โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-516-4270 l 098-3411387 | 096-9266513

เวียดนามกลาง

4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ราคาถูก เว้ ดานัง ฮอยอัน [BIDVN08PG] [ ก.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง12,900.-

-เที่ยวชมเมืองเว้ ชมเจดีย์เทียนมู
-ช้อปปิ้งตลาดดองบาและตลาดฮาน
-นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเขาบาน่าฮิลส์
-เที่ยวสวนสนุก The Fantasy Park

(0 Review)
4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ราคาถูก โปรนี้ดี…ที่ดานัง [BIDVN08FD] [ก.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง12,900.-

– ชมพระราชวังหลวงราชวงศ์เหวียน
– ชมเมืองเว้ชมเจดีย์เทียนมู
– ช้อปปิ้งตลาดดองบา
– ล่องเรือชมแม่น้ำหอม

(0 Review)
4วัน 3คืน

[TSBPG01] เวียดนามกลาง สบาย สบาย [มี.ค.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง12,991.-

-เที่ยวชมเมืองดานัง เว้ ฮอยอัน
-นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาบานาฮิลล์
-ล่องเรือมังกร ชมแม่น้ำหอม
-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดดองบา

(0 Review)
3วัน 2คืน

[TSBPG02] เวียดนามกลาง สบาย ชิวชิว [เม.ย.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง11,991.-

-นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาบานาฮิลล์
-เที่ยวชมเมืองเว้ เมืองหลวงเก่า
-ล่องเรือมังกร ชมแม่น้ำหอม
-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดริมแม่น้ำฮาน

(0 Review)
3วัน 2คืน

DREAM CENTRAL VIETNAM [ZETPG] [พ.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง10,888.-

– ชมพระราชวังเว้
– ชม สุสานจักรพรรดิไคดิงห์
– ชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
– เมืองดานัง เป็นเมืองใหญ่อันดับสี่ของเวียดนาม

(0 Review)
4วัน 3คืน

ROMANTIC BANAHILLS [ZETDAD03] [พ.ย.61-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง11,999.-

– ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
– ชม สุสานจักรพรรดิไคดิงห์
– ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน
– นั่งกระเช้าสู่ บานาฮิลล์

(0 Review)
เวียดนามกลาง
3วัน 2คืน

[TSBFD04] สบายเพลิน เพลิน เวียดนามกลาง ดานัง เว้ บานาฮิลล์ [มิ.ย.-พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง11,991.-

-เที่ยวชม เมืองเว้ เมืองหลวงเก่าโบราณ
-นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์
-ล่องเรือมังกร ชมแม่น้ำหอม
-ช้อปปิ้งตลาดฮาน เมืองดานัง

(0 Review)
GRAND CENTRAL VIETNAM
4วัน 3คืน

GRAND CENTRAL VIETNAM [ZETPG02] [พ.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง12,888.-

-นั่งกระเช้า เที่ยวชมบานาฮิลล์
-ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
-เที่ยวชมเมืองเว้ ฮอยอัน ดานัง
-เที่ยวสวนสนุก FANTASY PARK

(0 Review)
4 วัน 3 คืน

เวียดนามกลาง สบาย…สบาย ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน [TSBPG][พ.ค.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง12,991.-

-เที่ยวชม ดานัง เมืองแห่งภูเขาหินอ่อน
-เที่ยวชม เมืองเว้ เมืองหลวงเก่า
-เที่ยวชมเมือง ฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงาม
-ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก

(0 Review)
1 2 3