โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-516-4270 l 098-3411387 | 096-9266513

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

เดินทางเฉพาะสวิตเซอร์แลนด์

7วัน 4คืน

HASHTAG GRAND SWITZERLAND [DKCTG] [ก.ย-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง64,991.-

-พิชิต2ยอดเขาจุงเฟรา แมทเทอร์ฮอร์น
-ชมทะเลสาบเจนีวา น้ำพุจรวด
-เที่ยวชมกรุงเบิร์น เมืองโลซานน์
-ชมน้ำตกไรน์ฟาลล์ (Rheinfall)

(0 Review)
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก Mono Swiss
7วัน 4คืน

Mono Swiss [VTGTG] [ก.ค-ต.ค 61]

เริ่มต้นเพียง67,900.-

-ชมศาลาไทย เมืองโลซานน์
-เที่ยวชมหมู่บ้านเซอร์แมท
-นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราว
-ชมน้ำตกไรน์ ถ้ำน้ำแข็ง

(0 Review)
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก Mono Swiss
7วัน 4คืน

Mono Swiss [VTGTG] [กันยายน 2561]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

-ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์
-เที่ยวชมเมืองซูริค กรุงเบิร์น
-ชมศาลาไทย ณ เมืองโลซานน์
-นั่งรถไฟฟ้าขึ้นยอดเขาจุงฟราว

(0 Review)
7วัน 4คืน

Mono Swiss [VTGTG] [พ.ย-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง56,900.-

-นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราว
-ชมศาลาไทยในโลซานน์
-ชมน้ำตกไรน์ ถ้าน้ำแข็ง
-พักเซอร์แมทเมืองในหุบเขา

(0 Review)
ทัวร์อิตาลี่
7 วัน 4 คืน

Mono Switzerland 7D (VCTEK EURO 8 ) (ก.ค-ส.ค.61)

เริ่มต้นเพียง52,999.-

– ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน
– ชมทะเลสาบเจนีวา และ น้ำพุจรวด
– เมืองเซอร์แมท เมืองตากอากาศที่งดงามดุจสวรรค์บนดิน
– ช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2

(0 Review)
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก ROMANTIC SWISS ALPS สวิตเซอร์แลนด์
7วัน 4คืน

ROMANTIC SWISS ALPS สวิตเซอร์แลนด์ [GOTEK] [ก.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

-นั่งกระเช้ายักษ์ขึ้นเขากลาเซียร์ 3000
-นั่งรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจุงเฟรา
-เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง ชมวิวที่ลานสฟิงซ์
-เที่ยวชมกรุงเบิร์น เมืองมรดกโลก

(0 Review)
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก Switzerland Free Style
7วัน 4คืน

Switzerland Free Style [VCTEK8.2] [ก.ย.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง38,888.-

-ชมทะเลสาบเจนีวา น้ำพุจรวด
-เที่ยวโลซานน์ เบิร์น ลูเซิร์น ซูริค
-เที่ยวชมเมืองอินเทอลาเก้น แองเกิลเบิร์ก
-ช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีของสวิส

(0 Review)
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก SWITZERLAND PARADISE ON EARTH
8วัน 5คืน

SWITZERLAND PARADISE ON EARTH [GOTTG009] [ส.ค-พ.ย 61]

เริ่มต้นเพียง65,900.-

-เที่ยวเมืองซูริค กรุงเบิร์น โลซานน์ เวเว่ย์
-เที่ยวอินเทอร์ลาเกน เซอร์แมท ลูเซิร์น
-ขึ้นสู่เขากลาเซียร์ 3000 ยอดเขาจุงเฟรา
-อิสระเดินเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย

(0 Review)
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก WORLD OF SWITZERLAND
8วัน 5คืน

WORLD OF SWITZERLAND [GOTTG010] [ส.ค-พ.ย 61]

เริ่มต้นเพียง64,900.-

-ชมน้ำตกไรน์ (RhineFall)
-ขึ้นกระเช้ายักษ์สู่เขากลาเซียร์ 3000
-ชมปราสาทชิลยอง
-ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น

(0 Review)

สวิตเซอร์แลนด์ควบประเทศอื่น

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก 4 COUNTRIES IN LOVE อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมนี-ออสเตรีย
10วัน 7คืน

4 COUNTRIES IN LOVE อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมนี-ออสเตรีย [GOHTG003] [พ.ย-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง65,900.-

-เที่ยวชมนครรัฐวาติกัน
-ล่องเรือชมบ้านเรือนชาวเวนิส
-ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา ชมถ้ำน้ำแข็ง
-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์

(0 Review)
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก BEAUTIFUL ROMANCE
10วัน 7คืน

BEAUTIFUL ROMANCE (GOTTG007) (ก.ย-ธ.ค 61)

เริ่มต้นเพียง63,900.-

-ชมฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลก
-ชมความงามของเกาะเวนิส
-ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา ชมถ้ำน้ำแข็ง
-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์

(0 Review)
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก COMBO FRANCE SWISS GERMAN
8วัน 5คืน

