โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

เวียดนามเหนือ

5วัน 4คืน

เวียดนาม-เมืองวินห์-นิงบิงห์-ฮาลองเบ [TRPVJ01] [ก.พ.62] / ทัวร์ เวียดนาม ทัวร์เวียดนามเหนือ,ทัวร์ทัญว้า,ทัวร์นิงห์บิงห์,ทัวร์วินห์,ทัวร์ฮาลอง

เริ่มต้นเพียง9,999.-

– ชมจตุรัสประธานโฮจิมินห์
– ชมการแสดง ระบำหุ่นกระบอก
– ล่องเรืออ่าว ฮาลอง เบย์
– ลงเรือพายล่องตามแม่น้ำ Hoang Long

(0 Review)
5วัน 4คืน

เวียดนามเหนือ เมืองวินห์ ซุปตาร์ พาเข้าวิ [TTNVJ01] [ก.พ.62] / ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์เวียดนามเหนือ,ทัวร์นิงห์บิงห์,ทัวร์วินห์,ทัวร์ฮาลอง,ทัวร์แทงฮวา

เริ่มต้นเพียง11,999.-

– ชม วัดไบ่ดิงห์ วัดในพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม
– ชม อ่าวฮาลอง กุ้ยหลินแห่งเมืองเวียดนาม
– ถ่ายรูปที่ระลึก จัสตุรัสโฮจิมินห์ เมืองวินห์
– ชมหินหงอกหินย้อยอันสวยงามที่ ถ้ำนางฟ้า

(0 Review)
เวียดนามเหนือ ฟานซิปัน
5วัน 4คืน

มหัศจรรย์..ซาปา ฟานซิปัน [BIDVN05VJ] [ม.ค.-เม.ย.62] / ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์เวียดนามเหนือ,ทัวซาปา,ทัวร์ฮานอย / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง13,900.-

-เที่ยวชมกรุงฮานอย“Little Parris”
-หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat
-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก
-นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซีปัน

(0 Review)
5วัน 4คืน

ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ ฮาลอง [BIDVN07FD] [ม.ค.-มี.ค.62] / ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์เวียดนามเหนือ,ซาปา,ฮานอย

เริ่มต้นเพียง14,900.-

-เที่ยวชมกรุงฮานอย“Little Parris”
-ชมน้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา แปลงนาขั้นบันได
-นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน
-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง

(0 Review)
เวียดนามเหนือ ฟานซิปัน
4วัน 3คืน

มหัศจรรย์..ฟานซีปัน ซาปา บินแอร์เอเชีย [BIDVN061FD] [ม.ค.-เม.ย.62] / ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์เวียดนามเหนือ,ซาปา,ฮานอย / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง13,900.-

-เที่ยวชมกรุงฮานอย“Little Parris”
-ชมหมู่บ้านชาวเขา Cat Cat
-นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาฟานซีปัน
-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง

(0 Review)
เวียดนามเหนือ ฟานซิปัน
3วัน 2คืน

มหัศจรรย์…SAPA เที่ยวสุดคุ้ม เวียดนามเหนือ [BIDVN004SL] [ม.ค.-มี.ค.62] / ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์เวียดนามเหนือ,ซาปา,ฮานอย

เริ่มต้นเพียง10,900.-

-เที่ยวชมกรุงฮานอย“Little Parris”
-ชมน้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา แปลงนาขั้นบันได
-นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน
-อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง
5วัน 4คืน

Destiny in vietnam [ZETHAN02VJ] [ก.พ.-ส.ค.62] / ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์เวียดนามเหนือ / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง12,999.-

-ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์
-ล่องเรือฮาลองบก นิงห์บิงห์
-ชมหมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต
-เที่ยวชมเมืองฮานอย เมืองซาปา

(0 Review)
เวียดนามเหนือ ฟานซิปัน
4วัน 3คืน

Songkran fansipan [ZETHAN03TG] [11-14 เม.ย.62] / ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์เวียดนามเหนือ / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง22,999.-

-นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน
-ล่องเรือฮาลองบก ล่องเรือกระจาด
-ชมหมู่บ้านชาวเขา น้ำตกสีเงิน
-ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง

(0 Review)
4วัน 3คืน

Beauty sapa hanoi [ZETHAN16VJ] [ก.พ.-ส.ค.62] / ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์เวียดนามเหนือ / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง8,999.-

-ชมหมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต
-ชมน้ำตกสีเงิน นาขั้นบันได
-เที่ยวชมเมืองฮานอย
-ช้อปปิ้งถนน 36 สาย LOVE MARKET

(0 Review)
เวียดนามเหนือ ฟานซิปัน
4วัน 3คืน

เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ [BIDVN05SL] [ธ.ค.61-มี.ค.62] / ทัวร์เวียดนาม,เวียดนามเหนือ,ทัวร์ฮานอย,ซาปา

เริ่มต้นเพียง11,900.-

-เที่ยวชมกรุงฮานอย
-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต น้ำตกสีเงิน
-นั่งรถรางขึ้นเขาฟานซีปัน
-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก

(0 Review)
3วัน 2คืน

เวียดนามเหนือ…มอคโช (moc chau) – SaPa (FANSIPAN) [GOTFD002] [ม.ค.-พ.ค.62] / ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์เวียดนามเหนือ, ทัวร์ซาปา, ทัวร์ฟานซีปัน

เริ่มต้นเพียง12,888.-

-ชมมอคโช (Moc Chau)
-สัมผัสยอดเขาฟานซีปัน
-ชมหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ
-ชม Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง
4วัน 3คืน

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง [GOTFD001] [ธ.ค.61-พ.ค.62] / ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์เวียดนามเหนือ, ทัวร์ฮานอย, ทัวร์ซาปา, ทัวร์นิงห์บิงห์, ทัวร์ฮาลอง

เริ่มต้นเพียง10,888.-

-เที่ยวชมความงดงามของ “ซาปา”
-เที่ยวชม หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat
-ชมทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง
-ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์”

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก ซินจ่าว..ซาปา เวียดนาม
4วัน 3คืน

Vietnam สุขใจ ฮานอย- ซาปา (Fansipan)[GOTFD003] [ม.ค.-พ.ค.62] / ทัวร์สงกรานต์เวียดนาม, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์เวียดนามเหนือ, ทัวร์สงกรานต์, ทัวร์ฮานอย, ทัวร์ซาปา

เริ่มต้นเพียง13,888.-

-เที่ยวชมความงดงามของ “ซาปา”
-สัมผัสอากาศหนาวบนเขาฟานซิปัน
-ชม Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน
-เที่ยวชมเมืองฮานอย ชมทะเลสาบคืนดาบ

(0 Review)
4วัน 3คืน

ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงห์ [ADJTG01] [ธ.ค.61-เม.ย.62] / ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์เวียดนามเหนือ, ทัวร์ฮานอย, ทัวร์ซาปา, ทัวร์ฟานซีปัน, ทัวร์นิงห์บิงห์

เริ่มต้นเพียง13,888.-

-ล่องเรือกระจาดจ่างอาน นิงห์บิงห์
-ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน
-ชมน้ำตกซิลเวอร์ ไร่นาขั้นบันได
-ชมหมู่บ้านชาวเขากั๊ด กั๊ด

(0 Review)
เวียดนามเหนือ ฟานซิปัน
4วัน 3คืน

มหัศจรรย์..ฟานซีปัน ซาปา บินแอร์เอเชีย [BIDVN061] [ม.ค.-เม.ย.62] / ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์เวียดนามเหนือ, ทัวร์ฮานอย, ทัวร์ฮาลอง, ทัวร์ซาปา, ทัวร์นิงบิงห์

เริ่มต้นเพียง13,900.-

-เที่ยวชมกรุงฮานอย เมืองหลวง
-ชมหมู่บ้านชาวเขา Cat Cat
-ชมน้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา
-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน

(0 Review)
1 2 3