โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-516-4270 l 098-3411387 | 096-9266513

โปรแกรมทัวร์อินเดียราคาถูก

โปรแกรมทัวร์ประเทศอินเดีย ราคาถูก

โปรแกรมทัวร์ประเทศอินเดีย ราคาพิเศษ ราคาถูกเริ่มต้นเพียง 13,991บาทเท่านั้น สนใจโทร Hotline 24 ชั่วโมง :.098-341-1388, 098-8483761, 096-9240354, 096-9240571, 098-3411387, 096-9266513

ทัวร์ราคาถูก อินเดีย-เนปาล 4สังเวชนียสถาน
9วัน 6คืน

ทัวร์อินเดีย-เนปาล 4สังเวชนียสถาน [TPXWE01] [13-21 / 19-27ตุลาคม2561]

เริ่มต้นเพียง26,999.-

-ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำคงคา
-ขึ้นเขาคิชกูฏ
-ชมมหาสถูปเจดีย์พุทธคยา
-ชมมหาวิทยาลัยนาลันทา

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก อินเดีย-เนปาล 4สังเวชนียสถาน
8วัน 6คืน

ทัวร์อินเดีย-เนปาล 4สังเวชนียสถาน [TPXWE02] [พ.ย.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง26,999.-

-ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำคงคา
-ขึ้นเขาคิชกูฏ
-ชมมหาสถูปเจดีย์พุทธคยา
-ชมมหาวิทยาลัยนาลันทา

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก อินเดีย-เนปาล 4สังเวชนียสถาน
9วัน 6คืน

ทัวร์อินเดีย-เนปาล 4สังเวชนียสถาน [TPXWE03] [ม.ค.-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง26,999.-

-ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำคงคา
-ขึ้นเขาคิชกูฏ
-ชมมหาสถูปเจดีย์พุทธคยา
-ชมมหาวิทยาลัยนาลันทา

(0 Review)
4วัน 2คืน

India มหัศจรรย์อินเดีย อัมริตสาร์ ชม วิหารทองคำ [LF-ATQSG01] [พ.ย.61 – เม.ย. 62]

เริ่มต้นเพียง17,900.-

-ชมความงดงามของวิหารทองคำ
-ชมพิธีเปลี่ยนเวร Wagah Border
-เที่ยวชมเมือง อัมริตสาร์
-ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง

(0 Review)
ทัวร์อินเดีย ราคาถูก SUPER SAVE แคชเมียร์ ทัชมาฮาล
7วัน 4คืน

SUPER SAVE แคชเมียร์ ทัชมาฮาล [GOTSG01] [ก.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง20,900.-

-ชมเทือกเขาหิมาลัย
-ชมเทือกเขากุลมาร์ค
-ล่องเรือซิคาร่า
-ชมทัชมาฮาล

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล
8วัน 7คืน

ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล [BRSB308] [ธ.ค.61-ก.พ.62]

เริ่มต้นเพียง39,900.-

-เยี่ยมชมกรุงกบิลพัสดุ์
-ชมปราสาท3ฤดูเจ้าชายสิทธัตถะ
-นมัสการพระมหาเจดีย์พุทธคยา
-ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำคงคา

(0 Review)
ทัวร์อินเดีย ราคาถูก ตามรอยพระบรมศาสดา ณ แดนเกิดพุทธศาสนา
10วัน 8คืน

ตามรอยพระบรมศาสดา ณ แดนเกิดพุทธศาสนา [BRSSG10] [ต.ค.61-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง29,900.-

-สักการะมหาสถูปเจดีย์พุทธคยา
-ล่องเรือชม แม่น้ำคงคา
-ชมเขาคิชฌกูฎ
-ชมมหาวิทยาลัยนาลันทา

(0 Review)
12วัน 10คืน

ตามรอยพระบรมศาสดา อินเดีย-เนปาล-อชันต้า [BRSAI12] [พ.ย.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

-ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำคงคา
-สักการะ 4 สังเวชนียสถาน , 7 สัตตมหาสถาน
-เที่ยวชมเมืองลุมพินีประเทศเนปาล
-เข้าชม กลุ่มถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า

