โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ฮ่องกง | มาเก๊า

3วัน 2คืน

Chill ฮ่องกง ช้อปปิ้ง บิ๊กบัส [SLTCX1] [พ.ย.61 – มี.ค. 62] / ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์ปีใหม่

เริ่มต้นเพียง13,888.-

-นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นชมวิวเดอะพีค
-ชม Symphony of Lights
-นั่งรถบัส 2 ชั้นเปิดประทุน ชิลล์ๆ
-ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน

(0 Review)
3วัน 2คืน

Easy Funny Hongkong Disneyland [ZATCX02] [พ.ย.61 – มี.ค.62] / ทัวร์ฮ่องกง, ฮ่องกง, ทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

เริ่มต้นเพียง15,900.-

-ชมวิวยอดเขาวิคตอเรียพีค
-เที่ยวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์
-ไหว้พระวัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน
-ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ยและโอเซี่ยนเทอร์มินอล

(0 Review)
3วัน 2คืน

Easy Hongkong Ngongping [ZATCX1] [พ.ย.61 – มี.ค.62] / ทัวร์ฮ่องกง, ฮ่องกง

เริ่มต้นเพียง14,900.-

-นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360องศา
-ชมวิวยอดเขาวิคตอเรียพีค
-อิสระท่องเที่ยว ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย
-สักการะพระใหญ่โป้วหลิน

(0 Review)
4วัน 3คืน

Finver ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า [SLTRJ06] [ม.ค.-ก.ค.62] / ทัวร์มาเก๊า : ทัวร์ฮ่องกง : ทัวร์ปีใหม่ : ทัวร์เซินเจิ้น : ทัวร์จู่ไห่ : มาฆบูชา : จักรี : สงกรานต์ :

เริ่มต้นเพียง12,999.-

-เที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ VICTORIA
-เที่ยวชมเมืองเซินเจิ้น ช้อปปิ้งหลอหวู่
-เที่ยวชมเมืองจูไห่ ชมถนนคู่รัก “หวีหนี่”
-เที่ยวชม THE VENETIAN MACAU

(0 Review)
พระใหญ่เกาะลันเตา
3วัน 2คืน

Hongkong Feel Good [GOTEK07] [ก.พ.-เม.ย.62] / ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์เทศกาลวันจักรี, ทัวร์เทศกาลวันสงกรานต์, ฮ่องกง, เทศกาล

เริ่มต้นเพียง14,888.-

-นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตา
-นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา
-ไหว้พระขอพรวัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน
-ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ตและซิตี้เกท

(0 Review)
3วัน 2คืน

Pro Love Love ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า เวเนเชี่ยน [SLTCX04][ก.ย.61 – มี.ค.62] / ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์ฮ่องกง

เริ่มต้นเพียง12,999.-

-ชม“หวีหนี่” จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล
-ชม วิหารเซนต์ปอล
-ชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
-THE VENETIAN MACAU RESORT

(0 Review)
3วัน 2คืน

SAVE ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์น้ำพุ [SLTRJ1] [ม.ค.-ก.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์เทศกาลวันจักรี, ทัวร์เทศกาลวันสงกรานต์, ทัวร์ฮ่องกง, เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์เซินเจิ้น

เริ่มต้นเพียง8,888.-

– ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ
– เยี่ยมชมวัดกวนอู Kuan Au Temple
– ชมพิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น Shenzhen Museum
– ชมโชว์น้ำพุ Shenzhen 3D Water Show OCT

(0 Review)
3วัน 2คืน

Saver ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์น้ำพุ 3 มิติ [SLTCX01] [ก.ย.61-มี.ค.62] / ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์ฮ่องกง

เริ่มต้นเพียง9,999.-

-ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติ
-ชมพิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น
-ชม Repulse Bay อ่าววิคตอเรีย
-วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งถนนนาธาน

(0 Review)
3วัน 2คืน

Special Shop ฮ่องกง ไหว้พระ ช๊อปปิ้ง [SLTCX1] [ม.ค.-มิ.ย.62] / ทัวร์ฮ่องกง : ทัวร์ปีใหม่ :

เริ่มต้นเพียง12,999.-

-นั่งรถรางพีคแทรมชมวิวเดอะพีค
-ขอพรวัดแชกงหมิง เจ้าแม่กวนอิม
-ช้อปปิ้งเลดี้ส์มาร์เก็ต จิมซาจุ่ย
-อิสระตามอัธยาศัย

(0 Review)
3วัน 2คืน

Super Save ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น [SLTRJ09] [พ.ย.61-มี.ค.62] / ทัวร์ฮ่องกง : ทัวร์เซินเจิ้น : ทัวร์ปีใหม่ : วาเลน์ไทน์

