โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

เชก

8วัน 5คืน

Believe east europe เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก [ZETQRCZMU14] [ธ.ค. 61 – มี.ค. .62]

เริ่มต้นเพียง45,999.-

-ปราสาทนอยชวานสไตน์
-ฮัลสตัท ไข่มุกแห่งออสเตรีย
-เที่ยวเมืองเชสกี้ ครุมลอฟ
-เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์

(0 Review)
10วัน 7คืน

Classic east europe2 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี [GOTTG013] [ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง85,900.-

-ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ
-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก
-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-ชมหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท

(0 Review)
9วัน 6คืน

Cool Germany Aus Cz Salovac Hungary new year [VCTEKEURO10.7] [ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง54,999.-

-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-เที่ยวเมืองมรดกโลกฮอลสตัท
-เที่ยวเมืองมรดกโลก เชสกี้ คลุมลอฟ
-ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำดานูบ

(0 Review)
9วัน 6คืน

Cool Germany Aus Cz Salovac Hungary ปีใหม่ [VCTEKEURO10.7] [ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง54,999.-

-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-ชมปราสาทแห่งกรุงปราก
-ชมฮอลสตัท เมืองมรดกโลก
-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

(0 Review)
10วัน 7คืน

East and west europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิส อิตาลี [GOTTG018] [มี.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง66,888.-

-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก
-ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
-เที่ยวมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน
-ล่องเรือชมทัศนียภาพอันแสนสวยที่ป่าดำ

(0 Review)
8วัน 5คืน

Easy winter fairytale castle [ZATTG] [ม.ค-มี.ค 62]

เริ่มต้นเพียง53,990.-

-ชมปราสาทนอยชวานชไตน์
-เที่ยวชมเมืองอินสบรูค ฮัลล์สตัทท์
-เที่ยวชมเมืองเชสกี้ ครุมลอฟ
-ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Europe cuckoo ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิส อิตาลี
10วัน 7คืน

Europe cuckoo ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิส อิตาลี [GOTTG020] [ธ.ค.61-มิ.ย.62]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

-เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น ชมน้ำตกไรน์
-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก
-เที่ยวมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน
-ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลืองชื่อ

(0 Review)
7วัน 5คืน

Get ready for winter เยอรมนี ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก [GOTEK005] [ธ.ค 61-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง49,900.-

-เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-ชมหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท
-เที่ยวเมืองมรดกโลกที่ เชสกี้ ครุมลอฟ
-สัมผัสความโรแมนติกที่กรุงปราก

(0 Review)
10วัน 7คืน

Harmony of eastern europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี [GOTTG022] [ม.ค-มิ.ย.62]

เริ่มต้นเพียง59,888.-

-ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ
-ชมเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ
-ชมความงามปราสาทนอยชวานสไตน์
-ชมหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท

(0 Review)
9วัน 6คืน

Hello european อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย [GOHEK009][ธ.ค.61-เม.ย.62]

เริ่มต้นเพียง65,900.-

-เมืองสวยที่คาร์โลวี วารี
-ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
-ล่องเรือ กรุงบูดาเปสต์
-เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์

(0 Review)
10วัน 7คืน

Lake, castle and beautiful village ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี [GOHTG010][พ.ย.61-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

-ชมพระราชวังเชินบรุนน์
-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก
-เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ มรดกโลก

(0 Review)
10วัน 7คืน

Lake, castle and beautiful village ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี [GOTTG010][ก.ค.-ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง62,900.-

-ชมพระราชวังเชินบรุนน์
-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
-เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ
-เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์

(0 Review)
10วัน 7คืน

Melk abbey เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย [GOTTG004] [ม.ค-มี.ค 62]

เริ่มต้นเพียง66,888.-

-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก
-ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ
-ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ของนครมิวนิค
-ชมความงดงามของสำนักสงค์เมลค์แอบบีย์

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก New year eastern europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี
10วัน 7คืน

New year eastern europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี [GOTTG005] [26ธ.ค.61 – 04ม.ค.62]

เริ่มต้นเพียง84,900.-

-ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ
-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก
-ชมยอดเขาซุกสปิตเซ่
-ชมหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท

(0 Review)
8วัน 5คืน

Ready east europe [ZETTGCZMUC12] [ม.ค-มิ.ย. 62]

เริ่มต้นเพียง49,999.-

-ปราสาทนอยชวานสไตน์
-เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ
-หอนาฬิกาดาราศาสตร์
-ชมพระราชวังเชินบรุนน์

(0 Review)
10วัน 7คืน

Romantic east europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี [GOTTG014] [พ.ย 61-มี.ค 62]

เริ่มต้นเพียง58,900.-

-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก
-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-ล่องเรือในทะเลสาปฮัลสตัท
-ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ

(0 Review)
10วัน 7คืน

SILKY EAST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ [GOHTG012][ธ.ค.61-มิ.ย.62]

เริ่มต้นเพียง69,900.-

-ชมพระราชวังเชินบรุนน์
-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก
-เที่ยวเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ
-ธรรมชาติแสนงดงามของฮัลสตัท

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Sisi museum เยอรมนี - ออสเตรีย - ฮังการี - เชก
10วัน 7คืน

Sisi museum เยอรมนี – ออสเตรีย – ฮังการี – เชก [GOTTG008] [ธ.ค. 61-มี.ค 62]

เริ่มต้นเพียง67,900.-

-ชมหมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท
-เข้าชมพิพิธภัณฑ์ Sisi Museum
-ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ
-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Vienna the series ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี
10วัน 7คืน

Vienna the series ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี [GOTTG004] [ต.ค.61 – มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง59,888.-

-ชมเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ
-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-ชมหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท
-ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ

(0 Review)
8วัน 5คืน

ท่องเที่ยวแบบเจาะลึก สาธารณรัฐเชค [WCTQRWQR1508P] [พ.ย. 61-มี.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง44,900.-

-เที่ยวชมเมืองตากอากาศ คาร์โลวีวารี่
-เที่ยวชมเชสกี้คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)
-นั่งรถม้าย้อนยุค ชมปราสาทคาร์ลสไตน์
-เที่ยวชมกรุงปร๊าก เมืองหลวง

(0 Review)
9วัน 6คืน

ยุโรปตะวันออก เยอรมนี เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี [WCTOSWOS0209H] [27 ธ.ค. 61 – 04 ม.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง77,900.-

-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-ชมหมู่บ้านมรดกโลก เมืองฮัลสตัทท์
-สัมผัสมนต์สเน่ห์แห่งกรุงปราก
-ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ

(0 Review)
8วัน 5คืน

ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี [GOTBR002][ม.ค.-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง49,900.-

-เมืองน้ำแร่คาร์โลวี่ วารี
-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก
-เยือนกรุงบราติสลาว่า
-ชื่นชมพระราชวังเชินบรุนน์

(0 Review)
8วัน 5คืน

เชค-ออสเตรีย-สโลวาเกีย-ฮังการี [WCTQRWQR0208P] [ธ.ค 61 – มี.ค 62]

เริ่มต้นเพียง38,900.-

-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปร๊าก
-ชมป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน
-ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ
-เที่ยวเมืองเชสกี้ คุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)

(0 Review)
8วัน 5คืน

เชค-ออสเตรีย-สโลวาเกีย-ฮังการี [WCTQRWQR0208P] [พ.ย. 61-มี.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง37,900.-

-สัมผัสมนต์สเน่ห์แห่งกรุงปราก
-ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ
-เที่ยวชมเชสกี้คลุมลอฟ เมืองมรดกโลก
-เที่ยวชมเมืองเชสกี้ บูเดอโจวิช กรุงเวียนนา

(0 Review)
11วัน 8คืน

เยอรมนี เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี (คุทนา ฮอร่า) [GOHTG008][ก.ย.-ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง65,900.-

-คาร์โลวี่ วารี สุดแสนโรแมนติก
-โบสถ์โครงกระดูก อันโด่งดัง
-ชมพระราชวังเชินบรุนน์
-เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก เยอรมนี เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี (คุทนา ฮอร่า)
9วัน 6คืน

เยอรมนี เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี (คุทนา ฮอร่า) [GOTTG003] [ก.พ.-มิ.ย.62]

เริ่มต้นเพียง59,000.-

-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก
-ชมโบสถ์โครงกระดูก เมืองคุทนา ฮอร่า
-ชมหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท
-เที่ยวชมเมืองแฟรงก์เฟิร์ต

(0 Review)
11วัน 8คืน

เยอรมนี เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี (คุทนา ฮอร่า) [GOTTG008] [ก.ย-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง65,900.-

-เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-ชมโบสถ์โครงกระดูก เมืองคุทนา ฮอร่า
-ชมหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท
-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก

(0 Review)
9วัน 6คืน

เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี [WCTQRWQR0209M] [ธ.ค 61-มี.ค 62]

เริ่มต้นเพียง49,900.-

-ชมปราสาทนอยชวานชไตน์
-ชมหมู่บ้านมรดกโลก เมืองฮัลสตัทท์
-ชมเมืองเชสกี้ คุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)”
-ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ

(0 Review)
9วัน 6คืน

เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี [WCTTGWTG0209M] [ธ.ค 61-มี.ค 62]

เริ่มต้นเพียง57,900.-

-เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์
-ล่องเรือชมความงามแม่น้ำดานูบ
-สัมผัสมนต์สเน่ห์แห่งกรุงปร๊าก
-ชมหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัทท์

(0 Review)