โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์อินเดีย

9วัน 6คืน

ทัวร์อินเดีย-เนปาล นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล [TPXWE02] [ต.ค.61-มี.ค.62] / ทัวร์อินเดีย, ทัวร์เนปาล

เริ่มต้นเพียง26,999.-

-สถานที่ประสูติ ณ เมืองลุมพินี
-สถานที่ตรัสรู้ ณ เมืองคยา
-สถานที่แสดงปฐมเทศนา ณ เมืองสารนาถ
-สถานที่ปรินิพพาน ณ เมืองกุสินารา

(0 Review)
7วัน 6คืน

ทัวร์แสวงบุญสี่สังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล [TPXFD07] [ธ.ค. 61 – ก.พ. 62] / ทัวร์อินเดีย, ทัวร์เนปาล, ทัวร์ปีใหม่

เริ่มต้นเพียง27,999.-

-พิเศษสวดมนต์ข้ามรับปีใหม่
-พระมหาเจดีย์พุทธคยา
-ราชคฤห์เขาคิชกูฎ
-ล่องเรือแม่น้ำคงคา

(0 Review)
8วัน 7คืน

ทัวร์แสวงบุญสี่สังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล [TPXFD08] [ม.ค. – ก.พ. 62] / ทัวร์อินเดีย, ทัวร์เนปาล

เริ่มต้นเพียง26,999.-

-พิเศษสวดมนต์ข้ามรับปีใหม่
-มหาวิทยาลัยนาลันทา
-สถูปนางสุชาดา
-พิพิธภัณฑ์สารนาถ

(0 Review)
8วัน 6คืน

เจาะลึกราชาสถาน-ทัชมาฮาล-เดลลี [TPXSG] [ธ.ค.61-มี.ค.62] / ทัวร์อินเดีย, ทัวร์ปีใหม่

เริ่มต้นเพียง29,999.-

-ชมอนุสรณ์สถานแห่งความรักทัชมาฮาล
-ชมสถาปัตยกรรมแห่งดินแดนมหาราชา
-ชมวิถีชีวิตตามแบบฉบับของชาวอินเดีย
-สัมผัสชุมชนแห่งแคว้นราชาสถาน

(0 Review)
6วัน 4คืน

AMAZING KASHMIR อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี [ZET9W02] [มี.ค.-เม.ย.62] / ทัวร์อินเดีย,ทัวร์อัครา,ทัวร์เดลี,ทัวร์แคชเมียร์ / ทัวร์เทศกาลวันจักรี,วันสงกรานต์,วันแรงงาน

เริ่มต้นเพียง26,999.-

– นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมความงามตามฤดูกาลของ กุลมาร์ค
– ชมดอกไม้ที่ สวนโมกุล
– ลงเรือ ชิคารา ชมบรรยากาศ ทะเลสาบดาล
– ชมพระราชวัง อัครา ฟอร์ท

(0 Review)
8วัน 5คืน

India – Sikkim [CLT6E08] [เมษายน 2562] / ทัวร์อินเดีย,โกลกันต้า,กังต๊อก / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง29,999.-

-เที่ยวชมดาร์จิลิ่ง เมืองราชินีแห่งภูเขา
-ชมวิวของเทือกเขาหิมาลัยที่ “ไทเกอร์ฮิล”
-เที่ยวชมหมู่บ้านลาชุง
ชมหุบเขายุมถัง สวิตเซอร์แลนด์แห่งตะวันออก

(0 Review)
5วัน 3คืน

NAMASTE INDIA ชัยปุระ อัครา เดลี [ZET9W01] [ม.ค. – มี.ค. 62] / ทัวร์ชัยปุระ, ทัวร์อัครา, ทัวร์เดลี่, ทัวร์อินเดีย

เริ่มต้นเพียง16,999.-

-เที่ยวชมเมืองชัยปุระ (Jaipur)
-เทียวชมเมืองอัครา (Agra)
-ชมทัชมาฮาลอนุสรณ์สถานแห่งความรัก
-เที่ยวชมเมืองเดลี (Delhi)

(0 Review)
10วัน 8คืน

Special Trip อินเดีย -แคชเมียร์-ชิมลา-มะนาลี [CLTSG10] [7-16 เมษายน 2562] / ทัวร์อินเดีย,ทิเบต / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง39,999.-

