โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ออสเตรีย

10วัน 7คืน

4 COUNTRIES IN LOVE อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมนี-ออสเตรีย [GOHTG003][พ.ย.61-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง65,900.-

-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
-โคลอสเซี่ยม และ หอเอนปิซ่า
-ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
-เที่ยวหมู่บ้านฮัลสตัท

(0 Review)
10วัน 7คืน

AUSTRIA AND ITALY [GOHTG021][ต.ค-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง63,900.-

-พระราชวังเชินบรุนน์
-เที่ยวหมู่บ้านฮัลสตัท
-จัตุรัสซานมาร์โค
-มหานครแห่งแฟชั่นมิลาน

(0 Review)
10วัน 7คืน

Beautiful romance ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี [GOTTG007][พ.ย.61-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง63,900.-

-หมู่บ้านฮัลสตัท มรดกโลก
-เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า
-ตื่นตากับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

(0 Review)
8วัน 5คืน

Believe east europe เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก [ZETQRCZMU14] [ธ.ค. 61 – มี.ค. .62]

เริ่มต้นเพียง45,999.-

-ปราสาทนอยชวานสไตน์
-ฮัลสตัท ไข่มุกแห่งออสเตรีย
-เที่ยวเมืองเชสกี้ ครุมลอฟ
-เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์

(0 Review)
8วัน 5คืน

Best of Eastern Europe [VTGTG][ก.ย.-ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง50,900.-

-ชมจัตุรัสเมืองมิวนิค
-ชมบรรยากาศจัตุรัสมาเรียน
-เข้าชมปราสาทไฮเดลบิร์ก
-พระราชวังเชิร์นบรุน

(0 Review)
9วัน 6คืน

Better east europe [ZETTGMUC11][ต.ค.-พ.ย. 61]

เริ่มต้นเพียง52,999.-

-ปราสาทครุมลอฟ
-มหาวิหารเซนต์วิตัล
-พระราชวังเชินบรุนน์
-เยือนหมู่บ้านฮัลสตัท

(0 Review)
11วัน 8คืน

Central and east ออสเตรีย ฮังการี สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี [GOTTG006] [16-26 มี.ค 62]

เริ่มต้นเพียง75,900.-

-เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์
-ชมจัตุรัสซานมาร์โค ที่เกาะเวนิส
-ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
-ขึ้นกระเช้าพิชิตยอดเขาทิตลิส

(0 Review)
7วัน 4คืน

Charming East Europe German-Austria [VTGTG][ส.ค-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง47,900.-

-ปราสาทนอยชวานสไตน์
-ยอดเขาซุกสปิตเซ่
-เมืองฮอลสตัทอันงดงาม
-เที่ยวมิวนิค

(0 Review)
10วัน 7คืน

Classic east europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี [GOTTG011][ส.ค.-พ.ย. 61]

เริ่มต้นเพียง64,900.-

-ชมพระราชวังเชินบรุนน์
-หมู่บ้านฮัลสตัท มรดกโลก
-เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ
-เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์

(0 Review)
10วัน 7คืน

Classic east europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี[GOTTG011][ส.ค.-พ.ย. 61]

เริ่มต้นเพียง64,900.-

-หมู่บ้านสุดแสนงดงามฮัลสตัท
-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
-ชมพระราชวังเชินบรุนน์
-เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ

(0 Review)
10วัน 7คืน

Classic east europe2 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี [GOTTG013] [ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง85,900.-

-ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ
-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก
-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-ชมหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท

(0 Review)
6วัน 3คืน

Connect east europe [ZETQR04][ก.พ.-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง35,999.-

-ตื่นตากับไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ
-พระราชวังเชินบรุนน์
-เที่ยวชมโบสถ์มาร์ติน
-เยือนจตุรัสวีรบุรุษ

(0 Review)
7วัน 4คืน

Connect east europe ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี [ZETQRCZVIE04][ก.พ.-มี.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง35,999.-

-ปราสาทบราติสลาวา
-โบสถ์เซนต์มาร์ติน
-พระราชวังเชินบรุนน์
-พระราชวังหลวง บูดาเปสต์

(0 Review)
9วัน 6คืน

Cool Germany Aus Cz Salovac Hungary new year [VCTEKEURO10.7] [ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง54,999.-

-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-เที่ยวเมืองมรดกโลกฮอลสตัท
-เที่ยวเมืองมรดกโลก เชสกี้ คลุมลอฟ
-ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำดานูบ

(0 Review)
9วัน 6คืน

Cool Germany Aus Cz Salovac Hungary [VCTEK10.7][พ.ย-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง39,999.-

-ปราสาทนอยชวานสไตน์
-ปราสาทแห่งกรุงปราก
-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
-พระราชวังเชิร์นบรุน

(0 Review)
9วัน 6คืน

Cool Germany Aus Cz Salovac Hungary [VCTEKEURO10.7] [พ.ย. 61]

