-

-อุทยานอาหลี่ซัน
-หมู่บ้านไม้หอมฮิโนกิ
-ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์
-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา

(0 Review)
6วัน 4คืน

TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน [GOTBR05] [ม.ค. – มิ.ย.62]

เริ่มต้นเพียง25,888.-

-ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-ชมอุทยานทาโรโกะ เมืองฮัวเหลียน
-ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน
-ชมความงามธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว

(0 Review)
6วัน 4คืน

TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน [GOTBR02] [ต.ค. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง25,900.-

-เที่ยวชม 3อุทยานชื่อดังของไต้หวัน
-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-ชมสมบัติล้ำค่าที่พิพิธภัณฑ์กู้กง
-นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน

(0 Review)
5วัน 4คืน

Taiwan Colorful New Year ไต้หวันสีสันวันปีใหม่ [ASTTG04][29ธ.ค. – 2ม.ค.62]

เริ่มต้นเพียง37,900.-

-เที่ยวชมอุทยานป่าสนพันปี
-อุทยานหินล้านปีเหย่หลิ่ว
-ขอพร ณ วัดหลงซาน
-แวะถ่ายรูปตึกสูงระฟ้าตึก101

(0 Review)
4วัน 3คืน

TAIWAN EASY EASY COUNT DOWN [ASTTG07] [31 ธ.ค. – 3 ม.ค.62]

เริ่มต้นเพียง33,900.-

-เคาท์ดาวน์ ชมพลุไฟ ตึกไทเป 101
-นั่งกระเช้าชมวิว พาโนราม่า
-ขอพรเพื่อสิริมงคล ณ วัดหลงซาน
-ชมอุทยานเหยหลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น

(0 Review)
5วัน 4คืน

Taiwan Exclusive เที่ยวปีใหม่ไปไต้หวัน [ASTTG03][30 ธ.ค. – 3 ม.ค.]

เริ่มต้นเพียง40,900.-

-สะพานลอยฟ้า Skywalk
-หมู่บ้านสายรุ้ง
-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
-เยือนวัดเหวินอู่

(0 Review)
4วัน 3คืน

Taiwan Feel Love ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง [ITVIT97][พ.ย. – มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง13,888.-

-เที่ยวเมืองไทเป
-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
-ตลาดซีเหมินติง
-ปล่อยโคมผิงซี

(0 Review)
1 2