-ชม อัคราฟอร์ท พระราชวังที่ยิ่งใหญ่
-ชม ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรัก
-อิสระเล่นสกี กิจกรรมต่างๆ ณ ยอดเขากุลมาร์ค
-ชมพิธีการปิดด่าน Wagah Boder

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Summer in Kashmir อักรา ทัชมาฮาล
6วัน 4คืน

Summer in Kashmir อักรา ทัชมาฮาล [GOHSG03] [มี.ค. – พ.ค. 62] / ทัวร์อินเดีย, ทัวร์สงกรานต์, ทัวร์อักรา

เริ่มต้นเพียง28,888.-

-เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลก“แคชเมียร์”
-ชมความงามของ กุลมาร์ค &โซนามาร์ค
-ชมเทศกาลดอกทิวลิปบานสะพรั่ง
-ชม“ทัชมาฮาล”และ“อักราฟอร์ด”

(0 Review)
8วัน 7คืน

ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล [BRSB308] [ธ.ค.61-ก.พ.62] / ทัวร์อินเดีย, ทัวร์เนปาล

เริ่มต้นเพียง39,900.-

-เยี่ยมชมกรุงกบิลพัสดุ์
-ชมปราสาท3ฤดูเจ้าชายสิทธัตถะ
-นมัสการพุทธสังเวชนียสถาน
-ชมมหาวิทยาลัยนาลันทา

(0 Review)
10วัน 9 คืน

ตามรอยพระบรมศาสดา ณ แดนเกิดพุทธศาสนา [BSG84][ต.ค. 61 – มี.ค. 62] / ทัวร์อินเดีย

เริ่มต้นเพียง29,900.-

-สถานที่ประสูติ ณ เมือง ลุมพินี
-สถานที่ตรัสรู้ ณ เมืองคยา
-สถานที่แสดงปฐมเทศนา ณ เมืองสารนาถ
-สถานที่ปรินิพพาน ณ เมืองกุสินารา

(0 Review)
12วัน 10คืน

ตามรอยพระบรมศาสดา อินเดีย-เนปาล-อชันต้า [BRSAI12] [ธ.ค.61 – ก.พ.62] / ทัวร์อินเดีย : มาฆบูชา

เริ่มต้นเพียง58,900.-

-ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำคงคา
-สักการะ 4 สังเวชนียสถาน , 7 สัตตมหาสถาน
-เที่ยวชมเมืองลุมพินีประเทศเนปาล
-เข้าชม กลุ่มถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า

(0 Review)
12วัน 10คืน

ตามรอยพระบาทที่ยาตราน้อมสักการะ 4 สังเวชนียสถาน +ถ้ำอชันต้า และเอลโลร่า [BRSAI012] [มี.ค.62] / ทัวร์ อินเดีย,ทัวร์เนปาล,ทัวร์อชันต้า,ทัวร์เอลโลร่า

เริ่มต้นเพียง58,900.-

– ล่องเรือในแม่น้ำคงคา
– ชม พระมูลคันธกุฎี กุฏิของพระพุทธเจ้า
– เข้านมัสการ พระมหาเจดีย์พุทธคยา
– ชม วัดเวฬุวันมหาวิหาร

(0 Review)
ล่องแม่น้ำคงคา
7วัน 6คืน

ตามรอยพระพรมศาสดา อินเดีย – เนปาล [BRSFD20] [ธ.ค. 61 – มี.ค. 62] / ทัวร์อินเดีย, ทัวร์เนปาล, ทัวร์พุทธคยา, ทัวร์ลุมพินี, ทัวร์เมืองกุสินารา

เริ่มต้นเพียง26,900.-

-นมัสการ พระมหาเจดีย์พุทธคยา
-ชมจุดสำคัญต่างๆณ ยอดเขาคิชกูฏ
-เยี่ยมชม สวนลุมพินีวัน
-ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมสองฝั่งแม่น้ำคงคา

(0 Review)
5วัน 2คืน

ทัวร์อินเดีย HAPPY INDIA นมัสเต 5D2N [HPTXW52] [ธ.ค. 61 – เม.ย. 62] / ทัวร์อินเดีย,ชัยปุระ / วันปีใหม่,วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง11,999.-

-ชมทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรัก
-ชมประตูเมืองอินเดีย (India Gate)
-เที่ยวชมเมืองชัยปุระ เมืองอัครา
-ช้อปปิ้ง ตลาดพื้นเมืองจันปาท

(0 Review)
4วัน 1คืน

ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา HAPPY INDIA น่ารัก [HPTXW41] [ธ.ค. 61 – เม.ย. 62] / ทัวร์อินเดีย,ทัวร์ชัยปุระ,อัครา / วันปีใหม่,วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง9,999.-

-ชมทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรัก
-เที่ยวชมเมืองชัยปุระ เมืองอัครา
-ชม “พระราชวังแห่งสายลม” ฮาวา มาฮาล
-ชมซิตี้ พาเลซ “พระราชวังหลวง”

(0 Review)
เจดีย์พุทธคยา
4วัน 3คืน

มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี [BIDFD01] [ม.ค. – มี.ค 62] / ทัวร์อินเดีย

เริ่มต้นเพียง16,900.-

-ล่องเรือแม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี
-นมัสการ 2สังเวชนียสถาน
-ขึ้นเขาเขาคิชฌกูฏ
-ชมพระมหาเจดีย์พุทธคยา

(0 Review)
4วัน 2คืน

มหัศจรรย์อินเดีย อัมริตสาร์ ชม วิหารทองคำ [LFTSG01] [พ.ย. 61 – เม.ย. 62] / ทัวร์อินเดีย, ทัวร์ปีใหม่, ทัวร์สงกรานต์, ทัวร์อัมริตสาร์

เริ่มต้นเพียง17,900.-

-ชมความงามของวิหารทองคำ
-ชมวัดนัมเกล
-ชมโบสถ์ เซ็นจอห์น
-ชมพิธีเปลี่ยนเวร Wagah Border

(0 Review)
8วัน 6คืน

อินเดีย – ราชสถาน(11เมือง) [CLTSG02] [15-22 กุมภาพันธ์ 2562] / ทัวร์อินเดีย,เดลลี,มันดาวา,บีคาเนอร์

เริ่มต้นเพียง29,999.-

-เที่ยวชมเมือง เดลลี-มันดาวา-บีคาเนอร์
-ชมเมืองจัยแซลเมียร์(เมืองสีทอง) จ๊อดปูร์(เมืองสีฟ้า)
-เที่ยวชมเมืองรานัคปูร์ – อูไดปูร์(นครสีขาว)
-เที่ยวชมเมืองพุชการ์-จัยปูร์(เมืองสีชมพู)-อัครา

(0 Review)
อินเดีย อินเดียใต้
5วัน 3คืน

อินเดีย – เชนไน [CLTSG06] [15-19 ก.พ 62] / ทัวร์อินเดีย

เริ่มต้นเพียง15,999.-

-สักการะองค์เทพ ณ อินเดียใต้
-ชมวิหารอันโด่งดังที่ “มหาบาลีปุรัม”
-ขอพรศักดิ์สิทธิ์กับองค์บาลาจี ที่ “วัดติรูปะติ”
-บูชาพระศิวะที่ “วัดไกรลาสนาถ”

(0 Review)
7วัน 6คืน

อินเดีย – เนปาล [BRSFD01] [ธ.ค.61- มี.ค. 62] / ทัวร์อินเดีย, ทัวร์เนปาล

เริ่มต้นเพียง26,900.-

-สักการะ 4 สังเวชนียสถาน
-สักการะ 7 สัตตมหาสถาน
-ชมจุดสำคัญต่างๆณ ยอดเขาคิชกูฏ
-ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำคงคา

(0 Review)
อินเดีย รัฐหิมาจัล
5วัน 3คืน

อินเดีย – แคชเมียร์ – ทัชมาอาล [CLTSG05] [มี.ค. – เม.ย.62] / ทัวร์อินเดีย,ทิเบต

เริ่มต้นเพียง23,999.-

-อิสระเล่นสกี กิจกรรมต่างๆ ณ ยอดเขากุลมาร์ค
-สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ชาวแคชเมียร์
-ชม ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรัก
-เที่ยวชมหุบเขาแกะ หรือ พาฮาลแกม

