โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์โตเกียว

ทัวร์ราคาถูก Autumn in tokyo
5วัน 3คืน

Autumn in tokyo [GSTNRT32XJ] [ต.ค.-พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง23,888.-

-ชมพระใหญ่แห่งคามาคุระ
-เที่ยวชมภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
-ชมโมมิจิ ไคโร อุโมงค์ใบเมเปิ้ล
-บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น+ออนเซ็น

(0 Review)
5วัน 3คืน

Easy flower fantasy ไม่มีฟรีเดย์ [ZATXW] [ธ.ค.61-ม.ค.62]

เริ่มต้นเพียง36,900.-

-ชมสวนดอกไม้ประดับดวงไฟอาชิคางะ
-เที่ยวเมืองนิกโก้ ชมสะพานแดงชินเคียว
-นมัสการพระใหญ่ไดบุทสึ
-เที่ยวชมเมืองโยโกฮาม่า

(0 Review)
5วัน 3คืน

GO TOKYO NIKKO SUPER HAWAIIANS [GOTXJ003] [พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง37,900.-

-เที่ยวเมืองนิกโก้ เมืองมรดกโลก
-สัมผัสบรรยากาศ เอโดะ วันเดอร์แลนด์
-สักการะ พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุตสึ
-ช้อปปิ้งจัดเต็ม 3 ย่านดัง

(0 Review)
5วัน 3คืน

Happy Tokyo Hipster [HPTXW53B01] [พ.ย.61 – มี.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง21,234.-

-สนุกกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น
-ชมวนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่
-ชมหุบเขานรกโอวาคุดานิ
-เที่ยวชมวัดอาซากุสะ ศาลเจ้าเมจิ

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Happy Tokyo Snow โชว์เหนือ
5วัน 3คืน

Happy Tokyo Snow โชว์เหนือ [HPTXW53A01] [พ.ย.61-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง22,345.-

-สนุกกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น
-ชมวนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่
-ชมหุบเขานรกโอวาคุดานิ
-เที่ยวชมวัดอาซากุสะ ศาลเจ้าเมจิ

(0 Review)
5วัน 3คืน

Happy tokyo pink moss [HPTXW53A02] [เม.ย.62]

เริ่มต้นเพียง26,987.-

-ขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
-ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ชิบะซากุระ
-ชมหมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
-เที่ยวชมวัดอาซากุสะ โตเกียวสกายทรี

(0 Review)
5วัน 3คืน

Happy tokyo ski ฟินเวอร์ [HPTXW53S01] [พ.ย.61-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง21,987.-

-นั่งกระเช้าคาชิคาชิ ภูเขาเทนโจ
-สนุกสนานที่ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท
-ชมหมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
-บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเช็น

(0 Review)
5วัน 3คืน

Happy tokyo ซากุระ [HPTXW53S02] [มี.ค.-เม.ย.62]

เริ่มต้นเพียง22,999.-

-สัมผัสภูเขาไฟฟูจิบริเวณขั้น 5
-ชมโตเกียวสกายทรี วัดอาซากุสะ
-ช้อปปิ้งชินจุกุ โอไดบะ อิออน ทาวน์
-บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเช็น

(0 Review)
5วัน 3คืน

Happy Tokyo แสนโรแมนติก [HPTXW53B04] [ต.ค.-พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง23,456.-

-ชมวนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่
-ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ
-ชม Unicorn Gundam
-ช้อปปิ้งฮาราจูกุ โอไดบะ ชินจุกุ

(0 Review)
5วัน 3คืน

Happy Tokyo ใบไม้แดง [HPTXW53A04] [ต.ค.-พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง24,567.-

-ชมภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5
-ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ
-ชมวนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่
-ชม Unicorn Gundam

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก HILIGHT JAPAN AUTUMN B
6วัน 4คืน

HILIGHT JAPAN AUTUMN B [GOTTG004] [พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง52,900.-

-ชมวัดคินคาคุจิ ขอพรวัดคิโยมิสึ
-สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถไฟชินคันเซน
-ชมใบไม้เปลี่ยนสีถนนอิโชนามิกิ
-เที่ยวเมืองโตเกียว ช้อปปิ้งจุใจ

(0 Review)
5วัน 3คืน

Pro tokyo autumn romance free day [JWTPJP02XW] [ต.ค.-พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง21,888.-

-ชมภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)
-อิสระในกรุงโตเกียว
-ชมวัดอาซากุสะ โตเกียวสกายทรี
-แช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

(0 Review)
1 2 3 5