โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-516-4270 l 098-3411387 | 096-9266513

ทัวร์ฮ่องกง

โปรแกรมทัวร์ ฮ่องกง

3วัน 2คืน

มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง [TSBFD] [ก.ค.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง10,991.-

– ชมโชว์ตระการตาด้วยเทคนิค แสง สี เสียง
– เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า”
– ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง
– ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดกงเป่ย และ ถนนนาธานฮ่องกง

(0 Review)
3วัน 2คืน

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ [ZETHKG16] [เม.ย.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง14,999.-

-ชมการแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตา
-สนุกกับฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
-ขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK
-ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี DUTY FREE

(0 Review)
3วัน 2คืน

ฮ่องกง ลันเตา ช้อปปิ้ง [GS25CX5] [พ.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง12,999.-

-นั่งกระเช้านองปิง 360องศา ชมทิวทัศน์
-นมัสการพระใหญ่วัดโปหลิน
-ชมชายหาดรีพลัส เบย์ วัดแชกงหมิว
-อิสระท่องเที่ยว 1 วัน ตามอัธยาศัย

(0 Review)
3วัน 2คืน

ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า [ZETHKG12] [มี.ค.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง18,999.-

– โบสถ์เซนต์ปอล
– นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด
– REPULSE BAY
– หมุนกังหัน แก้ชง ณ วัดแชกง

(0 Review)
3วัน 2คืน

ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น [ZETHKG06] [มี.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง15,900.-

-ชมวิวยอดเขา VICTORIA PEAK
-นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม
-เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง วัดแชกงหมิว
-นั่งกระเช้านองปิง ไปยังเกาะลันเตา

(0 Review)
3วัน 2คืน

ฮ่องกง…สายบุญ [SATHKG3] [มี.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง14,900.-

-นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา
-สักการะพระใหญ่เทียนถานเกาะลันเตา
-ขึ้นยอดเขา VICTORIA PEAK ชมวิว
-ช้อปปิ้งถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย

(0 Review)
3วัน 2คืน

ฮ่องกง…สายแบ๊ว [SATHKG3B] [มี.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง16,900.-

-นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา
-สักการะพระใหญ่เทียนถานเกาะลันเตา
-ขึ้นยอดเขา VICTORIA PEAK ชมวิว
-ช้อปปิ้งถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย

(0 Review)
3วัน 2คืน

ฮ่องกง…สุดคุ้ม [SATHKG1] [มี.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง16,900.-

-นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา
-สักการะพระใหญ่เทียนถานเกาะลันเตา
-ขึ้นยอดเขา VICTORIA PEAK ชมวิว
-ช้อปปิ้งถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย

(0 Review)
3วัน 2คืน

EASY HONGKONG – MACAU [ZATCX2] [เม.ย.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง16,900.-

-ไหว้ขอพร เจ้าแม่ทับทิม วัดอาม่า
-สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม ริมทะเล
-ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หาดรีพัล เบย์
-ช้อปปิ้งย่าน จิ่ม ซ่า จุ่ย, เซนาโด้สแควร์

(0 Review)
1 2 3 8