โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-516-4270 l 098-3411387 | 096-9266513

เดินทางเฉพาะอิตาลี่

rome ITALY
7วัน 4คืน

FOCUS ITALY [ZETSQ] [ก.ย.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง45,888.-

-ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
-ชมโคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า
-เที่ยวชมเมืองเก่าฟลอเรนซ์
-ล่องเรือชมบ้านเรือนของชาวเวนิส

(0 Review)
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก GRAND ITALY
7วัน 4คืน

GRAND ITALY [DKCTG] [พ.ย-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง49,991.-

-เที่ยวชมเมืองมิลาน เวโรน่า
-เที่ยวชมเมืองฟลอเร้นซ์ ปิซ่า
-ชมหอเอนปิซ่า โคลอสเซี่ยม
-เที่ยวชมกรุงโรม ย่านบันไดสเปน

(0 Review)
8วัน 5คืน

ITALY PROMOTIONS [WCTQR1208P] [ก.ค-ส.ค.61]

เริ่มต้นเพียง49,900.-

-ชมมหาวิหารแห่งมิลาน ดูโอโม
-ลงเรือเข้าสู่“ เมืองเวนิส ”
-เที่ยวชม “เมืองฟลอเรนซ์”
-ชมหอเอนแห่งเมืองปีซ่า

(0 Review)
7วัน 4คืน

LOVELY ITALY [พ.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง43,999.-

-ชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
-ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส
-เที่ยวชมจัตุรัสดูโอโม จัตุรัสซานมาร์โค
-ช๊อปปิ้ง แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล

(0 Review)
8วัน 5คืน

MONO ITALY [GOTTG] [ก.ย.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง51,900.-

-เที่ยวชมเมืองมิลาน
-เที่ยวชมเกาะเวนิส
-ชมโคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า
-ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

(0 Review)
ทัวร์อิตาลี่
7 วัน 4 คืน

PROMO GRAND ITALY 7D [VCTEK] [พ.ค-ส.ค 61]

เริ่มต้นเพียง42,999.-

– กรุงโรม
– เวนิส – ล่องเรือเกาะเวนิส
– มิลาน – ปอร์โตฟิโน่ – ลาสเปเซีย – ปิซ่า
– ฟลอเรนซ์ – SHOPPING OUTLET

(0 Review)
8วัน 5คืน

VIVA ITALY [GOTTG] [ก.ย.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง53,900.-

-ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
-ชมโคลอสเซี่ยม หอเอาปิซ่า
-ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส
-ชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน

(0 Review)
8วัน 5คืน

มนต์เสน่ต์ อิตาลีใต้ [GOTTG005] [ก.ย-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง62,900.-

-ล่องเรือ Hydrofoil สู่เกาะคาปรี
-ชมเมืองโบราณปอมเปอี
-ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
-อิสระตามอัธยาศัยย่านบันไดสเปน

(0 Review)

อิตาลี่ควบประเทศอื่นๆ

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก BEAUTIFUL ROMANCE
10วัน 7คืน

BEAUTIFUL ROMANCE (GOTTG007) (ก.ย-ธ.ค 61)

เริ่มต้นเพียง63,900.-

-ชมฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลก
-ชมความงามของเกาะเวนิส
-ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา ชมถ้ำน้ำแข็ง
-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์

(0 Review)
ทัวร์อิตาลี ราคาถูก COMPLETED ITALY
7วัน 4คืน

COMPLETED ITALY [ZETEYMXP03] [ส.ค-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง42,888.-

-ล่องเรือชมบ้านเรือนของชาวเวนิส
-เที่ยวชมกรุงโรม เมืองมิลาน เวโรน่า
-ชมหอเอนปิซ่า โคลอสเซี่ยม
-เที่ยวชมเมืองฟลอเรนซ์ นครรัฐวาติกัน

(0 Review)
ทัวร์อิตาลี่ราคราาถูก
8วัน 5คืน

Delight Italy 8D 5N (HGEEK13) (พ.ค-ก.ค 61)

เริ่มต้นเพียง45,900.-

-มิลาน เวนิส ชมหอเอนปิซ่า
-นั่งรถไฟชมหมู่บ้านชิงเคว
-เข้าชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
-พระราชวังดอดจ์ (Doge’s Palace)

(0 Review)
10วัน 7คืน

EUROPE CLASSIC(GOTTG004)(ก.ย-ธ.ค 61)

