โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-516-4270 l 098-3411387 | 096-9266513

เกาะไหหลำ

ทัวร์ราคาถูก ไหโข่ว ซานย่า ฮาวายแห่งเอเชีย
5วัน 4คืน

ไหโข่ว ซานย่า ฮาวายแห่งเอเชีย [GOTHU01] [ก.ย.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง15,888.-

-เที่ยวชมพิพิทธภัณฑ์ไห่หนาน
-ล่องเรือชมความงามของ หาดหยก
-ชมอุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธ
-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง เมืองซานย่า

(0 Review)