โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 | 096-9266513

โปรแกรมทัวร์ประเทศไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน

บริษัทถุงทองทัวร์ ที่มากด้วยประสบการณ์เปิดให้บริการด้านการท่องเที่ยวมานานกว่า 10 ปี เราบริการทัวร์ทุุกเส้นทางทั่วโลกทั้งใกล้ และไกล เราได้ทำการคัดสรร รวบรวมทัวร์ราคาพิเศษไว้สำหรับลูกค้าทุกท่าน อยากให้ลูกค้าได้ลองไปสัมผัสกับรายการทัวร์คุณภาพ ราคาเป็นกันเอง ซึ่งนอกเหนือจากนี้ ยังมีรายการทัวร์คุณภาพอีกมากมาย หลากหลายรายการท่องเที่ยว เลือกแพคเกจที่สนใจได้เลยค่ะ..จองทัวร์    โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)HOTLINE : 098-3411388 I 098-8483761 I 096-9240354 I 096-9240571 I 098-3411387 I 096-9266513

6วัน 4คืน

[TSBBR05] TAIWAN สบาย เพลิน เพลิน 3 อุทยาน [ม.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง23,911.-

-ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-ชม 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาหลี่ซัน เย๋หลิ่ว
-ชมสมบัติล่ำค่าที่พิพิธภัณฑ์กู้กง
-ช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

(0 Review)
5วัน 3คืน

[TSBBR1] TAIWAN สบาย เพลินเพลิน เกาสง [ม.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง19,911.-

-เที่ยวเมืองเกาสง
-เที่ยวEDA WORLD ช้อปปิ้ง OUTLET
-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
-ชมตึกไทเป 101 landmark ไต้หวัน

(0 Review)
5วัน 3คืน

[TSBBR2] TAIWAN สบายเพลินเพลิน Alishan [ก.พ.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง19,900.-

-นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปีอาลีซัน
-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,อุทยานเย๋หลิ่ว
-ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์,ซีเหมินติง

(0 Review)
5วัน 3คืน

[TSBBR] TAIWAN สบาย เพลิน เพลิน ทาโรโกะ [มี.ค. – มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง21,900.-

-ชมอุทยานทาโรโกะ เมืองฮัวเหลียน
-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
-ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว
-ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง

(0 Review)
4วัน 3คืน

[TSBCI04] TAIWAN สบาย เพลินใจ ไฮไลท์ไทเป [เม.ย.-ก.ค.61]

เริ่มต้นเพียง18,891.-

-นั่งกระเช้าเมาคง ชมวิวทิวทัศน์
-ชมอุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
-ชมวัดหลงซานซื่อ หรือ“วัดมังกรภูเขา”
-ช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง กงกวง

(0 Review)
ทัวร์ไต้หวัน
4วัน 3คืน

[TSBIT03] TAIWAN สบายสุขใจ ไทเกอร์แอร์ [มิ.ย.-ส.ค.61]

เริ่มต้นเพียง13,991.-

-ชมความงามธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว
-เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
-สัมผัสการนั่งรถไฟความเร็วสูงของไต้หวัน
-ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์ , ซีเหมินติง , Gloria Outlet

(0 Review)
5วัน 4คืน

[TSBTG01] TAIWAN สบาย เพลินตา [ก.ค./ต.ค./ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง29,991.-

-นั่งกระเช้าชมวิวทะเลสาบ
-ชมหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า
-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-ชมหมู่บ้านสายรุ้ง บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

(0 Review)
5วัน 4คืน

[TSBTG02] TAIWAN สบาย เพลินตา อาลีซาน [14-18 เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง31,991.-

-ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-เที่ยวชมอุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานอาหลี่ซัน
-เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
-ช้อปปิ้งซีเหมินติง ฝงเจี่ย ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

(0 Review)
5วัน 3คืน

[TSBXW] TAIWAN สบายพาเพลิน Sun moon lake [มี.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง13,991.-

-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
-ช้อปปิ้งฟงเจี่ย ซื่อหลิน ซีเหมินติง
-ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน
-เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

(0 Review)
5วัน 3คืน

[ZETBR13] FANTASTIC TAIWAN [พ.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง19,777.-

– ชม วัดจงไถซานซื่อ
– ล่องทะเลสาบสุริยัน – จันทรา
– นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง
– ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน

(0 Review)
5วัน 4คืน

[ZETBR14] WONDERFUL TAIWAN [มี.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง19,900.-

– ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
– นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง
– ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
– ชม สะพานแห่งความรัก

(0 Review)
5วัน 4คืน

[ZETCI21] THE BEST OF TAIWAN [มี.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง25,900.-

-เที่ยวชม วัดจงไถซานซื่อ
-ล่องทะเลสาบสุริยัน – จันทรา
-เที่ยวชมหมู่บ้านสายรุ้ง
-ช้อป ชิม ชิล ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต

(0 Review)
6วัน 5คืน

[ZETCI22] TAIWAN BEST VACATION [เม.ย.-ส.ค.61]

เริ่มต้นเพียง25,900.-

-ชมโดมแห่งแสงหรือ DOME OF LIGHT
-เยี่ยมชมเจดีย์มังกรเสือ
-สักการะองค์พระใหญ่ วัดฝอกวงซาน
-ล่องทะเลสาบสุริยัน – จันทรา

(0 Review)
ทัวร์ไต้หวัน
4วัน 3คืน

[ZETCI23] หยุดพัก..หยุดที่ TAIWAN [ก.ค.-ส.ค.61]

เริ่มต้นเพียง21,777.-

-ล่องทะเลสาบสุริยัน – จันทรา
-ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน เย่หลิว
-ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
-ช้อปปิ้งซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

