โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์เนปาล

12วัน 10คืน

ตามรอยพระบาทที่ยาตราน้อมสักการะ 4 สังเวชนียสถาน +ถ้ำอชันต้า และเอลโลร่า [BRSAI012] [มี.ค.62] / ทัวร์ อินเดีย,ทัวร์เนปาล,ทัวร์อชันต้า,ทัวร์เอลโลร่า

เริ่มต้นเพียง58,900.-

– ล่องเรือในแม่น้ำคงคา
– ชม พระมูลคันธกุฎี กุฏิของพระพุทธเจ้า
– เข้านมัสการ พระมหาเจดีย์พุทธคยา
– ชม วัดเวฬุวันมหาวิหาร

(0 Review)
5วัน 4คืน

เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย ล่องเรือทะเลสาบเฟวา [GOTKTM-TG002] [ก.พ.-พ.ค.62] / ทัวร์เนปาล,ยอดเขาเอเวอเรสต์ / วันสงกรานต์,วันแรงงาน

เริ่มต้นเพียง34,888.-

-เที่ยวชม 3 เมืองมรดกโลกของเนปาล
-ล่องเรือทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake)
-ชมวิวยอดเขาอรรณาปุรณะที่โภครา
-ชมวิวของเทือกเขาหิมาลัยและแม่น้ำเซติ

(0 Review)
ล่องแม่น้ำคงคา
7วัน 6คืน

ตามรอยพระพรมศาสดา อินเดีย – เนปาล [BRSFD20] [ธ.ค. 61 – มี.ค. 62] / ทัวร์อินเดีย, ทัวร์เนปาล, ทัวร์พุทธคยา, ทัวร์ลุมพินี, ทัวร์เมืองกุสินารา

เริ่มต้นเพียง26,900.-

-นมัสการ พระมหาเจดีย์พุทธคยา
-ชมจุดสำคัญต่างๆณ ยอดเขาคิชกูฏ
-เยี่ยมชม สวนลุมพินีวัน
-ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมสองฝั่งแม่น้ำคงคา

(0 Review)
เจดีย์พุทธคยา
8วัน 7คืน

อินเดีย-เนปาล เที่ยวฟิน ครบสูตร 4 สังเวชนียสถาน [LFTFD4B] [ธ.ค. 61- มี.ค.62] / ทัวร์อินเดีย, ทัวร์เนปาล, ทัวร์ปีใหม่, ทัวร์พุทธคนา, ทัวร์ลุมพินี, ทัวร์พาราณสี, ทัวร์กุสินารา

เริ่มต้นเพียง23,992.-

-ชมเจดีย์พุทธคยา
-ชมมหาวิทยาลัยนาลันทา
-ชมสวนลุมพินีวัน ขึ้นเขาคิชญกูฏ
-ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำคงคา

(0 Review)
ล่องแม่น้ำคงคา
6วัน 5คืน

อินเดีย-เนปาล เที่ยวฟิน อิ่มบุญ ไหว้ [LFTFD3B] [ธ.ค. 61- มี.ค. 62] / ทัวร์อินเดีย, ทัวร์เนปาล, ทัวร์พุทธคนา, ทัวร์ลุมพินี, ทัวร์พาราณสี, ทัวร์กุสินารา

เริ่มต้นเพียง18,991.-

-ชมเจดีย์พุทธคยาหรือพระมหาโพธิ์เจดีย์
-เที่ยวชมวัดป่ามหาวัน แม่น้ำเนรัญชรา
-ชมสวนลุมพินีวัน พุทธสังเวชนียสถาน
-ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำคงคา

(0 Review)
8วัน 7คืน

ทัวร์แสวงบุญสี่สังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล [TPXFD08] [ม.ค. – ก.พ. 62] / ทัวร์อินเดีย, ทัวร์เนปาล