COMBO FRANCE SWISS GERMAN [ZETSQ07] [ส.ค-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง52,888.-

-เที่ยวชมมหานครปารีส
-พิชิตยอดเขาทิตลิส ชมถ้ำน้ำแข็ง
-ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก
-ชมอนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก

(0 Review)
7วัน 4คืน

Cool Switzerland [VCTEK] [พ.ย-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง38,888.-

-ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน
-ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
-ชมยอดเขากลาเซีย 3000
-ชมสะพานคาเปล

(0 Review)
10วัน 7คืน

EUROPE CLASSIC อิตาลี(โรม) สวิตเซอร์แลนด์(ยอดเขาจุงเฟรา) ฝรั่งเศส [GOTTG004] [ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง93,900.-

-ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
-ชม 3 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
-เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติก บนเกาะเวนิส
-ตื่นตาตื่นใจกับพระราชวังแวร์ซายส์

(0 Review)
สวิส
10วัน 7คืน

EUROPE CUCKOO [GOTTG020] [ก.ย-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

-เที่ยวกรุงเวียนนา กรุงบูดาเปสต์
-เที่ยวบราติสลาวา กรุงปราก
-ชมเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ
-เที่ยวเมืองมิวนิค เมืองมิลาน

(0 Review)
8วัน 5คืน

EXCLUSIVE ITALY-SWISS-FRANCE [ZETSQ] [ก.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง55,888.-

-เที่ยวชมความงามของเกาะเวนิส
-ขึ้นยอดเขาทิตลิส เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง
-ล่องเรือบาโตมุช
-ท่องเที่ยวมหานครปารีส

(0 Review)
9วัน 6คืน

France Swiss Italy(Jungfrau)upsidedown [VCTEK0.4] [พ.ค.- ต.ค..61]

เริ่มต้นเพียง69,999.-

-เที่ยวชมกรุงปารีส ล่องเรือบาตามูซ
-นั่งรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟราวน์
-ชมสะพานไม้คาเปลและทะเลสาบลูเซิร์น
-สัมผัสบรรยากาศเกาะเวนิส

(0 Review)
7วัน 4คืน

France Swist Italy (Titlis) [VCTEK] [พ.ค.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง49,999.-

-กระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิต
-ล่องเรือชมความสวยงามสองฝั่งแม่น้ำแซน
-ชมหอไอเฟล เที่ยวชมกรุงปารีส
-สัมผัสความโรแมนติกที่เกาะเวนิส

(0 Review)
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก HASHTAG GERMANY - SWITZERLAND ตามรอยลิขิตรัก
8วัน 5คืน

HASHTAG GERMANY – SWITZERLAND ตามรอยลิขิตรัก [DKCTG] [ก.ย-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง68,991.-

-เที่ยวชมนครมิวนิค
-เที่ยวชมเมืองฟุสเซ่น
-ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา ชมถ้ำน้ำแข็ง
-ชมน้ำตกไรน์ฟาลล์

(0 Review)
7วัน 4คืน

HASHTAG GRAND SWITZERLAND [DKCTG] [ก.ย-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง64,991.-

-พิชิต2ยอดเขาจุงเฟรา แมทเทอร์ฮอร์น
-ชมทะเลสาบเจนีวา น้ำพุจรวด
-เที่ยวชมกรุงเบิร์น เมืองโลซานน์
-ชมน้ำตกไรน์ฟาลล์ (Rheinfall)

(0 Review)
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก HASHTAG SWITZERLAND FRANCE
7วัน 4คืน

HASHTAG SWITZERLAND FRANCE [DKCTG] [ส.ค-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง55,991.-

-ชมน้ำตกไรน์ฟาลล์
-ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา
-เที่ยวชมมหานครปารีส
-ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำแซนต์

(0 Review)
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก HELLO EUROPEAN [ยุโรป 7 ประเทศ]
9วัน 6คืน

HELLO EUROPEAN ยุโรป 7 ประเทศ [GOTEK009] [ก.ย.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง65,900.-

-เที่ยวมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน
-เที่ยวอินเทอร์ลาเก้น และ ลูเซิร์น
-พิชิตยอดเขาจุงเฟรา ล่องเรือดานูบ
-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก

(0 Review)
8วัน 5คืน

Hello Milan, Titlis & Eiffel Tower [GOTTG002] [ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง76,900.-

-นำท่านบินลัดฟ้าสู่มหานครมิลาน (Milan)
-เที่ยวปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์
-เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์
-ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel)

(0 Review)
7วัน 4คืน

Italy -Aus-German-Swiss(Option Titlis) [VCTEK EURO06] [พ.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง42,999.-

-ชมเวนิส เมืองแห่งสายน้ำและความรัก
-เที่ยวมิวนิค เมืองสวยคลาสิกแห่งแคว้นบาวาเรีย
-ขึ้นยอดเขาทิตลิส กระเช้าหมุนได้ 360 องศา
-ชมเมืองฮัลสตัท มรดกโลก

