โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์เกาะเชจู

ทัวร์เกาะเชจู

4วัน 2คืน

Jeju Special Winter [TWZE552] [01ธ.ค.61 – 28 ก.พ. 62] / ทัวร์ปีใหม่เกาหลี, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์เชจู, ทัวร์ปีใหม่

เริ่มต้นเพียง12,100.-

-ชมอุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน
-ชมยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินมังกร
-ชมวัดซันบังซา ภูเขาซองอัค
-ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก JEJU SPECIAL SPRING
4วัน 2คืน

JEJU SPECIAL SPRING [TWZE02][มี.ค. – พ.ค.62] / ทัวร์เกาหลี : ทัวร์เชจู : ทัวร์สงกรานต์

เริ่มต้นเพียง10,900.-

-ชมอุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน
-ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ
-ปั่นจักรยาน Rail Bike
-นมัสการพระ ณ วัดซันบังซา

(0 Review)
4 วัน 2 คืน

Hot Promotion Jeju Spring 4D2N [TWTZE552][มี.ค.2562] / ทัวร์เกาหลี,ทัวร์เซจู

เริ่มต้นเพียง10,800.-

– เที่ยวชม อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน
– ชิมชาที่ ไร่ชาโอซุลลอค (O’Sulloc)
– นมัสการพระ ณ วัดซันบังซา
– หมู่บ้านวัฒนธรรม “ซองอึบ” (SONGEUB FOLK VILLAGE)

(0 Review)