(0 Review)
ทัวร์อินเดีย ราคาถูก ทัชมาฮาล - ถ้ำอชันต้าและถ้ำเอลโลร่า
6วัน 3คืน

ทัชมาฮาล – ถ้ำอชันต้าและถ้ำเอลโลร่า [BRSAI02] [ต.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง37,900.-

-ชมอนุสรณ์สถานแห่งความรัก“ทัชมาฮาล”
-เที่ยวชม ป้อมอัครา
-เที่ยวชม หมู่เทวสถานอัคชาร์ธรรม
-เข้าชมกลุ่มถ้ำอชันต้า ถ้ำเอลโลร่า

(0 Review)
ไหว้พระพิฆเนศวร
5วัน 3คืน

ทัวร์อินเดีย สักการะ พระพิฆเนศวร [BRS9W05] [ต.ค.61-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง34,900.-

-เที่ยวชมเมืองมุมไบ
-สักการะเทวรูปพระพิฆเนศ
-ชมประตูชัย (Gateway of India)
-เที่ยวชมเมืองปูเน่

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล
10วัน 9คืน

ทัวร์อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล [BRS9W04] [ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง46,900.-

-ชมทัชมาฮาลยามเช้าขณะพระอาทิตย์ขึ้น
-ชมจุดสำคัญต่างๆ ณ ยอดเขาคิชกูฏ
-ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมสองฝั่งแม่น้ำคงคา
-นำท่านสักการะ 7 สัตตมหาสถาน

(0 Review)
8วัน 6คืน

ราชาสถาน-ทัชมาฮาล-เดลลี(11 เมือง) [CLTSG ][28ธ.ค.61 – 03 ม.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง29,999.-

-ชมฮาเวลีที่เมืองนาวัลครห์
-ป้อมสีแดงแห่งเมืองบิคาเนอร์
-เมืองโรแมนติกแห่งนครสีฟ้า
-ชมพระราชวังฤดูหนาว

(0 Review)
8วัน 7คืน

สัมผัสดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวสิกข์ [BRSAI] [ต.ค. 2561]

เริ่มต้นเพียง29,999.-

– ชมวิหารทองคำ
– ชมเทือกเขาหิมาลัย
– องค์ดาไลลามะ
– เมืองอัมริสา

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก สัมผัสดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวสิกข์ ชมวิหารทองคำ + ทัชมาฮาล
6วัน 3คืน

สัมผัสดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวสิกข์ ชมวิหารทองคำ + ทัชมาฮาล [BRSAI06] [ต.ค. – ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง37,900.-

-ชมอนุสรณ์แห่งความรัก ทัชมาฮาล
-เที่ยวชมป้อมอัครา (AGRA FORT)
-เที่ยวชม หมู่เทวสถานอัคชาร์ธรรม
-ชมพระวิหารฮัรมัรดิรซาฮิบหรือวิหารทองคำ

(0 Review)
8วัน 5คืน

อินเดีย – ราชาสถาน [CLTFD04] [ 26 ธ.ค.61 – 2ม.ค.62]

เริ่มต้นเพียง33,333.-

-ทะเลทรายธาร์ ในจัยแซลเมียร์
-ดินแดนมหาราชา ดินแดนฟ้าจดทราย
-ชม ป้อมสีแดงแห่งเมืองบิคาเนอร์
-เมืองโรแมนติกแห่งนครสีฟ้า

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก อินเดีย - เนปาล - ทัชมาล
10วัน 7คืน

อินเดีย – เนปาล – ทัชมาล [BRS9W03] [ธันวาคม2561]

เริ่มต้นเพียง46,900.-

-ชมความงดงามของ ทัชมาฮาล
-ล่องเรือชมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์แม่น้ำคงคา
-นมัสการ พระมหาเจดีย์พุทธคยา
-เยี่ยมชม สวนลุมพินีวัน

(0 Review)
ทัวร์อินเดีย
4วัน 2คืน

อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู [GOTFD01] [ส.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง13,900.-

-ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ
-ชมอนุสรณ์แห่งความรัก“ทัชมาฮาล”
-ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวามาฮาล
-ชมป้อมปราการ Amber fort บ่อน้ำจันเบารี