(0 Review)
8วัน 5คืน

อินเดีย -รัฐคุชราต – อเมดาบัค [CLTSG09] [14-22 มีนาคม 2562] / ทัวร์อินเดีย,รัฐคุชราต

เริ่มต้นเพียง26,999.-

-ชมมรดกโลก บ่อน้ำราชินี Rani Ki Vav
-ชมอุทยานแห่งชาติซาซันเกอร์
-ขึ้นสู่ ยอดเขาฉัตรรุณชัย
-เที่ยวชมคานธีนาคาร์ รัฐคุชราต

(0 Review)
อินเดีย ชิมลา
8วัน 5คืน

อินเดีย -แคชเมียร์ 3 รัฐ [CLTSG07] [11-18 เมษายน 2562]

เริ่มต้นเพียง33,333.-

-ชมกลุ่มมหาวิหารแห่งอาณาจักรจันทร์ดิล่าโบราณ
-ชมออชา ฟอร์ท ชมพระราชวังราชมาฮาล
-ชม ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่
-ชม อัคราฟอร์ท พระราชวังที่ยิ่งใหญ่

(0 Review)
4วัน 2คืน

อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู [GOHFD02] [ธ.ค. 61-มี.ค. 62] / ทัวร์อินเดีย, ทัวร์ปีใหม่, ทัวร์เมืองชัยปุระ

เริ่มต้นเพียง18,888.-

-ชมนครสีชมพู เมืองชัยปุระ
-ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล
-ชมบ่อน้ำจันเบารี ป้อมปราการ “อักราฟอร์ด”
-ชม“ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อ

(0 Review)
5วัน 2คืน

อินเดีย นครสีชมพู ชัยปุระ-ทัชมาฮาล เดลลี [FINTG02] [มี.ค.62] / ทัวร์ อินเดีย,ทัวร์นครสีชมพู,ทัวร์ชัยปุระ,ทัวร์ทัชมาฮาล,ทัวร์เดลลี

เริ่มต้นเพียง16,991.-

– ชม ป้อมอักรา พระราชวังอันยิ่งใหญ่
– เยี่ยมชม ทัชมาฮาล
– ชม ฟาเตห์ปูร์ สิกรี
– ชม หอดูดาว จันทาร์ มันทาร์ เมืองจัยปูร์

(0 Review)
7วัน 6คืน

อินเดีย บินตรง ไหว้พระ 4 สังเวชนียสถาน [GOHFD01] [ธ.ค. 61- มี.ค. 62] / ทัวร์อินเดีย, ทัวร์ปีใหม่

เริ่มต้นเพียง25,888.-

-อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน
-ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา
-ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู
-ขึ้นเขาคิชฌกูฎ

(0 Review)
5วัน 2คืน

อินเดีย เที่ยวฟิน นครสีชมพู ชัยปุระ-ทัชมาฮาล เดลลี [FINTG01] [มี.ค.62] / ทัวร์ อินเดีย,ทัวร์นครสีชมพู,ทัวร์ชัยปุระ,ทัวร์ทัชมาฮาล,ทัวร์เดลลี

เริ่มต้นเพียง15,991.-

– ชม ป้อมอักรา พระราชวังอันยิ่งใหญ่
– เข้าชม กลุ่มถ้ำอชันตา
– ชม บีบี กา มัคบารา หรือ มินิ ทัชมาฮาล
– ชม ถ้ำเอลโลร่า ที่รวมศาสนสถานต่างศาสนา

(0 Review)
ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล
4วัน 2คืน

อินเดีย เที่ยวฟิน อินเทรนด์-ชัยปุระ นครสีชมพู ทัชมาฮาล เดลลี [LFTSG01] [ม.ค. – เม.ย. 62] / ทัวร์อินเดีย,ชัยปุระ,ทัชมาฮาล / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง13,991.-

-เที่ยวชมเมืองชัยปุระ หรือ จัยปูร์
-ชมป้อมปราการแอมเบอร์
-ชมบ่อน้ำจันเบารี ป้อมอักรา
-ชมทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรัก

(0 Review)
1 2