โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

เวียดนามเหนือ

4วัน 3คืน

เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ [BIDVN05SL] [ธ.ค.61-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง11,900.-

-เที่ยวชมกรุงฮานอย
-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต น้ำตกสีเงิน
-นั่งรถรางขึ้นเขาฟานซีปัน
-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก

(0 Review)
3วัน 2คืน

เวียดนามเหนือ…มอคโช (moc chau) – SaPa (FANSIPAN) [GOTFD002] [ม.ค.-พ.ค.62]

เริ่มต้นเพียง12,888.-

-ชมมอคโช (Moc Chau)
-สัมผัสยอดเขาฟานซีปัน
-ชมหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ
-ชม Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน

(0 Review)
4วัน 3คืน

เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ฮาลอง ซาปา (FANSIPAN) [GOTTG001] [26-29 ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง19,888.-

-เที่ยวชมเมืองฮานอย ชมทะเลสาบคืนดาบ
-สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก”
-ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์”
-เที่ยวชมความงดงามของ “ซาปา”

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง
4วัน 3คืน

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง [GOTFD001] [ธ.ค.61-พ.ค.62]

เริ่มต้นเพียง10,888.-

-เที่ยวชมความงดงามของ “ซาปา”
-เที่ยวชม หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat
-ชมทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง
-ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์”

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก ซินจ่าว..ซาปา เวียดนาม
4วัน 3คืน

Vietnam สุขใจ ฮานอย- ซาปา (Fansipan)[GOTFD003] [ม.ค.-พ.ค.62]

เริ่มต้นเพียง13,888.-

-เที่ยวชมความงดงามของ “ซาปา”
-สัมผัสอากาศหนาวบนเขาฟานซิปัน
-ชม Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน
-เที่ยวชมเมืองฮานอย ชมทะเลสาบคืนดาบ

(0 Review)
6วัน 3คืน

ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ซุปตาร์ ปัง !! ข้ามปี [TTNDD02] [28 ธ.ค.61- 02 ม.ค.62]

เริ่มต้นเพียง13,999.-

-ชมความสวยงามของซาปา
-นั่งกระเช้า ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน
-ฉลองปีใหม่ 2019 ณ เมืองฮานอย
-ล่องเรือชมตามก๊ก หรือฮาลองบก

(0 Review)
4วัน 3คืน

ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงห์ [ADJTG01] [ธ.ค.61-เม.ย.62]

เริ่มต้นเพียง13,888.-

-ล่องเรือกระจาดจ่างอาน นิงห์บิงห์
-ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน
-ชมน้ำตกซิลเวอร์ ไร่นาขั้นบันได
-ชมหมู่บ้านชาวเขากั๊ด กั๊ด

(0 Review)
4วัน 3คืน

มหัศจรรย์..ฟานซีปัน ซาปา บินแอร์เอเชีย [BIDVN061] [ม.ค.-เม.ย.62]

เริ่มต้นเพียง13,900.-

-เที่ยวชมกรุงฮานอย เมืองหลวง
-ชมหมู่บ้านชาวเขา Cat Cat
-ชมน้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา
-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน

(0 Review)
fansipan
4วัน 3คืน

the highest fansipan [ZETHAN05FD] [ก.พ.-ส.ค.62]

เริ่มต้นเพียง13,999.-

-ชมวิถีชีวิตหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ
-ชมทะเลหมอกภูเขาฮามรอง
-นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน
-ล่องเรือกระจาด เมืองนิงบิงห์

(0 Review)
1 2 3 6