โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 | 096-9266513

เกาะไหหลำ

5วัน 4คืน

ฮาวายแห่งเอเชียไหโข่ว ซานย่า [TSBHU01] [มี.ค.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง17,991.-

-นมัสการเจ้าแม่กวนอิม.ณ วัดหนานซาน
-สัมผัสรถไฟความเร็วสูง ซานย่า-ไหโข่ว
-ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่าแม้วหลีแม้ว
-ช้อปสินค้าพื้นเมือง ของเมืองซานย่า

(0 Review)