โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

เดินทางเฉพาะเยอรมัน

8วัน 5คืน

Best of Germany [VTGTG][ก.ย.-ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง54,900.-

-ชมจัตุรัสเมืองมิวนิค
-เมืองฟุสเซ่นอันงดงาม
-ปราสาทนอยชวานสไตน์
-ปราสาทไฮเดลบิร์ก

(0 Review)
10วัน 7คืน

GRAND GERMANY [GOTTG011] [ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง89,888.-

-เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก
-พิชิตยอดเขาซุกสปิตเซ่
-ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์
-เข้าชมพิพิธภัณฑ์ Mercedes-Benz Museum

(0 Review)
10วัน 7คืน

Grand southern germany [GOTTG006] [ธ.ค 61-มี.ค 62]

เริ่มต้นเพียง66,900.-

-พิชิตยอดเขาซุกสปิตเซ่
-เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก
-ชมความสวยงามปราสาทนอยชวานสไตน์
-เที่ยวชมเมืองมรดกโลก เมืองแบมเบิร์ก

(0 Review)
11วัน 8คืน

แกรนด์เยอรมัน (World Heritage) [WCTTGWTG1311F] [25 ธ.ค. 61 – 04 ม.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง100,900.-

-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาหิมะซุกสปิตซ์
-เที่ยวชมเมืองมรดกโลกของเยอรมัน
-เรือล่องชมความงามของสองฝั่งแม่น้ำโมเซล

(0 Review)
10วัน 7คืน

ไฮไลท์เยอรมนี [GOHTG001][ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง86,900.-

-เที่ยวเมืองคัสเซิล สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
-นำท่านชมอนุสรณ์สถานกำแพงเบอร์ลิน
-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-ชมเมืองแบมเบิร์ก เมืองมรดกโลก

(0 Review)

เยอรมันควบประเทศอื่น

10วัน 7คืน

4 COUNTRIES IN LOVE อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมนี-ออสเตรีย [GOHTG003][พ.ย.61-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง65,900.-

-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
-โคลอสเซี่ยม และ หอเอนปิซ่า
-ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
-เที่ยวหมู่บ้านฮัลสตัท

(0 Review)
10วัน 7คืน

Beautiful romance ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี [GOTTG007][พ.ย.61-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง63,900.-

-หมู่บ้านฮัลสตัท มรดกโลก
-เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า
-ตื่นตากับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

(0 Review)
8วัน 5คืน

Believe east europe เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก [ZETQRCZMU14] [ธ.ค. 61 – มี.ค. .62]

เริ่มต้นเพียง45,999.-

-ปราสาทนอยชวานสไตน์
-ฮัลสตัท ไข่มุกแห่งออสเตรีย
-เที่ยวเมืองเชสกี้ ครุมลอฟ
-เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์

(0 Review)
7วัน 4คืน

Benelux No Flower [VCTEK] [พ.ย-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง39,999.-

-เที่ยวชมมหานครปารีส
-ชมหมู่บ้านกีร์ธอร์น หมู่บ้านกังหันลม
-ชมมหาวิหารแห่งโคโลญจน์
-ชมจัตุรัสลาก็รอง ปาลาช

(0 Review)
8วัน 5คืน

Best of Eastern Europe [VTGTG][ก.ย.-ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง50,900.-

-ชมจัตุรัสเมืองมิวนิค
-ชมบรรยากาศจัตุรัสมาเรียน
-เข้าชมปราสาทไฮเดลบิร์ก
-พระราชวังเชิร์นบรุน

(0 Review)
8วัน 5คืน

Best of Germany [VTGTG][ก.ย.-ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง54,900.-

-ชมจัตุรัสเมืองมิวนิค
-เมืองฟุสเซ่นอันงดงาม
-ปราสาทนอยชวานสไตน์
-ปราสาทไฮเดลบิร์ก

(0 Review)
9วัน 6คืน

Better east europe [ZETTGMUC11][ต.ค.-พ.ย. 61]