(0 Review)
10วัน 7คืน

LAKE OF EUROPE (GOTEK010) (ก.ย-ต.ค 61)

เริ่มต้นเพียง65,900.-

-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก
-เที่ยวมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน
-ขึ้นยอดเขาทิตลิส ชมถ้ำน้ำแข็ง
-เที่ยวชมเมืองมิวนิค

(0 Review)
8วัน 5คืน

Switzerland Germany [HGEEK] [ก.ย-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

-เที่ยวชมเมืองอินเทอร์ลาเก้น
-เที่ยวเมืองโลซาน เวเว่ย์ ทูน
-ชมน้ำตกไรน์ ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา
-ชม พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองฟุสเซ่น

(0 Review)
8วัน 5คืน

Switzerland Germany ตามรอยลิขิตรัก [HGEEK] [ก.ย-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

-เที่ยวชมเมืองอินเทอร์ลาเก้น
-เที่ยวเมืองโลซาน เวเว่ย์ ทูน
-ชมน้ำตกไรน์ ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา
-ชม พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองฟุสเซ่น

(0 Review)
8วัน 5คืน

TURBO WEST EUROPE GERMANY AUSTRIA SWITZERLAND [ZETSQMUC13][ต.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง42,999.-

-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-นั่งรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาริกิ
-ชมสะพานไม้ชาเปล
-ชมน้ำตกไรน์ (Rhine Falls)

(0 Review)
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส อิตาลี่ สวิตเซอร์แลนด์
9วัน 6คืน

[ZATEY] EASY CLASSIC EUROPE อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส [ก.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง67,900.-

-เที่ยวมหานครแสนโรแมนติค ณ ปารีส
-เที่ยวกรุงโรม ฟลอเรนซ์ เวนิส มิลาน
-เที่ยวลูเซิร์น เมืองตากอากาศแสนสวย
-สัมผัสหิมะ ณ ยอดเขาทิตลิส

(0 Review)
9วัน 6คืน

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี [HGEEK] [มิ.ย-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง49,900.-

-ล่องเรือแม่น้ำแซน
-ชมน้ำตกไรน์
-ชมมหาวิหารมิลาน
-ชมวิวเทือกเขาทิตลิส

(0 Review)
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
8วัน 5คืน

สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส [GOHTG08] [ก.ย.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

-พิชิตยอดเขา จุงเฟรา ชมถ้ำน้ำแข็ง
-ชมวิวลานสฟิงซ์จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป
-เที่ยวชมมหานครปารีส
-อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส

(0 Review)
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์
7วัน 4คืน

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ [GOTEK01] [ก.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง42,900.-

-เที่ยวชมมหานครมิลาน
-เที่ยวเกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย
-เที่ยวชมกรุงเบิร์น (Bern)
-ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น

(0 Review)
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์
8วัน 5คืน

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ [GOTTG004] [30 ธ.ค.61 – 6ม.ค.62]

เริ่มต้นเพียง81,900.-

-พิชิตเขาจุงเฟราและกลาเซียร์ 3000
-ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น
-เที่ยวชมมหานครมิลาน
-ชมวิวที่ลานสฟิงซ์ ชมถ้ำน้ำแข็ง

(0 Review)
8วัน 5คืน

อิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส [พ.ย.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

– ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน
– แวะเที่ยวลูเซิร์น
– ชมหอไอเฟล (Tour Eiffel)
– พิชิตยอดเขา จุงเฟรา

(0 Review)
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก อิตาลี-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส
8วัน 5คืน

อิตาลี-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส [WCTQR0108J] [ก.ย.-พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

-นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
-ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ ขึ้นหอไอเฟล
-เที่ยวกรุงโรม มิลาน เกาะเวนิส
-เที่ยวชมมหานครปารีส

(0 Review)
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก อิตาลี-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส
10วัน 7คืน

อิตาลี-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส [WCTTG0110J] [ก.ค-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง83,900.-

-ชมโคลอสเซียม หอเอนปิซ่า
-นั่งเรือกอนโดร่าสัมผัสคลองแห่งเวนิส
-นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
-เทียวชมมหานคร ปารีส

(0 Review)
9วัน 6คืน

อิตาลี-สวิสฯ(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส [WCTG0109J] [ก.ย-พ.ย 61]

เริ่มต้นเพียง71,900.-

-นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
-ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ ขึ้นหอไอเฟล
-เที่ยวกรุงโรม มิลาน เกาะเวนิส
-เที่ยวชมมหานครปารีส

(0 Review)
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก เยอรมนี-ออสเตรีย-สวิสเซอร์แลนด์ จุงเฟรา
8วัน 5คืน

เยอรมนี-ออสเตรีย-สวิสเซอร์แลนด์ จุงเฟรา [WCTQR0308M] [ก.ย-พ.ย 61]

เริ่มต้นเพียง58,900.-

-เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์
-เที่ยวชมเมืองฮาลสตัดซ์
-นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง

(0 Review)