เริ่มต้นเพียง26,999.-

-พิเศษสวดมนต์ข้ามรับปีใหม่
-มหาวิทยาลัยนาลันทา
-สถูปนางสุชาดา
-พิพิธภัณฑ์สารนาถ

(0 Review)
7วัน 6คืน

ทัวร์แสวงบุญสี่สังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล [TPXFD07] [ธ.ค. 61 – ก.พ. 62] / ทัวร์อินเดีย, ทัวร์เนปาล, ทัวร์ปีใหม่

เริ่มต้นเพียง27,999.-

-พิเศษสวดมนต์ข้ามรับปีใหม่
-พระมหาเจดีย์พุทธคยา
-ราชคฤห์เขาคิชกูฎ
-ล่องเรือแม่น้ำคงคา

(0 Review)
7วัน 6คืน

อินเดีย – เนปาล [BRSFD01] [ธ.ค.61- มี.ค. 62] / ทัวร์อินเดีย, ทัวร์เนปาล

เริ่มต้นเพียง26,900.-

-สักการะ 4 สังเวชนียสถาน
-สักการะ 7 สัตตมหาสถาน
-ชมจุดสำคัญต่างๆณ ยอดเขาคิชกูฏ
-ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำคงคา

(0 Review)
9วัน 6คืน

ทัวร์อินเดีย-เนปาล นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล [TPXWE02] [ต.ค.61-มี.ค.62] / ทัวร์อินเดีย, ทัวร์เนปาล

เริ่มต้นเพียง26,999.-

-สถานที่ประสูติ ณ เมืองลุมพินี
-สถานที่ตรัสรู้ ณ เมืองคยา
-สถานที่แสดงปฐมเทศนา ณ เมืองสารนาถ
-สถานที่ปรินิพพาน ณ เมืองกุสินารา

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก เนปาล-กาฐมาณฑุ-ปาทัน-นากาก๊อต-ปักตาปูร
4วัน 3คืน

เนปาล-กาฐมาณฑุ-ปาทัน-นากาก๊อต-ปักตาปูร [PKMSL01] [พ.ย61-มี.ค62] / ทัวร์เนปาล

เริ่มต้นเพียง19,999.-

-ชมเทือกเขานากาโก๊ต
-ชมวิหารนาตโปลา จัตตุรัสดูบาร์
-ชมพระราชวังโบราณแห่งเมืองบักตะปูร์
-นมัสการวัดพุทธนารถ ชมพระราชวังหนุมานโดก้า

(0 Review)
8วัน 7คืน

ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล [BRSB308] [ธ.ค.61-ก.พ.62] / ทัวร์อินเดีย, ทัวร์เนปาล

เริ่มต้นเพียง39,900.-

-เยี่ยมชมกรุงกบิลพัสดุ์
-ชมปราสาท3ฤดูเจ้าชายสิทธัตถะ
-นมัสการพุทธสังเวชนียสถาน
-ชมมหาวิทยาลัยนาลันทา

(0 Review)
6วัน 5คืน

เนปาล สุขใจในอ้อมกอดหิมาลัย [ASTSL] [ต.ค.61-เม.ย.62] / ทัวร์เนปาล, ทัวร์ปีใหม่, ทัวร์สงกรานต์

เริ่มต้นเพียง26,900.-

-เที่ยวชมนครหลวงกาฐมัณฑุ
-ชมลาตะวัน ณ นากาก๊อต
-ล่องเรืองในทะเลสาบเฟว่า
-เที่ยวชมหมู่บ้านบันดิปูร์

(0 Review)
4วัน 3คืน

เนปาล นากาโกต ปาทัน ปักตาปู [ASTSL02] [พ.ย.61 – มี.ค.62] / ทัวร์เนปาล

เริ่มต้นเพียง19,999.-

-ชมเทือกเขานากาโก๊ต
-สัมผัสยอดเขาหิมาลัย
-ชมความสวยงามยอดเขาเอเวอร์เรส
-ชมวิหารนาตโปลา วัดปศุปฏินารถ

(0 Review)