เริ่มต้นเพียง72,900.-

-ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
-ชม 3 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
-เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติก บนเกาะเวนิส
-ตื่นตาตื่นใจกับพระราชวังแวร์ซายส์

(0 Review)
สวิส
10วัน 7คืน

EUROPE CUCKOO [GOTTG020] [ก.ย-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

-เที่ยวกรุงเวียนนา กรุงบูดาเปสต์
-เที่ยวบราติสลาวา กรุงปราก
-ชมเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ
-เที่ยวเมืองมิวนิค เมืองมิลาน

(0 Review)
8วัน 5คืน

EXCLUSIVE ITALY-SWISS-FRANCE [ZETSQ] [ก.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง55,888.-

-เที่ยวชมความงามของเกาะเวนิส
-ขึ้นยอดเขาทิตลิส เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง
-ล่องเรือบาโตมุช
-ท่องเที่ยวมหานครปารีส

(0 Review)
9วัน 6คืน

France Swiss Italy(Jungfrau)upsidedown [VCTEK0.4] [พ.ค.- ต.ค..61]

เริ่มต้นเพียง69,999.-

-เที่ยวชมกรุงปารีส ล่องเรือบาตามูซ
-นั่งรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟราวน์
-ชมสะพานไม้คาเปลและทะเลสาบลูเซิร์น
-สัมผัสบรรยากาศเกาะเวนิส

(0 Review)
7วัน 4คืน

France Swist Italy (Titlis) [VCTEK] [พ.ค.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง49,999.-

-กระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิต
-ล่องเรือชมความสวยงามสองฝั่งแม่น้ำแซน
-ชมหอไอเฟล เที่ยวชมกรุงปารีส
-สัมผัสความโรแมนติกที่เกาะเวนิส

(0 Review)
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก GRAND ITALY
7วัน 4คืน

GRAND ITALY [DKCTG] [พ.ย-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง49,991.-

-เที่ยวชมเมืองมิลาน เวโรน่า
-เที่ยวชมเมืองฟลอเร้นซ์ ปิซ่า
-ชมหอเอนปิซ่า โคลอสเซี่ยม
-เที่ยวชมกรุงโรม ย่านบันไดสเปน

(0 Review)
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก HELLO EUROPEAN [ยุโรป 7 ประเทศ]
9วัน 6คืน

HELLO EUROPEAN [ยุโรป 7 ประเทศ] [GOTEK009] [ก.ค-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

-เที่ยวมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน
-เที่ยวอินเทอร์ลาเก้น และ ลูเซิร์น
-พิชิตยอดเขาจุงเฟรา ล่องเรือดานูบ
-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก

(0 Review)
8วัน 5คืน

Hello Milan, Titlis & Eiffel Tower (GOTTG002) (ธ.ค 61)

เริ่มต้นเพียง76,900.-

-นำท่านบินลัดฟ้าสู่มหานครมิลาน (Milan)
-เที่ยวปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์
-เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์
-ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel)

(0 Review)
7วัน 4คืน

Italy -Aus-German-Swiss(Option Titlis) [VCTEK EURO06] [พ.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง42,999.-

-ชมเวนิส เมืองแห่งสายน้ำและความรัก
-เที่ยวมิวนิค เมืองสวยคลาสิกแห่งแคว้นบาวาเรีย
-ขึ้นยอดเขาทิตลิส กระเช้าหมุนได้ 360 องศา
-ชมเมืองฮัลสตัท มรดกโลก

(0 Review)
10วัน 7คืน

ITALY AND AUSTRIA [GOTTG001] [16-25 ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

-ชมโคลอสเซี่ยม และ หอเอนปิซ่า
-ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
-ล่องเรือชมบ้านเรือนของชาวเวนิส
-เที่ยวฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลก

(0 Review)
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก Italy Milan Swiss
7วัน 4คืน

Italy Milan Swiss [HGEEK04B] [พ.ค.-ส.ค 61]

เริ่มต้นเพียง42,900.-

-เที่ยวชมเมือง มิลาน (Milan)
-ชมวิวและช้อปปิ้งที่เมืองเซอร์แมท
-ขึ้นเขา Matterhorn & Glacier 3000
-เที่ยวชม ย่านเมืองเก่ากรุงเบิร์น

(0 Review)
10วัน 7คืน

LAKE OF EUROPE (GOTEK010) (ก.ย-ต.ค 61)