เริ่มต้นเพียง52,999.-

-ปราสาทครุมลอฟ
-มหาวิหารเซนต์วิตัล
-พระราชวังเชินบรุนน์
-เยือนหมู่บ้านฮัลสตัท

(0 Review)
7วัน 4คืน

Charming East Europe German-Austria [VTGTG][ส.ค-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง47,900.-

-ปราสาทนอยชวานสไตน์
-ยอดเขาซุกสปิตเซ่
-เมืองฮอลสตัทอันงดงาม
-เที่ยวมิวนิค

(0 Review)
7วัน 5คืน

Circle in benelux netherlands germany luxembourge belgium [ZETBRAMS03][ต.ค.-ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง39,900.-

-หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์
-มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต
-จัตุรัสกรองด์ ปลาซ
-เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์

(0 Review)
10วัน 7คืน

Classic east europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี [GOTTG011][ส.ค.-พ.ย. 61]

เริ่มต้นเพียง64,900.-

-ชมพระราชวังเชินบรุนน์
-หมู่บ้านฮัลสตัท มรดกโลก
-เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ
-เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์

(0 Review)
10วัน 7คืน

Classic east europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี[GOTTG011][ส.ค.-พ.ย. 61]

เริ่มต้นเพียง64,900.-

-หมู่บ้านสุดแสนงดงามฮัลสตัท
-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
-ชมพระราชวังเชินบรุนน์
-เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ

(0 Review)
10วัน 7คืน

Classic east europe2 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี [GOTTG013] [ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง85,900.-

-ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ
-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก
-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-ชมหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท

(0 Review)
9วัน 6คืน

Cool Germany Aus Cz Salovac Hungary new year [VCTEKEURO10.7] [ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง54,999.-

-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-เที่ยวเมืองมรดกโลกฮอลสตัท
-เที่ยวเมืองมรดกโลก เชสกี้ คลุมลอฟ
-ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำดานูบ

(0 Review)
9วัน 6คืน

Cool Germany Aus Cz Salovac Hungary [VCTEK10.7][พ.ย-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง39,999.-

-ปราสาทนอยชวานสไตน์
-ปราสาทแห่งกรุงปราก
-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
-พระราชวังเชิร์นบรุน

(0 Review)
9วัน 6คืน

Cool Germany Aus Cz Salovac Hungary [VCTEKEURO10.7] [พ.ย. 61]

เริ่มต้นเพียง39,999.-

-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-เที่ยวเมืองมรดกโลกฮอลสตัท
-เที่ยวเมืองมรดกโลก เชสกี้ คลุมลอฟ
-ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำดานูบ

(0 Review)
10วัน 7คืน

East and west europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิส อิตาลี [GOTTG018] [มี.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง66,888.-

-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก
-ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
-เที่ยวมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน
-ล่องเรือชมทัศนียภาพอันแสนสวยที่ป่าดำ

(0 Review)
8วัน 5คืน

EAST EUROPE เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี [ITVQR101][ก.ย.-พ.ย. 61]

เริ่มต้นเพียง49,900.-

-ฮัลล์สตัท เมืองสวยริมทะเลสาบ
-ชมพระราชวังเชินบรุนน์
-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
-เที่ยวเมืองบูดาเปสต์

(0 Review)
7วัน 4คืน

Eastern Europe Wonderful [VTGTG][ก.ย.-ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง45,900.-

-เมืองเก่านูเรมเบิร์ก
-ชมพระราชวังครุมลอฟ
-เมืองแห่งสปาคาร์โลวีวารี่
-พระราชวังเชิร์นบรุน

(0 Review)
7วัน 4คืน

Easy winter charming alsace villages [ZATTG] [ม.ค-มี.ค 62]

เริ่มต้นเพียง49,990.-

-ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก
-ชมบรรยากาศหมู่บ้านริโบวิเล
-ชมสะพานไม้ ชาเปล
-ชมบรรยากาศย่านเมืองเก่า

(0 Review)
8วัน 5คืน

Easy winter fairytale castle [ZATTG] [ม.ค-มี.ค 62]

เริ่มต้นเพียง53,990.-

-ชมปราสาทนอยชวานชไตน์
-เที่ยวชมเมืองอินสบรูค ฮัลล์สตัทท์
-เที่ยวชมเมืองเชสกี้ ครุมลอฟ
-ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์