เริ่มต้นเพียง39,999.-

-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-เที่ยวเมืองมรดกโลกฮอลสตัท
-เที่ยวเมืองมรดกโลก เชสกี้ คลุมลอฟ
-ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำดานูบ

(0 Review)
10วัน 7คืน

East and west europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิส อิตาลี [GOTTG018] [มี.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง66,888.-

-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก
-ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
-เที่ยวมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน
-ล่องเรือชมทัศนียภาพอันแสนสวยที่ป่าดำ

(0 Review)
8วัน 5คืน

EAST EUROPE เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี [ITVQR101][ก.ย.-พ.ย. 61]

เริ่มต้นเพียง49,900.-

-ฮัลล์สตัท เมืองสวยริมทะเลสาบ
-ชมพระราชวังเชินบรุนน์
-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
-เที่ยวเมืองบูดาเปสต์

(0 Review)
7วัน 4คืน

Eastern Europe Wonderful [VTGTG][ก.ย.-ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง45,900.-

-เมืองเก่านูเรมเบิร์ก
-ชมพระราชวังครุมลอฟ
-เมืองแห่งสปาคาร์โลวีวารี่
-พระราชวังเชิร์นบรุน

(0 Review)
8วัน 5คืน

Easy winter fairytale castle [ZATTG] [ม.ค-มี.ค 62]

เริ่มต้นเพียง53,990.-

-ชมปราสาทนอยชวานชไตน์
-เที่ยวชมเมืองอินสบรูค ฮัลล์สตัทท์
-เที่ยวชมเมืองเชสกี้ ครุมลอฟ
-ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Europe cuckoo ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิส อิตาลี
10วัน 7คืน

Europe cuckoo ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิส อิตาลี [GOTTG020] [ธ.ค.61-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

-เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น ชมน้ำตกไรน์
-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก
-เที่ยวมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน
-ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลืองชื่อ

(0 Review)
9วัน 6คืน

Europe SuperB Winter Reroute [VTGTG][ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง79,900.-

-ปราสาทนอยชวานสไตน์
-เมืองเก่าแฟร้งค์เฟิร์ต
-ปราสาทไฮเดลเบิร์ก
-เที่ยวเมืองดังมิวนิค

(0 Review)
10วัน 7คืน

Feel good heliday ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี [GOTTG008] [ต.ค-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง62,900.-

-ชมหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท
-เที่ยวชมเมืองมิลาน เวนิส
-นั่งกระเช้า 360องศา สู่ยอดเขาทิตลิส
-ล่องเรือชมทัศนียภาพป่าดำ

(0 Review)
9วัน 6คืน

Germany Aus Cz Salovac Hungary [VCTEK10.4][ต.ค-ธ.ค61]

เริ่มต้นเพียง49,999.-

-ปราสาทนอยชวานสไตน์
-ซาลส์เบิร์ก THE SOUND OF MUSIC
-ปราสาทแห่งกรุงปราก
-เชสกี้คลุมลอฟ

(0 Review)
7วัน 5คืน

Get ready for winter เยอรมนี ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก [GOTEK005] [ต.ค-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง49,900.-

-เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-ชมหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท
-เที่ยวเมืองมรดกโลกที่ เชสกี้ ครุมลอฟ
-สัมผัสความโรแมนติกที่กรุงปราก

(0 Review)
10วัน 7คืน

Harmony of eastern europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี [GOTTG022] [ม.ค-มี.ค 62]

เริ่มต้นเพียง59,888.-

-ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ
-ชมเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ
-ชมความงามปราสาทนอยชวานสไตน์
-ชมหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท

(0 Review)
9วัน 6คืน

Hello european [ยุโรป 7 ประเทศ] อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย [GOHEK009][ก.ย.-ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง65,900.-

-เมืองสวยที่คาร์โลวี วารี
-ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
-ล่องเรือ กรุงบูดาเปสต์
-เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์

(0 Review)
10วัน 7คืน

Italy and austria [GOHTG001][ก.ย.-ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

-เที่ยวชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
-โคลอสเซี่ยม และ หอเอนปิซ่า
-เมืองดูบลอฟนิก
-ฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลก

(0 Review)
8วัน 5คืน

Italy Austria German Swiss (Option Titlis) new year [VCTEKEURO 6.1] [28ธ.ค 61-04ม.ค 62]

เริ่มต้นเพียง52,999.-

-เที่ยวเวนิส เมืองแห่งสายน้ำ
-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-ยอดเขาทิตลิส Titlis (OPTIONNAL)
-เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท

(0 Review)
7วัน 4คืน

Italy Austria German Swiss (Option Titlis) new year [VCTEKEURO 6] [ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง49,999.-

-เที่ยวเวนิส เมืองแห่งสายน้ำ
-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-ยอดเขาทิตลิส Titlis (OPTIONNAL)
-เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท

(0 Review)
1 2