(0 Review)
5วัน 4คืน

[ZETTG10] T-DED GRAND TAIWAN [พ.ค.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง25,900.-

-ชมอุทยานอาลีซาน เย่หลิว ทาโรโกะ
-เที่ยวชมเมืองไทจง ไทเป
-เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
-ช้อปปิ้งซีเหมินติง MITSUI OUTLET

(0 Review)
4วัน 3คืน

[ZETTG] AMAZING TAIWAN [เม.ย.-ส.ค.61]

เริ่มต้นเพียง29,777.-

-ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-นมัสการที่วัดพระถังซัมจั๋ง
-ชมอุทยานฯ อาลีซาน
-ช้อปปิ้งซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

(0 Review)
4วัน 3คืน

[ZETTG] PARADISE IN TAIWAN [ก.พ.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง22,900.-

-ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
-เที่ยวชมกรุงไทเป ชมตึกไทเป101
-ช้อปปิ้งจุใจซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

(0 Review)
6วัน 4คืน

[ZETXW02] TAIWAN DREAM DESTINATION [พ.ค.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง18,777.-

-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่
-ชมอุทยานอาลีซาน อุทยานเย่หลิ่ว
-ช้อปปิ้งซื่อหลิน ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

(0 Review)
ทัวร์ไต้หวัน
5วัน 3คืน

[ZETXW05] TAIWAN อาร์ตตัวพ่อ [พ.ค.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง12,987.-

-ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเหวิ่นหวู่
-เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น
-ช้อปปิ้งซีเหมินติง ซื่อหลิน ฟ่งเจี๋ย

(0 Review)
7วัน 5คืน

[ZETXW06] EXCLUSIVE IN TAIWAN [ก.พ.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง21,777.-

-เที่ยวชม วัดจงไถซานซื่อ วัดเหวิ่นหวู่
-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-เที่ยวชม 3อุทยานชื่อดังของไต้หวัน
-ช้อปปิ้งซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

(0 Review)
5วัน 3คืน

[ZETXW08] TAIWAN BEST VALUE [พ.ค.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง14,777.-

-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-เที่ยวชมกรุงไทเป
-เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
-ช้อปปิ้งฟ่งเจี๋ย ซื่อหลิน ซีเหมินติง

(0 Review)
4วัน 3คืน

[ITVIT98] ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง [มี.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง12,888.-

– ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
– ถ่ายรูปตึกไทเป 101 สัญลักษณ์ของไทเป
– ช้อปปิ้งที่ มิตซุยเอ้าเล็ทพาร์ค
– นั่งกระเช้าเมาคง

(0 Review)
ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก EASY BLINK BLINK IN TAIWAN
5วัน 3คืน

EASY BLINK BLINK IN TAIWAN [ZATXW5] [เม.ย.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง16,900.-

-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
-ชมวัดจงไถฉานซื่อ วัดเหวินหวู่
-ชมอุทยานเย่หลิ่ว ตึกไทเป 101
-ช้อปปิ้งซีเหมินติง ซื่อหลิง ฝงเจี๋ย

(0 Review)
4วัน 3คืน

T-DED TAIWAN ครอบครัวตัวอาร์ต [ZETTPE20] [ก.ค.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง13,777.-

-ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดเหวิ่นหวู่
-เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
-ช้อปปิ้งฟ่งเจี๋ย ซีเหมินติง

(0 Review)
6วัน 4คืน

T-DED TAIWAN สะดุดรัก ที่พักใจ [ZETXW01] [พ.ค.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง15,987.-

-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-ชมวัดจงไถซานซื่อ วัดเหวินหวู่
-ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
-ช้อปปิ้งฟ่งเจี๋ย ซื่อหลิน ซีเหมินติง

(0 Review)
ทัวรร์ไต้หวัน ราคาถูก อาร์ตตัวแม่
5วัน 3คืน

T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่ [ZETTPE31] [ก.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง13,900.-

-ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-เที่ยวชมกรุงไทเป เมืองไถจง
-เที่ยวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว
-ช้อปปิ้งซื่อหลิน ฟ่งเจี๋ย ซีเหมินติง

(0 Review)
ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก T-DED มนต์รัก TAIWAN
7วัน 5คืน

T-DED มนต์รัก TAIWAN [ZETTPE32] [ก.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง21,777.-

-ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-เที่ยวชม 3อุทยาน
-สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดดัง
-ช้อปปิ้งเต็มๆ 3ตลาดดัง

(0 Review)
TAIWAN
4วัน 3คืน

TAIWAN MY HEART GO [ASTCI04] [มิ.ย.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง19,888.-

-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
-เที่ยวชมอุทยานเหยหลิ่ว
-เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
-ช้อปปิ้งตลาดฝงเจีย ซีเหมินติง

(0 Review)
TAIWAN
4วัน 3คืน

TAIWAN SUMMER ไทเป ไทจง [ASTIT02] [พ.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง14,888.-

-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
-เที่ยวชมวัดจงไถซานซื่อ
-เที่ยวชมอุทยานเหยหลิ่ว
-ช้อปปิ้งซีเหมินติง ฝงเจี่ย

(0 Review)
ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก TAIWAN รัก รสแซ่บ
4วัน 3คืน

TAIWAN รัก รสแซ่บ [ZETBR17] [ก.ค.-พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง17,777.-

-ชมอุทยานแห่งชาติเย่หลิว
-ชมชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
-ชมตึกไทเป101 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
-ช้อปปิ้งซีเหมินติง MITSUI OUTLET PARK

(0 Review)
1 2