โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ราคาถูก มาเก๊า ฮ่องกง ปัง ปัง ไหว้พระ 9 วัด
3วัน 2คืน

ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด [HCTCX05] [ต.ค. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง16,888.-

-นมัสการ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเกาะฮ่องกง
-ช้อปปิ้งแบบจุใจย่านชื่อดังของฮ่องกง
-เที่ยวชม หมู่บ้านนองปิง
-ชม A Symphony of Lights

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา มาเก๊า
3วัน 2คืน

ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา มาเก๊า [HCTCX07] [ต.ค. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง18,900.-

-เที่ยวชม หมู่บ้านนองปิง
-นมัสการ พระใหญ่ลันเตา
-ชมเซนาโด้สแควร์ โบสถ์เซนต์ปอลล์
-ชม VENETIAN MACAU RESORT

(0 Review)
3วัน 2คืน

ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา ดิสนีเเลนด์ [HCTCX06] [ต.ค. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง18,900.-

-นมัสการพระใหญ่ลันเตา
-นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา
-เที่ยวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
-ช้อปปิ้งแบบจุใจย่านดังของฮ่องกง

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก ฮ่องกง นองปิง
3วัน 2คืน

ฮ่องกง นองปิง [HCTCX16] [ต.ค. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง14,900.-

-สักการะพระใหญ่ลันเตา
-ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง
-วัดแชกุงหมิว,วัดหวังต้าเซียน
-รีพัลเบย์ ,วิคตอเรีย พีค

(0 Review)
3วัน 2คืน

ฮ่องกง ดิสนีย์เเลนด์ มาเก๊า [HCTCX08] [ต.ค. – ธ.ค.61

เริ่มต้นเพียง20,900.-

-เที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
-ชมโบสถ์เซนต์ปอลล์
-ชม VENETIAN MACAU RESORT
-ชมวิวเกาะฮ่องกงยอดเขาวิคตอเรีย พีค

(0 Review)
2วัน 1คืน

ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [SLTHX10] [ก.ย.61 – มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง9,888.-

-นั่งรถรางพีคแทรม ชมวิวเกาะฮ่องกง
-ไหว้เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์
-ขอพรวัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน
-ช้อปปิ้งถนนนาธานและซิตี้เกท เอ้าท์เลท

(0 Review)
3วัน 2คืน

ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [SLTCX01] [ก.ย.61 – มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง12,999.-

-นั่งรถรางพีคแทรมชมวิวเดอะพีค
-อิสระตามอัธยาศัย เต็มวัน
-ขอพรวัดแชกงหมิววัดหวังต้าเซียน
-เที่ยวชมหาดทรายรีพลัสเบย์

(0 Review)
3วัน 2คืน

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ [SLTCX05] [ก.ย.61 – มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง15,999.-

-นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นชมวิวเดอะพีค
-ขอพรวัดแชกงหมิววัดหวังต้าเซียน
-เที่ยวสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
-เที่ยวชมหาดทรายรีพลัสเบย์

(0 Review)
3วัน 2คืน

ฮ่องกง เซินเจิ้น สวนฮอลแลนด์ [SLTCX11] [พ.ย.61 – มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง10,999.-

-ชมพิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น
-วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว
-เที่ยวชมสวนดอกไม้ฮอลแลนด์
-ช้อปปิ้งถนนนาธาน หลอหวู่

(0 Review)
1 2 3 11