โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-516-4270 l 098-3411387 | 096-9266513

เดินทางเฉพาะเยอรมัน

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก HASHTAG GERMANY
9วัน 6คืน

HASHTAG GERMANY [DKCTG] [พ.ย-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง59,991.-

-ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์
-ช้อปปิ้ง เที่ยวชม เมืองโคโลญจ์น
-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-ขึ้นรถไฟไต่เขาสู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่

(0 Review)

เยอรมันควบประเทศอื่น

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก 4 COUNTRIES IN LOVE อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมนี-ออสเตรีย
10วัน 7คืน

4 COUNTRIES IN LOVE อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมนี-ออสเตรีย [GOHTG003] [พ.ย-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง65,900.-

-เที่ยวชมนครรัฐวาติกัน
-ล่องเรือชมบ้านเรือนชาวเวนิส
-ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา ชมถ้ำน้ำแข็ง
-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์

(0 Review)
10วัน 7คืน

[CSTOS02] ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัค ฮังการี [พ.ค.-พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง62,900.-

-ชมเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ
-เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก
-ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ

(0 Review)
9วัน 6คืน

Bavaria-Tirol [DSTEUR09TG] [28 ธ.ค 61- 5 ม.ค 62]

เริ่มต้นเพียง96,000.-

-เที่ยวแฟรงค์เฟิร์ต
-ปราสาทนอยชวานสไตน์
-ยอดเขาชุกสปิตเซ่
-หมู่บ้านฮัลสตัท

(0 Review)
9วัน 6คืน

Bavaria-Tirol [DSTEUR09TG] [ต.ค. 61 – มี.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง94,000.-

-ยอดเขาชุกสปิตเซ่
-หมู่บ้านฮัลสตัท
-ปราสาทนอยชวานสไตน์
-เที่ยวแฟรงค์เฟิร์ต

(0 Review)
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก BEAUTIFUL ROMANCE
10วัน 7คืน

Beautiful Romance ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี [GOTTG007] [ต.ค.-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง63,900.-

-ชมฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลก
-ชมความงามของเกาะเวนิส
-ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา ชมถ้ำน้ำแข็ง
-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์

(0 Review)
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก Best of Eastern Europe
8วัน 5คืน

Best of Eastern Europe [VTGTG] [ก.ย-ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง50,900.-

-ชมปราสาทไฮเดลบิร์ก
-ชมพระราชวังเชิร์นบรุน
-ชมฮอลสตัทเป็นเมืองมรดกโลก
-ชมปราสาทแห่งกรุงปราก

(0 Review)
10วัน 7คืน

Best of Germany [DSTEUR10TG] [ต.ค 61 – มี.ค 62]

เริ่มต้นเพียง103,000.-

-เมืองมิวนิค
-ยอดเขาซุกสปิตเซ่
-เยือนเบอร์ลิน
-ล่องแม่น้ำไรน์

(0 Review)
10วัน 7คืน

Best of Germany [DSTEUR11TG][28ธ.ค 61 – 6 ม.ค 62]

เริ่มต้นเพียง105,000.-

-เมืองมิวนิค
-ยอดเขาซุกสปิตเซ่
-เยือนเบอร์ลิน
-ล่องแม่น้ำไรน์

(0 Review)
10วัน 7คืน

Best of Germany [DSTEUR11TG][ส.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง109,000.-

-เมืองมิวนิค
-ยอดเขาซุกสปิตเซ่
-เยือนเบอร์ลิน
-ล่องแม่น้ำไรน์

(0 Review)
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก Best of Germany
8วัน 5คืน

Best of Germany [VTGTG] [ก.ย-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง54,900.-

-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-ล่องเรือแม่น้ำไรน์
-ชมเมืองมรดกโลกแบมเบิร์ก
-เที่ยวชมจัตุรัสเมืองมิวนิค

(0 Review)
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก BETTER EAST EUROPE
9วัน 6คืน

BETTER EAST EUROPE [ZETTGMUC11] [ต.ค-พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง52,999.-

-เที่ยวชมเมืองเชสกี้ ครุมลอฟ
-ชมปราสาทปราก สะพานชาร์ล
-ล่องเรือชมความสวยงามแม่น้ำดานูบ
-ชมหมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท

(0 Review)
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก Charming East Europe German-Austria
7วัน 4คืน

Charming East Europe German-Austria [VTGTG] [ส.ค-ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง47,900.-

-ขึ้นสู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่
-เที่ยวชมนครมิวนิค
-เที่ยวชมกรุงเวียนนา
-ชมหมู่บ้านมรดกโลก ฮอลสตัท

(0 Review)
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก CIRCLE IN BENELUX
7วัน 5คืน

CIRCLE IN BENELUX [ZETBRAMS03] [ต.ค-ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง39,999.-

-เที่ยวชมเมืองแฟรงก์เฟิร์ต
-ชมย่านเมืองเก่าลักเซมเบิร์ก
-เที่ยวชมบรัสเซลส์ เมืองแอนท์เวิร์ป
-ล่องเรือหลังคากระจก ชมหมู่บ้านกีธูร์น

(0 Review)
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก CLASSIC EAST EUROPE 2
10วัน 7คืน

CLASSIC EAST EUROPE 2 [GOTTG013] [ธ.ค61]

เริ่มต้นเพียง84,900.-

-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก
-เที่ยวเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ
-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-ชมหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท

(0 Review)
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก COMBO FRANCE SWISS GERMAN
8วัน 5คืน

COMBO FRANCE SWISS GERMAN [ZETSQ07] [ส.ค-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง52,888.-

-เที่ยวชมมหานครปารีส
-พิชิตยอดเขาทิตลิส ชมถ้ำน้ำแข็ง
-ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก
-ชมอนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก

(0 Review)
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก Cool Germany Aus Cz Salovac Hungary
9วัน 6คืน

Cool Germany Aus Cz Salovac Hungary [VCTEK10.7] [พ.ย-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง39,999.-

-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-เที่ยวชมเมืองเชสกี้ คลุมลอฟ
-ชมปราสาทแห่งกรุงปราก
-ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำดานูบ

(0 Review)
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก DIRECT EAST EUROPE
8วัน 5คืน

DIRECT EAST EUROPE [ZETTG10] [ส.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง56,888.-

-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-ชมหมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท
-เที่ยวชมเมืองเชสกี้ ครุมลอฟ
-เที่ยวชมกรุงปราก กรุงเวียนนา

(0 Review)
8วัน 5คืน

EAST EUROPE เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี [ITVQR101] [ก.ย. – พ.ย 61]

เริ่มต้นเพียง49,900.-

-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-ชมหมู่บ้านมรดกโลก“ฮัลล์สตัท”
-เที่ยวเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ
-ล่องเรือชมความงามแม่น้ำดานูบ

(0 Review)
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก EUROPE 4 COUNTRIES ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์
8วัน 5คืน

EUROPE 4 COUNTRIES ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ [GOHEK006] [ต.ค-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง54,900.-

-เที่ยวชมมหานครปารีส
-เที่ยวชมเมืองไฮเดลเบิร์ก
-เยี่ยมชมหมู่บ้านกีธูร์น
-เที่ยวชมกรุงอัมสเตอดัม

(0 Review)
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก Europe Benelux เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ลักเซมเบิร์ก-ฝรั่งเศส
9วัน 6คืน

Europe Benelux เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ลักเซมเบิร์ก-ฝรั่งเศส [VTGTG] [ก.ย. 61]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

-ชมจัตุรัสโรเมอร์ นครแฟร้งเฟิร์ต
-เยี่ยมหมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
-เที่ยวปารีสชมพระราชวังแวร์ซายส์
-ช้อปปิ้งลาฟาแย็ต

(0 Review)
สวิส
10วัน 7คืน

EUROPE CUCKOO [GOTTG020] [ก.ย-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

-เที่ยวกรุงเวียนนา กรุงบูดาเปสต์
-เที่ยวบราติสลาวา กรุงปราก
-ชมเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ
-เที่ยวเมืองมิวนิค เมืองมิลาน

(0 Review)
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก Europe SuperB Winter Reroute เยอรมัน-ออสเตรีย-ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์
10วัน 7คืน

Europe SuperB Winter Reroute เยอรมัน-ออสเตรีย-ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์ [VTGTG] [26 ธ.ค.61 – 4 ม.ค.62]

เริ่มต้นเพียง79,900.-

-เที่ยวชมเมืองมิวนิค แฟร้งค์เฟิร์ต
-เที่ยวเมืองลูเซิร์น ขึ้นเขาทิทลิส
-เที่ยวเมืองสตราสบูร์ก กอลมาร์
-เข้าชม 2 ปราสาทดัง

(0 Review)
ทัวร์เยอรมันราคาถูก
8 วัน 5 คืน

German Austria Czech Hungary 8 Days (HGEEK05) (มิ.ย-ต.ค 61)

เริ่มต้นเพียง39,900.-

-เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก ฮังการี
-มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์
-เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก – เวียนนา
-พิเศษ!! ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ

(0 Review)
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก Germany Aus Cz Salovac Hungary
9วัน 6คืน

Germany Aus Cz Salovac Hungary [VCTEK10.4] [ต.ค-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง49,999.-

-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-เที่ยวชมเมืองเชสกี้คลุมลอฟ
-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
-เที่ยวเมืองมรดกโลก ฮอลสตัท

(0 Review)
9วัน 6คืน

Germany [DSTEUR11ALH][22-30 ต.ค 61]

เริ่มต้นเพียง77,000.-

-กำแพงเบอร์ลิน
-ปราสาทนอยชวานสไตน์
-ยอดเขาชุกสปิตเซ่
-พระราชวังแฮเรนคิมเช

(0 Review)
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก GET READY FOR SUMMER เยอรมนี ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก
8วัน 5คืน

GET READY FOR SUMMER เยอรมนี ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก [GOHEK004] [ต.ค-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง49,900.-

-ชมเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ
-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-ชมเมืองฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลก
-ชมปราสาทแห่งปราก

(0 Review)
เยอรมนี ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก
8วัน 5คืน

Get Ready For Winter เยอรมนี ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก [GOTEK] [ต.ค.-ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง49,900.-

-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-ชมหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท
-ชมเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ
-ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ

(0 Review)
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก Giethoorn the Dreamed Village เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์
7วัน 4คืน

Giethoorn the Dreamed Village เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ [GOTTG006] [ก.ย.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง51,900.-

-ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น
-ชมมหาวิหารโคโลญ
-ชมหมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
-ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก

(0 Review)
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก HAPPY TIME IN BENELUX เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์
7วัน 4คืน

HAPPY TIME IN BENELUX เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ [GOHTG007] [ก.ย-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง49,900.-

-ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม
-ชมมหาวิหารโคโลญ
-เที่ยวชมกรุงลักเซมเบิร์ก
-ชมจัตุรัสกรองด์ปราซ

(0 Review)
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก HASHTAG GERMANY - SWITZERLAND ตามรอยลิขิตรัก
8วัน 5คืน

HASHTAG GERMANY – SWITZERLAND ตามรอยลิขิตรัก [DKCTG] [ก.ย-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง68,991.-

-เที่ยวชมนครมิวนิค
-เที่ยวชมเมืองฟุสเซ่น
-ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา ชมถ้ำน้ำแข็ง
-ชมน้ำตกไรน์ฟาลล์

(0 Review)
1 2 3