เริ่มต้นเพียง65,900.-

-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก
-เที่ยวมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน
-ขึ้นยอดเขาทิตลิส ชมถ้ำน้ำแข็ง
-เที่ยวชมเมืองมิวนิค

(0 Review)
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก MONO ITALY
8วัน 5คืน

MONO ITALY (GOTTG007) (ก.ย-ธ.ค 61)

เริ่มต้นเพียง51,900.-

-เที่ยวชมเมืองมิลาน
-เที่ยวชมเมืองเวนิส
-เที่ยวชมเมืองเวโรน่า เซียน่า
-เที่ยวชมนครรัฐวาติกัน

(0 Review)
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส อิตาลี่ สวิตเซอร์แลนด์
9วัน 6คืน

[ZATEY] EASY CLASSIC EUROPE อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส [ก.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง67,900.-

-เที่ยวมหานครแสนโรแมนติค ณ ปารีส
-เที่ยวกรุงโรม ฟลอเรนซ์ เวนิส มิลาน
-เที่ยวลูเซิร์น เมืองตากอากาศแสนสวย
-สัมผัสหิมะ ณ ยอดเขาทิตลิส

(0 Review)
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์
8วัน 5คืน

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ [GOTTG004] [30 ธ.ค.61 – 6ม.ค.62]

เริ่มต้นเพียง81,900.-

-พิชิตเขาจุงเฟราและกลาเซียร์ 3000
-ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น
-เที่ยวชมมหานครมิลาน
-ชมวิวที่ลานสฟิงซ์ ชมถ้ำน้ำแข็ง

(0 Review)
8วัน 5คืน

อิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส [มิ.ย.-ส.ค.61]

เริ่มต้นเพียง55,900.-

– ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน
– แวะเที่ยวลูเซิร์น
– ชมหอไอเฟล (Tour Eiffel)
– พิชิตยอดเขา จุงเฟรา

(0 Review)
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก อิตาลี-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส
8วัน 5คืน

อิตาลี-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส [WCTQR0108J] [ก.ย.-พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

-นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
-ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ ขึ้นหอไอเฟล
-เที่ยวกรุงโรม มิลาน เกาะเวนิส
-เที่ยวชมมหานครปารีส

(0 Review)
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก อิตาลี-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส
10วัน 7คืน

อิตาลี-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส [WCTTG0110J] [ก.ค-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง83,900.-

-ชมโคลอสเซียม หอเอนปิซ่า
-นั่งเรือกอนโดร่าสัมผัสคลองแห่งเวนิส
-นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
-เทียวชมมหานคร ปารีส

(0 Review)
9วัน 6คืน

อิตาลี-สวิสฯ(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส [WCTG0109J] [ก.ย-พ.ย 61]

เริ่มต้นเพียง71,900.-

-นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
-ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ ขึ้นหอไอเฟล
-เที่ยวกรุงโรม มิลาน เกาะเวนิส
-เที่ยวชมมหานครปารีส

(0 Review)
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก โดโลไมท์ บาวาเรีย ทีโรล อิตาลี – เยอรมนี – ออสเตรีย
9วัน 6คืน

โดโลไมท์ บาวาเรีย ทีโรล อิตาลี – เยอรมนี – ออสเตรีย [GOTEK002] [ก.ค.-ต.ค 61]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

-ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส
-นั่งกระเช้าขึ้นชมวิวเทือกเขาโดโลไมท์
-ชมฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลก
-นั่งรถไฟขึ้น ยอดเขาซุกสปิตเซ่

(0 Review)

บริษัทถุงทองทัวร์ เราตัวแทนการท่องเที่ยวที่มากด้วยประสบการณ์เปิดให้บริการด้านการท่องเที่ยวมานานกว่า 10 ปี เราบริการทัวร์ล่องเรือสำราญทุุกเส้นทางทั่วโลกทั้งใกล้ และไกล ทีมงานเราทำการคัดสรรมาให้สำหรับลูกค้าทุกท่านได้ลองสัมผัสกับ รายการทัวร์คุณภาพ ราคาเป็นธรรม ซึ่งนอกเหนือจากนี้ ยังมีรายการทัวร์คุณภาพอีกมากมาย หลากหลายรายการท่องเที่ยว เลือกแพคเกจที่สนใจได้เลยค่ะ..