โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์ลาว / เวียงจันทน์ / หลวงพระบาง

จัดเรียงตาม

3วัน 2คืน

ไฮไลท์ หลวงพระบาง [PKMQV02][ต.ค61-มี.ค62] / ทัวร์ลาว

เริ่มต้นเพียง11,555.-

-สัมผัสความงามตาดกวางสี
-ทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียว
-นมัสการพระบาง ชมวัดเชียงทอง
-สักการะพระธาตุพูสี

(0 Review)
ลาว เวียงจันทน์
3วัน 2คืน

สะบายดีเมืองลาว วังเวียง หลวงพระบาง [GOHFD02] [ม.ค.-เม.ย.62] / ทัวร์ลาว, ทัวร์สงกรานต์, ทัวร์เวียงจันทน์, ทัวร์หลวงพระบาง

เริ่มต้นเพียง13,888.-

-ล่องเรือแม่น้ำซอง“กุ้ยหลินเมืองลาว”
-นมัสการ วัดพระธาตุหลวง
-ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์
-ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง

(0 Review)
3วัน 2คืน

ไหว้พระ 9 วัด หลวงพระบาง [PKMQV01] [ธ.ค. 61 – มี.ค.62] / ทัวร์ลาว, ทัวร์ปีใหม่, ทัวร์หลวงพระบาง

เริ่มต้นเพียง9,888.-

-ร่วมทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียว
-เที่ยวชมตลาดมืดหลวงพระบาง
-ชมพระอาทิตย์อัสดง
-สักการะ พระธาตุพูสี

(0 Review)
ลาว หลวงพระบาง
3วัน 2คืน

มหัศจรรย์ วังเวียง เวียงจันทน์ บลูลากูน [BIDPG03] [ม.ค – เม.ย. 62] / ทัวร์ลาว,วังเวียง,เวียงจันทน์,บลูลากูน

เริ่มต้นเพียง13,900.-

-ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย
-สักการะบูชา พระธาตุหลวง
-เที่ยวชมวังเวียง“กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว”
-อิสระเล่นน้ำตามอัธยาศัยที่ บลูลากูน

(0 Review)
3วัน 2คืน

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง [BIDFD001] [ธ.ค 61- เม.ย 62] / ทัวร์ลาว,ทัวร์หลวงพระบาง

เริ่มต้นเพียง12,900.-

-ขึ้นบันได 328 ขั้นสู่ พระธาตุภูษี
-ชมวัดเชียงทอง ชมน้ำตกตาดกวงชี
-ตักบาตรข้าวเหนียว ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ
-เที่ยวชมถนนข้าวเหนียว บ้านผานม บ้านช่างไห

(0 Review)
ลาว
3วัน 2คืน

มหัศจรรย์หลวงพระบาง [BIDPG001] [ก.พ. – มี.ค. 62] / ทัวร์ลาว,ทัวร์หลวงพระบาง

เริ่มต้นเพียง12,900.-

-ล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวเมืองหลวงพระบาง
-ชมวัดเชียงทอง ชมน้ำตกตาดกวงชี
-ตักบาตรข้าวเหนียว ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ
-เที่ยวชมถนนข้าวเหนียว บ้านผานม บ้านช่างไห

(0 Review)
ลาว เวียงจันทน์
3วัน 2คืน

วังเวียง เวียงจันทน์ [PKMQV03] [ก.พ-มี.ค 62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์ลาว, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์เมืองวังเวียง, ทัวร์เวียงจันทน์

เริ่มต้นเพียง9,955.-

– ชมเมืองวังเวียง เมืองแห่งขุนเขา
– เล่นน้ำ บลูลากูน 2
– ชม หอพระแก้ว
– นมัสการ พระธาตุหลวง

(0 Review)
3วัน 2คืน

สบายดีลาวใต้ [PKMQV06] [ก.พ.-มี.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์ลาว, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์เมืองจำปาสัก, ทัวร์เมืองปากเซ

เริ่มต้นเพียง9,955.-

– นั่งรถชม เมืองปากเซ
– ชมความงาม น้ำตกคอนพะเพ็ง
– ปราสาทวัดพู เมืองจำปาสัก
– ชม น้ำตกหลี่ผี หรือ น้ำตกสัมพะมิตร

(0 Review)
3วัน 2คืน

หลวงพระบาง [PKMQV01] [ก.พ.-มี.ค. 62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์ลาว, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์หลวงพระบาง

เริ่มต้นเพียง9,955.-

– ทำบุญที่ วัดใหม่สุวันพูมาราม
– สักการะ พระธาตุพูสี
– ทำบุญที่ วัดวิชุนราชพระธาตุหมากโม
– เที่ยวชม หลวงพระบาง

(0 Review)