โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

เดินทางเฉพาะสวิตเซอร์แลนด์

7วัน 4คืน

Cool switzerland [VCTEK] [พ.ย-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง38,888.-

-ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
-ชมความงามของปราสาทซีลอน
-ชมยอดเขากลาเซียร์ 3000
-เที่ยวเมืองตากอากาศอินเทอลาเก้น

(0 Review)
7วัน 4คืน

GLACIER SWITZERLAND [GOTTG005] [พ.ย 61-มี.ค 62]

เริ่มต้นเพียง62,900.-

-เที่ยวเมืองลูเซิร์น เมืองเซอร์แมท
-พิชิตยอดเขาจุงเฟรา เขากลาเซียร์ 3000
-ถ่ายรูปสวยๆกับปราสาทชิลยอง
-เที่ยวเมืองเวเว่ย์“ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Memory in Switzerland
7วัน 4คืน

Memory in Switzerland [GOTTG012] [พ.ย. 61-มี.ค 62]

เริ่มต้นเพียง62,900.-

-พิชิตยอดเขาจุงเฟรา กลาเซียร์ 3000
-นั่งรถไฟสาย GoldenPass line
-เที่ยวเมืองเซอร์แมท เที่ยวกรุงเบิร์น
-ถ่ายรูปสวยๆกับปราสาทชิลยอง

(0 Review)
7วัน 4คืน

Romantic switzerland [ZETSQZRH02] [ก.ย-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง53,888.-

-ขึ้นสู่ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
-พิชิตยอดเขาจุงเฟรา
-ชมปราสาทชิลยอง
-เที่ยวชมเมืองเบิร์น

(0 Review)
10วัน 7คืน

แกรนด์ สวิตเซอร์แลนด์ [GOTTG003] [ม.ค-มี.ค 62]

เริ่มต้นเพียง79,900.-

-เที่ยวเมืองโลซานน์ เมืองเบิร์น
-พิชิตเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น จุงเฟรา
-ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น
-พักเซอร์แมท 2คืน อินเทอร์ลาเกน 2คืน

(0 Review)

สวิตเซอร์แลนด์ควบประเทศอื่น

10วัน 7คืน

4 COUNTRIES IN LOVE อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมนี-ออสเตรีย [GOHTG003][พ.ย-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง65,900.-

-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
-โคลอสเซี่ยม และ หอเอนปิซ่า
-ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
-เที่ยวหมู่บ้านฮัลสตัท

(0 Review)
ออสเตรีย – ฮังการี – สโลวัก– เชก – เยอรมนี –ฝรั่งเศส – สวิตเซอร์แลนด์
9วัน 6คืน

[CSTLX001] ENDLESS JOURNEYS ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ [พ.ค.-พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก
-ล่องเรือทะเลสาปที่ป่าดำ
-เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-เที่ยวชมกรุงบูดาเปสต์ กรุงบราติสลาว่า
-เที่ยวเมืองสวยแคว้นอัลซาสกอลมาร์

(0 Review)
ออสเตรีย – สโลวัก – เชก –เยอรมนี – สวิตเซอร์แลนด์
9วัน 6คืน

[CSTLX002] TIMELESS JOURNEYS ออสเตรีย สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ [พ.ค.-พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง61,900.-

-ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ นครมิวนิค
-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก
-ล่องเรือที่ป่าดำ พิชิตเขาจุงเฟรา
-เยือนกรุงบราติสลาว่า เมืองคาร์โลวี่ วารี

(0 Review)
10วัน 7คืน

Ancient History Natural and Modern Fashionista อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส [GOTTG007] [ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง87,900.-

-ชมโคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่าและหอไอเฟล
-เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติกเกาะเวนิส
-ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
-ล่องเรือบาโตมุช แม่น้ำแซนด์กรุงปารีส

(0 Review)
10วัน 7คืน

Beautiful romance ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี [GOTTG007][ก.ย.-ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง63,900.-

-หมู่บ้านฮัลสตัท มรดกโลก
-เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า
-ตื่นตากับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

(0 Review)
7วัน 4คืน

Cool switzerland [VCTEK] [พ.ย-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง38,888.-

-ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
-ชมความงามของปราสาทซีลอน
-ชมยอดเขากลาเซียร์ 3000
-เที่ยวเมืองตากอากาศอินเทอลาเก้น

(0 Review)
7วัน 4 คืน

Cool Switzerland [VCTEK][พ.ย-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง38,888.-

-ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน
-ถ่ายภาพความงามของปราสาทซีลอน
-ชมเมืองเจนีวา
-ชมเมืองเบิร์น ชมมาร์คกาสเซ

(0 Review)
10วัน 7คืน

East and west europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิส อิตาลี [GOTTG018] [มี.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง66,888.-

-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก
-ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
-เที่ยวมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน
-ล่องเรือชมทัศนียภาพอันแสนสวยที่ป่าดำ

(0 Review)
10วัน 7คืน

Egypt-Italy-Swist-France (Titlis) new year [VCTMSEURO1] [27ธ.ค 61 – 05ม.ค 62]

เริ่มต้นเพียง79,900.-

-เที่ยวกรุงไคโร เมืองกีซ่า ประเทศอียิปต์
-เที่ยวชมกรุงโรม เมืองปิซ่า เกาะเวนิส
-เที่ยวลูเซิร์น ชมยอดเขาทิตลิต
-เที่ยวกรุงปารีส ล่องเรือบาตามูช

(0 Review)
9วัน 6คืน

Europe Classic Reroute Winter [VTGTG][ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง75,900.-

-เที่ยวมหานครปารีส
-ล่องเรือแม่น้ำแซน
-พระราชวังแวร์ซายส์
-ขึ้นเขาจุงฟราว

(0 Review)
9วัน 6คืน

Europe Classic Reroute [VTGTG][ก.ย-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง59,500.-

-ขึ้นเขาจุงฟราว
-ล่องเรือแม่น้ำแซน
-พระราชวังแวร์ซายส์
-เที่ยวเกาะเวนิส

(0 Review)
10วัน 7คืน

Europe classic อิตาลี (โรม)-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส [GOTTG004][ก.ย.-ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง72,900.-

-ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
-โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล
-เยือนเกาะเวนิส สุดโรแมนติก
-ตื่นตากับพระราชวังแวร์ซายส์

(0 Review)
10วัน 7คืน

Europe classic อิตาลี(โรม) สวิตเซอร์แลนด์(ยอดเขาจุงเฟรา) ฝรั่งเศส [GOHEK011][ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง93,900.-

-ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
-โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล
-เยือนเกาะเวนิส สุดโรแมนติก
-ชมพระราชวังแวร์ซายส์

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Europe cuckoo ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิส อิตาลี
10วัน 7คืน

Europe cuckoo ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิส อิตาลี [GOTTG020] [ธ.ค.61-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

-เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น ชมน้ำตกไรน์
-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก
-เที่ยวมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน
-ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลืองชื่อ

(0 Review)
9วัน 6คืน

Europe SuperB Winter Reroute [VTGTG][ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง79,900.-

-ปราสาทนอยชวานสไตน์
-เมืองเก่าแฟร้งค์เฟิร์ต
-ปราสาทไฮเดลเบิร์ก
-เที่ยวเมืองดังมิวนิค

(0 Review)
10วัน 7คืน

Feel good heliday ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี [GOTTG008] [ต.ค-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง62,900.-

-ชมหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท
-เที่ยวชมเมืองมิลาน เวนิส
-นั่งกระเช้า 360องศา สู่ยอดเขาทิตลิส
-ล่องเรือชมทัศนียภาพป่าดำ

(0 Review)
9วัน 6คืน

France Swiss Italy (Jungfrau) [VCTEKEURO 4.1] [พ.ย-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง59,999.-

-เที่ยวชมปารีส ล่องเรือบาตามูซ
-เที่ยวอินเทอร์ลาเก้น ลูเซิร์น
-ขึ้นยอดเขาจุงฟราวน์ ชมถ้ำน้ำแข็ง
-เที่ยวเมืองมิลาน ปิซ่า เกาะเวนิส

(0 Review)
9วัน 6คืน

France Swiss Italy (Jungfrau)) new year [VCTEKEURO4.1] [25ธ.ค. 61-02ม.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง73,999.-

-เที่ยวชมปารีส ล่องเรือบาตามูซ
-เที่ยวอินเทอร์ลาเก้น ลูเซิร์น
-ขึ้นยอดเขาจุงฟราวน์ ชมถ้ำน้ำแข็ง
-เที่ยวเมืองมิลาน ปิซ่า เกาะเวนิส

(0 Review)
7วัน 4คืน

France Swiss Italy new year [VCTEKEURO2.4][ธันวาคม2561]

