โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์อิหร่าน

ทัวร์ราคาถูก THE ULTIMATE IN IRAN
8วัน 5คืน

THE ULTIMATE IN IRAN [PVCW502] [ก.ย. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง49,999.-

-ชมหอคอยมิลาด ทาว์เวอร์
-ชมมัสยิดสีชมพู
-ชมพระราชวังโบราณเปอร์ซีโพลิส
-เที่ยวชมเตหะราน เมืองอิสฟาฮาน

(0 Review)
7วัน 4คืน

The Great of Persia อิหร่าน [GOTW501] [ก.ย.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง46,900.-

-ชมอาณาจักรเปอร์เซียอันเรื่องชื่อ
-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของเตหะราน
-ชมสุเหร่าสีชมพู ชมเมืองอิสฟาฮาน
-ชมทะเลเกลือและทะเลทราย

(0 Review)