โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-516-4270 l 098-3411387 | 096-9266513

หังโจว

5วัน 3คืน

หังโจว ผู่โถวซาน (พักบนเกาะ) นมัสการเจ้าแม่กวนอิม [GOHCA02] [ต.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง21,900.-

-เที่ยวชมเกาะผู่โถวซาน
-ล่องเรือทะเลสาบซีหู
-เที่ยวชมตลาดเฉินหวังเมี่ยว
-สักการะพระโพธิ์สัตว์กวนอิม

(0 Review)
ทัวร์จีน ราคาถูก หังโจว หวงซาน ขุนเขาในม่านหมอก
5วัน 3คืน

หังโจว หวงซาน ขุนเขาในม่านหมอก [GOHCA01] [ต.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง24,900.-

-ล่องเรือทะเลสาบซีหู
-ชมทะเลเมฆ หุบเขาซีไห่
-ชมหาดไว่ทาน อุโมงค์เลเซอร์
-เที่ยวตลาดร้อยปีเฉินหวงเมี่ยว

(0 Review)