เริ่มต้นเพียง49,999.-

-เที่ยวชมกรุงปารีส ล่องเรือแม่น้ำแซน
-ชมทะเลสาบเจนีวา น้ำพุจรวด
-เที่ยวเมืองลูเซิร์น ชมสะพานไม้คาเปล
-เที่ยวเมืองมิลาน ชมโบสถ์ดูโอโม่

(0 Review)
7วัน 4คืน

France Swiss Italy [VCTEKEURO2.4] [พ.ย-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง39,999.-

-เที่ยวชมปารีส ล่องเรือบาตามูซ
-เที่ยวชมเมืองเบิร์น ชมมาร์คกาสเซ
-ชมสะพานไม้คาเปล ทะเลสาบลูเซิร์น
-ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน

(0 Review)
7วัน 4คืน

GLACIER SWITZERLAND [GOTTG005] [พ.ย 61-มี.ค 62]

เริ่มต้นเพียง62,900.-

-เที่ยวเมืองลูเซิร์น เมืองเซอร์แมท
-พิชิตยอดเขาจุงเฟรา เขากลาเซียร์ 3000
-ถ่ายรูปสวยๆกับปราสาทชิลยอง
-เที่ยวเมืองเวเว่ย์“ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Good choice holiday อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
7วัน 4คืน

Good choice holiday อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส [GOTW5001] [พ.ย. 61- ก.พ 62]

เริ่มต้นเพียง48,888.-

-เที่ยวมหานครมิลาน เมืองแห่งแฟชั่นโลก
-ขึ้นกระเช้า 360 องศา พิชิตยอดเขาทิตลิส
-เที่ยวลูเซิร์น เมืองยอดนิยม สวิตเซอร์แลนด์
-ชมหอไอเฟล เที่ยวมหานครปารีส

(0 Review)
9วัน 6คืน

Hello european [ยุโรป 7 ประเทศ] อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย [GOHEK009][ก.ย.-ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง65,900.-

-เมืองสวยที่คาร์โลวี วารี
-ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
-ล่องเรือ กรุงบูดาเปสต์
-เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์

(0 Review)
8วัน 5คืน

Hello Milan, Titlis & Eiffel Tower อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส [GOTTG002][ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง76,900.-

-มิลาน เมืองแห่งแฟชั่น
-เที่ยวกรุงปารีส
-เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์
-ถ่ายรูปที่ระลึกกับหอไอเฟล

(0 Review)
7วัน 5คืน

Hilight swiss [GOTLX002][พ.ย. 61]

เริ่มต้นเพียง72,900.-

-เที่ยวกรุงเบิร์น มรดกโลก
-เข้าชมเมืองโลซานน์
-ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น
-ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส

(0 Review)
8วัน 5คืน

Italy Austria German Swiss (Option Titlis) new year [VCTEKEURO 6.1] [28ธ.ค 61-04ม.ค 62]

เริ่มต้นเพียง52,999.-

-เที่ยวเวนิส เมืองแห่งสายน้ำ
-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-ยอดเขาทิตลิส Titlis (OPTIONNAL)
-เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท

(0 Review)
7วัน 4คืน

Italy Austria German Swiss (Option Titlis) new year [VCTEKEURO 6] [ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง49,999.-

-เที่ยวเวนิส เมืองแห่งสายน้ำ
-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-ยอดเขาทิตลิส Titlis (OPTIONNAL)
-เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท

(0 Review)
7วัน 4คืน

Italy Austria German Swiss (Option Titlis) [VCTEKEURO 6] [พ.ย.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง39,999.-

-เที่ยวเวนิส เมืองแห่งสายน้ำ
-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-ยอดเขาทิตลิส Titlis (OPTIONNAL)
-เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท

(0 Review)
8วัน 5คืน

La petite france and zugspitze เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ [GOTTG009] [ธ.ค 61-มี.ค 62]

เริ่มต้นเพียง59,888.-

-เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-ชมความงามยอดเขาซุกสปิตเซ่
-เที่ยว 3เมืองแคว้นอัลซาส ฝรั่งเศส
-ขึ้นกระเช้า 360องศา สู่ยอดเขาทิตลิส

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Lost in wonder village อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์
9วัน 6คืน

Lost in wonder village อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ [GOTEK005] [พ.ย-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง65,988.-

-ขึ้นกะเช้าพิชิตยอดเขาทิตลิส
-เที่ยวชมมหานครปารีส
-ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม
-เที่ยวนครมิลาน เมืองแห่งแฟชั่นโลก

(0 Review)
1 2 3