(0 Review)
4วัน 2คืน

อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู [GOTWE01] [ส.ค.- ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง13,888.-

– นครสีชมพูเมืองชัยปุระ
– ฮาวามาฮาลอันโดดเด่น
– ชม Amber fort
– ชมทัชมาฮาล

(0 Review)
4วัน 2คืน

อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู [GOTWE01] [ส.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง13,888.-

-ชมนครสีชมพู (Pink city)
-ชมป้อมอาเมร์ ป้อมแอมเบอร์
-ชมวัดพระพิฆเนศ เมืองชัยปุระ
-ชมทัชมาฮาล อักราฟอร์ด

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก อินเดีย เนปาล เขาคิชฌกูฏ
8วัน 7คืน

อินเดีย เนปาล เขาคิชฌกูฏ [GOTB301] [ธ.ค.61 – ม.ค.62]

เริ่มต้นเพียง35,900.-

-ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำคงคา
-ขึ้นเขาคิชฌกูฎ
-เยือนเมือง ลุมพินี พุทธคยา
-เยือนเมืองสารนาถ กุสินารา

(0 Review)
7วัน 6คืน

อินเดีย เนปาล เขาคิชฌกูฏ ตามรอยพระพุทธเจ้า [GOTWE01][พ.ย.2561]

เริ่มต้นเพียง35,900.-

– เยือนเมือง ลุมพินี
– ขึ้นเขาคิชฌกูฎ
– ชมกุฏีพระอานนท์
– ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา

(0 Review)
8วัน 5คืน

อินเดีย เลห์ ลาดัก ทัชมาฮาล [GOTSG01] [ก.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง29,900.-

-ชมทัชมาฮาล มรดกโลก
-ชมวัดดิสกิต วัดทิกเช
-ชมพระราชวังเลห์
-ชม ประตูชัย (India Gate)

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก อินเดีย แคชเมียร์ อักรา ทัชมาฮาล
7วัน 5คืน

อินเดีย แคชเมียร์ อักรา ทัชมาฮาล [GOTTG01] [ก.ค.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง37,900.-

-ชมสวนชาลิมาร์
-เที่ยวชมเทือกเขากุลมาร์ค
-ชมความงามของเทือกเขาหิมาลัย
-ชมทัชมาฮาล ล่องเรือซิคาร่า

(0 Review)
9วัน 7คืน

อินเดีย-เนปาล ตามรอยพระบรมศาสดา ณ แดนเกิดพุทธศาสนา [BRSSG07] [ก.ย.61-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง34,900.-

-นมัสการ พระมหาเจดีย์พุทธคยา
-สักการะ 7 สัตตมหาสถาน
-สักการะ 4 สังเวชนียสถาน
-ล่องเรือชมวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ำคงคา

(0 Review)
ทัวร์อินเดีย
8 วัน 5 คืน

เลห์ ลาดัก 8 วัน 5 คืน[CLTWE03] [ 7-14 ส.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง33,333.-

-ลัคเนา-ศรีนาคาร์
-โซนามาร์ค-คาร์กิล
-มุลเบค-รามายุรุ
-อัลชิ-เลห์-นูบลา-พันกอง-เดลลี

(0 Review)
7วัน 5คืน

เลห์ ลาดัก [CLTSG01] [13-19 ก.ย. 61]

เริ่มต้นเพียง29,999.-

-ชมวัดเฮมิส
-ชมดทิคเซย์
-ชมทะเลสาบปางกอง
-ชมพระศรีอริยะเมตไตย

(0 Review)
ทัวร์อินเดีย ราคาถูก แคชเมียร์ - ทัชมาฮาล
7วัน 4คืน

แคชเมียร์ – ทัชมาฮาล [BRSAI] [ต.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง36,900.-

-ชมเมืองพาฮาลแกม“หุบเขาแกะ”
-ชมเมืองกุลมาร์ค“ทุ่งแห่งดอกไม้”
-เล่นสกีลากเลื่อนหิมะเขาอัฟฟาร์วัต
-ชมทัชมาฮาลอนุสรณ์สถานแห่งความรัก

(0 Review)