โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

เดินทางเฉพาะเยอรมัน

10วัน 7คืน

Grand southern germany [GOTTG006] [ธ.ค 61-มี.ค 62] / ทัวร์ปีใหม่ยุโรป, ทัวร์ยุโรปตะวันออก, ทัวร์ยุโรปบินตรง, ทัวร์เยอรมัน, ทัวร์ปีใหม่, ทัวร์เยอรมัน, ทัวร์แบมเบิร์ก, ทัวร์มิวนิค, ทัวร์ทิทิเซ่

เริ่มต้นเพียง66,900.-

-พิชิตยอดเขาซุกสปิตเซ่
-เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก
-ชมความสวยงามปราสาทนอยชวานสไตน์
-เที่ยวชมเมืองมรดกโลก เมืองแบมเบิร์ก

(0 Review)

เยอรมันควบประเทศอื่น

10วัน 7คืน
ทัวร์ราคาถูก Good choice holiday อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
11 วัน 8 คืน

Beautiful Romance europe ออสเตรีย เยอรมนี สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี [B2BTG019] [มี.ค.-มิ.ย. 62] / ทัวร์ออสเตรีย,ทัวร์เยอรมัน,ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์,ทัวร์อิตาลี / ทัวร์

เริ่มต้นเพียง73,900.-

– ชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace)
– ชมจัตุรัสมาเรียน พลาสท์ (Marienplatz)
– ชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne)
– ชมถ้ำน้ำแข็ง (Ice Palace)

(0 Review)
10 วัน 7 คืน

Europe seven countries ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ [B2BOSLX001] [มิ.ย. 62] / ทัวร์ฝรั่งเศษ,ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์,ทัวร์สโลวัก,ทัวร์ออสเตรีย,ทัวร์ฮังการี,ทัวร์เชก,ทัวร์เยอรมัน

เริ่มต้นเพียง65,900.-

– เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace)
– ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ชมรัฐสภากรุงบูดาเปสต์ (Budapest)
– สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague)
– เดินเล่นที่หมู่บ้านฮัลสตัท (Hallstatt)

(0 Review)
9 วัน 6 คืน

PALACE AND CASTLE ออสเตรีย สโลวัก เชก เยอรมนี ฝรั่งเศส [B2BTG002][พ.ค. 62] / ทัวร์ ออสเตรีย,ทัวร์ สโลวัก,ทัวร์ เชก,ทัวร์ เยอรมนี,ทัวร์ ฝรั่งเศส / ถ่ายรูปที่ระลึกกับหอไอเฟล

เริ่มต้นเพียง68,888.-

– ชมพระราชวังเชินบรุนน์(Schoenbrunn Palace)
– ชมปราสาทเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov)
– เที่ยวเมืองสตุทการ์ท (Stuttgart)
– นั่งรถไฟด่วน TGV เข้าสู่ปารีส

(0 Review)
9 วัน 7 คืน

Symphony of europe ออสเตรีย-สโลวัก-เยอรมนี-ฝรั่งเศส [B2BQR002] [เม.ย. 62] / ทัวร์ออสเตรีย,ทัวร์สโลวัก,ทัวร์เยอรมนี,ทัวร์ฝรั่งเศส / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง72,900.-

– ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace)
– ธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท(Hallstatt)
– ชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace)
– ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษีและในห้างใหญ่ใจกลางกรุงปารีส

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Sisi museum เยอรมนี - ออสเตรีย - ฮังการี - เชก
10 วัน 7 คืน

The Dawn of eastern europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี [B2BOS002] [พ.ค.62] / ทัวร์ออสเตรีย,ทัวร์ฮังการี,ทัวร์สโลวัก,ทัวร์เชก,ทัวร์เยอรมนี / วันแรงงาน,วันวิสาขบูชา

เริ่มต้นเพียง63,900.-

– ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace)
– ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
– สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague)
– ชมเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlovy vary)

(0 Review)
8 วัน 5 คืน

Tulip and Louvre Museum เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน ฝรั่งเศส [B2BQR003][เม.ย.62] / ทัวร์เนเธอร์แลนด์,ทัวร์เยอรมัน,ทัวร์ฝรั่งเศส / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง63,900.-

– ชมงานเทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ (Keukenhof)
– ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ
– ชมปราสาทอันโดดเด่นเป็นสง่าที่ไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle)
– ช้อปปิ้งห้างหรูแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette)

