โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 | 096-9266513

ทัวร์เกาะเชจู

ทัวร์เกาะเชจู

5วัน 3คืน

JEJU&SEOUL SPECIAL SUMMER [TWTZE] [มิถุนายน 2561]

เริ่มต้นเพียง15,600.-

-ชมพิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
-ชมอุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน
-นมัสการพระ ณ วัดซันบังซา
-ชมหมู่บ้านวัฒนธรรม”ซองอึบ”

(0 Review)
4วัน 2คืน

JEJU SPECIAL WINTER [TWTZE] [ธ.ค.61 – ก.พ.62]

เริ่มต้นเพียง12,100.-

-ชมอุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน
-นมัสการพระ ณ วัดซันบังซา
-ชมภูเขาซองอัค (SONG AK)
-ชมAQUA PLANETพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

(0 Review)
4วัน 2คืน

JEJU SPECIAL SUMMER [TWTZE] [พ.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง10,400.-

-นมัสการพระ ณ วัดซันบังซา
-ชม ซอฟจิโกจิ ชม จูซังจอลลี
-ชมหมู่บ้านวัฒนธรรม”ซองอึบ”
-ชมชายหาด วอลจองรี

(0 Review)
ทัวร์เกาหลี ราคาถูก JEJU SPECIAL AUTUMN
4วัน 2คืน

JEJU SPECIAL AUTUMN [TWTZE] [ส.ค.-พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง10,900.-

-ชมอุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน
-ชมภูเขาซองอัค ชมซอฟจิโกจิ
-ชมน้ำตกซอนจียอน วัดซันบังซา
-ชมปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง

(0 Review)