(0 Review)
8วัน 5คืน

EUROPE 4 COUNTRIES ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ [GOHEK006][ต.ค-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง55,900.-

-ขึ้นหอไอเฟลชั้น 2
-ล่องเรือแม่น้ำแซนด์
-เที่ยวปารีสสุดโรแมนติก
-เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ

(0 Review)
8วัน 5คืน

Europe 4 countries ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ [GOTEK006] [ต..ค-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง54,900.-

-เที่ยวชมมหานครปารีส
-ขึ้นหอไอเฟลชั้น 2 ล่องเรือแม่น้ำแซนด์
-ชมหมู่บ้านกีธูร์น ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม
-ชมจัตุรัสโรเมอร์ มหาวิหารโคโลญ

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Europe cuckoo ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิส อิตาลี
10วัน 7คืน

Europe cuckoo ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิส อิตาลี [GOTTG020] [ธ.ค.61-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

-เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น ชมน้ำตกไรน์
-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก
-เที่ยวมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน
-ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลืองชื่อ

(0 Review)
8วัน 5คืน

Europe hot pro ca1 ฝรั่งเศส – เยอรมนี [GOTCA001] [ธ.ค 61- มี.ค 62]

เริ่มต้นเพียง49,900.-

-สัมผัสมนต์เสน่ห์มหานครปารีส
-ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล
-เที่ยวชมเมืองสวยแคว้นอัลซาส
-เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก

(0 Review)
8วัน 5คืน

Europe hot pro ca1 ฝรั่งเศส – เยอรมนี [GOTCA001] [พ.ย. 61-มี.ค 62]

เริ่มต้นเพียง49,900.-

-เที่ยวปารีส ล่องเรือบาโตมุช
-เที่ยว 4เมืองสวยแคว้นอัลซาส
-เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก
-เที่ยวชมเมืองแฟรงก์เฟิร์ต

(0 Review)
8วัน 5คืน

Europe hot pro ca2 ฝรั่งเศส – ลักเซมเบิร์ก – เยอรมนี [GOTCA002] [พ.ย. 61 – มี.ค 62]

เริ่มต้นเพียง49,900.-

-เที่ยวปารีส ล่องเรือบาโตมุช
-เที่ยวเมืองมรดกโลก แบมเบิร์ก
-เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก
-ชมพระราชวังแวร์ซายส์ หอไอเฟล

(0 Review)
8วัน 5คืน

Europe hot pro ca2 ฝรั่งเศส – ลักเซมเบิร์ก – เยอรมนี [GOTCA002] [มี.ค 62]

เริ่มต้นเพียง54,900.-

-สัมผัสมนต์เสน่ห์มหานครปารีส
-ชมความงดงามพระราชวังแวร์ซายส์
-เที่ยวเมืองมรดกโลก เมืองแบมเบิร์ก
-เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก

(0 Review)
8วัน 5คืน

Europe hot pro ca3 ฝรั่งเศส – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ – เยอรมนี [GOTCA003] [มี.ค 62]

เริ่มต้นเพียง45,900.-

-ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม
-ชมความยิ่งใหญ่ของ มหาวิหารโคโลญ
-สัมผัสมนต์เสน่ห์มหานครปารีส
-เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ กรุงบรัสเซลส์

(0 Review)
9วัน 6คืน

Europe SuperB Winter Reroute [VTGTG][ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง79,900.-

-ปราสาทนอยชวานสไตน์
-เมืองเก่าแฟร้งค์เฟิร์ต
-ปราสาทไฮเดลเบิร์ก
-เที่ยวเมืองดังมิวนิค

(0 Review)
10วัน 7คืน

Feel good heliday ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี [GOTTG008] [ต.ค-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง62,900.-

-ชมหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท
-เที่ยวชมเมืองมิลาน เวนิส
-นั่งกระเช้า 360องศา สู่ยอดเขาทิตลิส
-ล่องเรือชมทัศนียภาพป่าดำ

(0 Review)
1 2 3