เริ่มต้นเพียง10,999.-

-นั่งกระเช้า Ngong ping 360
-เที่ยวชมเมืองเซินเจิ้น ช้อปปิ้งหลอหวู่
-ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง
-นมัสการพระใหญ่วัดโป่หลิน

(0 Review)
4วัน 3คืน

SUPER ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา มาเก๊า เวเนเชี่ยน [SLTRJ4] [มี.ค.-ก.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์ฮ่องกง, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์เกาะลันเตา, นองปิง

เริ่มต้นเพียง25,999.-

– ชมวิวยอดเขา VICTORIA
– เยี่ยมชมหาดทราย REPULSE BAY
– ขอพร เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ
– กระเช้า Ngong ping นมัสการพระใหญ่วัดโป่หลิน

(0 Review)
3วัน 2คืน

มหัศจรรย์ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ [BIDCX03] [ต.ค.61 – มี.ค.62] / ทัวร์ฮ่องกง, ฮ่องกง, ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

เริ่มต้นเพียง16,900.-

-เที่ยวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์
-ขอพรวัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน
-เที่ยวชมหาดทราย REPULSE BAY
-ช้อปปิ้งถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น จู่ไห่
3วัน 2คืน

มหัศจรรย์ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ [BIDRJ03] [ก.พ.-พ.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์ฮ่องกง, ฮ่องกง, ทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

เริ่มต้นเพียง15,900.-

-เที่ยวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์
-ขอพรวัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน
-เที่ยวชมหาดทราย REPULSE BAY
-ช้อปปิ้งถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก มหัศจรรย์ ฮ่องกง นองปิง
3วัน 2คืน

มหัศจรรย์ ฮ่องกง นองปิง [BIDCX02] [ต.ค.61 – มี.ค.62] / ทัวร์ฮ่องกง, ฮ่องกง, ลันเตา, ทัวร์นองปิง

เริ่มต้นเพียง14,900.-

-ไหว้พระวัดแชกงมิว วัดหวังต้าเซียน
-สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน
-นั่งกระเช้า Ngong ping 360
-ช้อปปิ้งถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก มหัศจรรย์ ฮ่องกง นองปิง
3วัน 2คืน

มหัศจรรย์ ฮ่องกง นองปิง [BIDRJ02] [ก.พ.-พ.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์ฮ่องกง, ฮ่องกง, ทัวร์นองปิง, พระใหญ่ลันเตา

เริ่มต้นเพียง13,900.-

-ไหว้พระวัดแชกงมิว วัดหวังต้าเซียน
-สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน
-นั่งกระเช้า Ngong ping 360
-ช้อปปิ้งถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย

(0 Review)
3วัน 2คืน

มาเก๊า So Hot [GOTFD12] [ก.พ.-พ.ค.62] / ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์เทศกาลวันจักรี, ทัวร์เทศกาลวันสงกรานต์, เทศกาล

เริ่มต้นเพียง8,888.-

-ชมเมืองตากอากาศ ณ เมืองจูไห่
-ชมลาสเวกัสเอเชีย The Venetian Resort
-ชมสวนดอกไม้เนเธอร์แลนด์
-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน

(0 Review)
4วัน 3คืน

มาเก๊า จุูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง [GSTMFD01] [ม.ค.-มี.ค.62] / ทัวร์ฮ่องกง,ทัวร์มาเก๊า,จุูไห่,เซินเจิ้น / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง9,999.-

-เที่ยวชมเดอะ เวนีเชียน มาเก๊า
-ขอพรวัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน
-ขอพรวัดอาม่า วัดผู่โถว วัดกวนอู
-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ตลาดใต้ดินกงเป่ย

(0 Review)
4 วัน 3 คืน

มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง [ZETHKG01] [ม.ค. – พ.ค.62] / ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์ฮ่องกง

เริ่มต้นเพียง9,999.-

-THE PARISIAN MACAO
-ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่
-ช้อปปิ้งหลอวู่
-วัดแชกงหมิว

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
3วัน 2คืน

มาเก๊า ฮ่องกง จู่ไห่ [ITVFD311] [มี.ค.-เม.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์เทศกาลวันจักรี, ทัวร์ฮ่องกง, เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์เมืองจู่ไห่, เวเนเชี่ยน

เริ่มต้นเพียง9,888.-

– ชมวิหารเซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อ
– ชม THE VENETIAN โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว
– ชมทิวทัศน์ อ่าววิคตอเรีย เกาะฮ่องกง
– นั่งรถข้าม สะพานข้ามทะเลใหญ่ที่สุดในโลก

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก มหัศจรรย์ ฮ่องกง นองปิง
3วัน 2คืน
3 วัน 2 คืน

มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง [ZETHKG02][ม.ค. – พ.ค. 62] / ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์ฮ่องกง

เริ่มต้นเพียง13,999.-

-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
-เวเนเชี่ยน
-วิคตรอเรีย พีค
-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

(0 Review)
4วัน 3คืน

มาเก๊า ฮ่องกงเป๋าฮื้อ + ไวน์แดง [GOTFD10] [ก.พ.-พ.ค.62] / ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์เทศกาลวันจักรี, ทัวร์เทศกาลวันสงกรานต์, ฮ่องกง, เทศกาล

เริ่มต้นเพียง12,888.-

-ชมโชว์อลังการประกอบแสง สี เสียง
-เที่ยว 4 เมือง ชมมรดกโลก
-ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชีย
-สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังของฮ่องกง

(0 Review)
3วัน 2คืน

มาเก๊า เซินเจิ้น ฮ่องกง3 เหลี่ยมทองคำ [GOTFD09] [ม.ค. – มี.ค.62] / ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์ฮ่องกง, ฮ่องกง, ทัวร์เซินเจิ้น

เริ่มต้นเพียง11,888.-

-เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า”
-ชมหมุู่บ้านฮากกากันเคิง เมืองเซินเจิ้น
-ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง
-ช้อปปิ้งหล่อหวู่ และ ถนนนาธาน

(0 Review)
3วัน 2คืน

สุดหรรษา ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ [GOTHX05] [พ.ย.61-มี.ค.62] / ทัวร์ฮ่องกง, ฮ่องกง

เริ่มต้นเพียง16,888.-

-เที่ยวสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
-ไหว้พระวัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว
-ขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์
-อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย ย่านจิมซ่าจุ่ย

(0 Review)
3วัน 2คืน

สุดโดน ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น [GOTFD01] [ม.ค. – มี.ค.62] / ทัวร์ฮ่องกง, ฮ่องกง

เริ่มต้นเพียง11,888.-

-นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตา
-ชมหมุู่บ้านฮากกากันเคิง เมืองเซินเจิ้น
-ไหว้พระขอพรวัดหวังต้าเซียน, วัดแชกงหมิว
-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมินและถนนนาธาน

(0 Review)
4วัน 3คืน

ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า [GSTHKG09] [ม.ค. – มี.ค.62] / ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์ฮ่องกง, ฮ่องกง

เริ่มต้นเพียง11,111.-

-เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจำลอง ลี่เจียง
-ไหว้พระ วัดผู่โถว หรือ วัดผู่ถัวซาน
-สัมผัสบรรยากาศ เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า
-ชมวิวเกาะฮ่องกง ณ วิคตอเรียพีค

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
4วัน 3คืน

ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า [ZETCX21] [ก.พ. – มี.ค.62] / ทัวร์มาเก๊า : ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง

เริ่มต้นเพียง12,999.-

-ชมถนนคู่รัก The Lover’s Road
-ชมวัดอาม่า เป็นวัดที่เก่าแก่
-ชมชม วิหารเซนต์ปอล
-ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE

(0 Review)
3วัน 2คืน

ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น [SRLCX17] [ม.ค.-มี.ค.62] / ทัวร์ ฮ่องกง / ทัวร์เทศกาลวันมาฆบูชา

เริ่มต้นเพียง7,888.-

– สะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก ฮ่องกง-จูไห่
– ไหว้ เจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพลัสเบย์
– ขอพร หมุนกังหัน วัดแชกง
– ชม จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล หรือ สาวงามหวีหนี่

(0 Review)
3วัน 2คืน

ฮ่องกง ช้อปปิ้ง [GSTHKG08] [ม.ค.-มี.ค.62] / ทัวร์ฮ่องกง,จิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน, มงก๊ก, รีพลัส เบย์, วัดกังหันลม, วัดหม่านโหมว, วัดหวังต้าเซียน, วัดแชกงหมิว, วิคตอเรียพีค, เลดี้ส์ มาร์เก็ต

เริ่มต้นเพียง11,900.-

-เที่ยวชมย่านมงก๊ก ย่านเลดี้ส์ มาร์เก็ต
-ขอพรวัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน
-ชมวิวเกาะฮ่องกง ณ วิคตอเรียพีค
-ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน

(0 Review)
3วัน 2คืน

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ [ZETHKG17] [เม.ย. 62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์เทศกาลวันสงกรานต์, ทัวร์ฮ่องกง, เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ

เริ่มต้นเพียง25,900.-

– เที่ยวเล่นใน ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
– ชมวิว เขาวิคตอเรียพีค
– ขอพร เจ้าแม่กวนอิม และ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ
– ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE

(0 Review)
1 2 3