(0 Review)
7 วัน 4 คืน

Versailles and Tulip ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ [B2BQR007][เม.ย.62] / ทัวร์ฝรั่งเศส,ทัวร์เบลเยี่ยม,ทัวร์เยอรมัน,ทัวร์เนเธอร์แลนด์ / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง58,888.-

– ชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace)
– ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษีและในห้างใหญ่ใจกลางกรุงปารีส
– เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place)
– ตะลึงกับความยิ่งใหญ่และงดงามของ มหาวิหารโคโลญ

(0 Review)
9 วัน 6 คืน

Vivid Eastern Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมัน [B2BOS001] [มิ.ย.62] / ทัวร์ออสเตรีย,ทัวร์ฮังการี,ทัวร์สโลวัก,ทัวร์เชก,ทัวร์เยอรมัน /

เริ่มต้นเพียง59,900.-

– ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace)
– ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
– สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague)
– เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlovy vary)

(0 Review)
8วัน 5คืน

Advent east europe เยอรมัน-เช็ก-ออสเตรีย [ZETTGCZMUC15] [มี.ค.62] / ทัวร์ออสเตรีย,ทัวร์เชก,ทัวร์เยอรมัน

เริ่มต้นเพียง42,999.-

– ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ ปราสาทนอยชวานสไตน์ เมืองโฮเฮนชวานเกา
– เยี่ยมชม เสาอันนาเซาเลอ และ หลังคาทองคำ เมืองอินส์บรูค
– ผ่านชม มหาวิหารเซนต์วิตัส เมืองปราก
– เข้าชม ความสวยงามของ พระราชวังเชินบรุนน์

(0 Review)
10วัน 7คืน
7วัน 4คืน

BENELUX [VCTEK] [ก.พ.-พ.ค.62] / ทัวร์ฝรั่งเศษ,ทัวร์เนเธอร์แลนด์,ทัวร์เบลเยี่ยม,ทัวร์เยอรมัน,ทัวร์กีรย์ธอร์น,ทัวร์บรัสเซล,ทัวร์ปารีส,ทัวร์โคโลญจน์ / ทัวร์เทศกาลวันมาฆบูชา

เริ่มต้นเพียง41,999.-

– ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ เมืองปารีส
– ชมมหาวิหารแห่งโคโลญจน์ เมืองโคโลญจน์
– ล่องเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอร์ดัม
– ชมอโตเมี่ยม สัญลักษณ์ของงานเอ๊กซ์โปร์ เมืองบรัสเซล

(0 Review)
10วัน 7คืน
8 วัน 5คืน

EAST EUROPE 5 ประเทศเยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี [ITVQR205] [มี.ค-พ.ค. 62] / ทัวร์สโลวาเกีย,ทัวร์อสเตรีย,ทัวร์ฮังการี,ทัวร์เชก,ทัวร์เยอรมัน / วันสงกรานต์,วันแรงงาน

เริ่มต้นเพียง49,900.-

-เที่ยวชมเมืองแฟรงก์เฟิร์ต
-ชมปราสาทแห่งกรุงปราก
-เที่ยวเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ
-ชมหมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย ฮัลล์สตัทท์

(0 Review)
8วัน 5คืน

EAST EUROPE WoW 5 เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี [ITVQR203] [ม.ค-มี.ค 62] / ทัวร์สโลวาเกีย,ทัวร์ออสเตรีย,ทัวร์ฮังการี่,ทัวร์เชก,ทัวร์เยอรมัน

เริ่มต้นเพียง49,900.-

-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-เที่ยว“ฮัลล์สตัท”เมืองสวยริมทะเลสาบ
-เยือนเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ
-ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ

(0 Review)
9วัน 6คืน

Eastern Europe [SRTTG25] [ก.พ-ส.ค 62] / ทัวร์สโลวาเกีย,ทัวร์ออสเตรีย,ทัวร์ฮังการี,ทัวร์เชก,ทัวร์เยอรมัน / วันวิสาขบูชา,วันสงกรานต์,วันอาสาฬหบูชา,วันแม่แห่งชาติ,วันแรงงาน

เริ่มต้นเพียง84,000.-

– เยี่ยมชมมรดกโลก เมืองตากอากาศริมทะเลสาบ ฮัลล์สตัทท์
– เข้าชม ปราสาทปราก พระราชวังหลวงของกษัตริย์แห่งโบฮีเมีย
– เยี่ยมชมเมืองน้ำแร่และสปา เมืองคาโลวี วารี
– ล่องเรือชมความงดงามริมสองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ

(0 Review)
7วัน 4คืน

EASY UNSEEN TULIP [ZATQR] [มี.ค-พ.ค 62] / ทัวร์เนเธอร์แลนด์,ทัวร์เบลเยี่ยม,ทัวร์เยอรมัน / วันวิสาขบูชา,วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง43,990.-

– ชมงานเทศกาลดอกทิวลิป สวนเคอเคนฮอฟ ชานเมืองลิซเซ่
– ล่องเรือหลังคากระจกชมเมืองอัมสเตอร์ดัม
– ชม มหาวิหารโคโลญจน์
– เยี่ยมชมซานส์ สคันส์ หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลม

(0 Review)
7วัน 4คืน

EASY WINTER ROMANTIC ROAD GERMANY [ZATTG] [ก.พ-มี.ค 62] / ทัวร์เยอรมัน,นอยชวานชไตน์, นูเร็มเบิร์ก, บัมแบร์ก, พระแม่มาเรีย, วูร์ซเบิร์ก, เซนต์จอร์จ, เซนต์ปีเตอร์

เริ่มต้นเพียง50,990.-

– เที่ยวเมือง วูร์ซเบิร์ก เมืองที่โรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งในเยอรมนี
– เยี่ยมชม โบสถ์พระแม่มาเรีย จัตุรัสใจกลางเมืองนูเร็มเบิร์ก
– ชม มหาวิหารบัมแบร์กเซนต์ปีเตอร์และเซนต์จอร์จ
– เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา ของดิสนีย์

(0 Review)
8วัน 5คืน

Europe hot pro ca1 ฝรั่งเศส – เยอรมนี [GOTCA001] [ธ.ค 61- มี.ค 62] / ทัวร์ฝรั่งเศส, ทัวร์ยุโรป 2ประเทศ, ทัวร์เยอรมัน, ทัวร์กอลมาร์, ทัวร์ปารีส, ทัวร์หอไอเฟล, ทัวร์อองกีเชม, ทัวร์ริคเวียร์, ทัวร์สตาร์สบูร์ก

เริ่มต้นเพียง49,900.-

-สัมผัสมนต์เสน่ห์มหานครปารีส
-ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล
-เที่ยวชมเมืองสวยแคว้นอัลซาส
-เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก

(0 Review)
8วัน 5คืน

Europe hot pro ca2 ฝรั่งเศส – ลักเซมเบิร์ก – เยอรมนี [GOTCA002] [มี.ค 62] / ทัวร์ฝรั่งเศส, ทัวร์ยุโรป 3ประเทศ, ทัวร์ลักเซมเบิร์ก, ทัวร์เยอรมัน, ทัวร์ปารีส, ทัวร์แบมเบิร์ก, ทัวร์นูเรมเบิร์ก, หอไอเฟล

เริ่มต้นเพียง54,900.-

-สัมผัสมนต์เสน่ห์มหานครปารีส
-ชมความงดงามพระราชวังแวร์ซายส์
-เที่ยวเมืองมรดกโลก เมืองแบมเบิร์ก
-เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก

(0 Review)
8วัน 5คืน

Europe hot pro ca3 ฝรั่งเศส – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ – เยอรมนี [GOTCA003] [มี.ค 62] / ทัวร์ฝรั่งเศส, ทัวร์ยุโรป 4ประเทศ, ทัวร์เนเธอร์แลนด์, ทัวร์เบลเยี่ยม, ทัวร์เยอรมัน, ทัวร์บรัสเซลส์, ทัวร์อัมสเตอร์ดัม, ทัวร์ปารีส, ทัวร์โคโลญ

เริ่มต้นเพียง45,900.-

-ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม
-ชมความยิ่งใหญ่ของ มหาวิหารโคโลญ
-สัมผัสมนต์เสน่ห์มหานครปารีส
-เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ กรุงบรัสเซลส์

(0 Review)
8วัน 5คืน

Floral in benelux ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-ลักเซมเบิร์ก-เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์ [ZETQRCZCDG155] [มี.ค 62] / ทัวร์ฝรั่งเศส,ทัวร์ลักเซมเบิร์ก,ทัวร์เนเธอร์แลนด์,ทัวร์เบลเยี่ยม,ทัวร์เยอรมัน

เริ่มต้นเพียง48,999.-

-อิสระท่องเที่ยวเมืองปารีส
-เยือนจัตุรัสกรองด์ ปลาซ กรุงบรัสเซลล์
-เที่ยวชมเมืองลักเซมเบิร์ก
-เข้าชมเทศกาลดอกทิวลิป คิวเคนฮอฟ

(0 Review)
1 2 3