โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์รัสเซีย

รัสเซีย
8วัน 5คืน

ABSOLUTE RUSSIA [ZETDME06] [มี.ค.-มิ.ย.62] / ทัวร์รัสเซีย,ทัวร์มอสโคว์ / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง46,999.-

– เยี่ยมชมเมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก
– เข้าชม พระราชวังแคทเทอรีน
– ชมวิวที่ สแปร์โร่ฮิลล์ เมืองมอสโคว์
– ชม มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล

(0 Review)
7วัน 4คืน

ANGELA RUSSIA [ZETDME14] [เม.ย.-มิ.ย.62] / ทัวร์รัสเซีย,นิวเยรูซาเล็ม / วันจักรี,วันวิสาขบูชา,วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง36,999.-

– ชมวิวที่ สแปร์โร่ฮิลล์
– บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โบสถ์อัสสัมชัญ
– ชม หอนาฬิกาซาวิเออร์
– เข้าชม โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม

(0 Review)
7วัน 4คืน

ATHENA RUSSIA [ZETSQ13] [ม.ค. – มี.ค. 62] / ทัวร์รัสเซีย, ทัวร์มอสโคว์, ทัวร์ซากกอร์ส, นิวเยรูซาเล็ม

เริ่มต้นเพียง36,999.-

-เที่ยวชมกรุงมอสโคว์
-ชมฟาร์มสุนัขฮัสกี้ ขี่สุนัขลากเลื่อน
-ชมพระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง
-เที่ยวชมเมืองซากอร์ส

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Aurora Russia
8วัน 5คืน

Aurora Russia [ZETTG12] [ก.พ. – มี.ค.62] / ทัวร์ยุโรปบินตรง, ทัวร์รัสเซีย, แสงเหนือ, ออโรร่า, ทัวร์มอสโคว์

เริ่มต้นเพียง65,999.-

-ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า
-เที่ยวชมหมู่บ้านซามี่ (Sami Village)
-ชมฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้
-เที่ยวชมกรุงมอสโคว์

(0 Review)
7วัน 5คืน

CIRCUS PERFECT RUSSIA (MOSCOW- ST.PETER) [PVCTG] [ก.พ.-มี.ค.62] / ทัวร์รัสเซีย,ทัวร์มอสโคว์

เริ่มต้นเพียง53,888.-

– ชมวิว ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
– เยี่ยมชมเมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก
– ชม โบสถ์อัสสัมชัญ
– ดูโชว์สุดอลังการ Russian Circus

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Circus Super Russia Moscow Zagorse
6วัน 3คืน

Circus Super Russia Moscow Zagorse [PVCW5] [ต.ค.61 – มี.ค.62] / ทัวร์รัสเซีย, ทัวร์มอสโคว, ทัวร์ซาร์กอส

เริ่มต้นเพียง30,999.-

-ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
-เข้าชมพระราชวังเครมลิน
-ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว
-เที่ยวชมเมืองซาร์กอส

(0 Review)
5วัน 3คืน

CIRCUS SUPER RUSSIA MOSCOW- ZAGORSK [PVCZA5TG] [ก.พ.-มี.ค.62] / ทัวร์มอสโคว์,ซากอร์ส

เริ่มต้นเพียง38,888.-

– การแสดง Russian Circus
– ชม โบสถ์อัสสัมชัญ
– เที่ยวชม เมืองซาร์กอส
– ชมวิว ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Classic Russia รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบร์ก
7วัน 5คืน

Classic Russia รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบร์ก [GOTTG06] [ม.ค.-มิ.ย.62] / ทัวร์ยุโรปบินตรง, ทัวร์รัสเซีย, ทัวร์สงกรานต์

เริ่มต้นเพียง62,900.-

-เที่ยวชมเมืองมอสโคว์
-รถไฟด่วนสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
-เข้าชมพระราชวังเครมลิน
-ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus)

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Delight Moscow Snow Festival
6วัน 3คืน

Delight Moscow Snow Festival [HGEK01B] [ธ.ค.61 – มี.ค.62] / ทัวร์รัสเซีย

เริ่มต้นเพียง30,900.-

-Moscow Snow Festival
-ชมสวนสาธารณะ Zaryadye Park
-ชมพระราชวังเครมลิน
-เที่ยวชมตลาดอิสมายลอฟกี้

(0 Review)
6วัน 3คืน

Delight Moscow [HGEK1B] [เม.ย.-พ.ค.62] / ทัวร์รัสเซีย,พระราชวังเครมลิน / วันจักรี,วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง31,900.-

– ชมวิวเมืองมอสโก ที่สแปร์โรว์ ฮิลล์
– เข้าชมพระราชวังเครมลินและ โบสถ์อัสสัมชัญ
– ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่
– ถ่ายภาพที่ระลึกที่มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์

(0 Review)
6วัน 4คืน

Delight St. Petersburg [HGEK02A] [ม.ค.-มี.ค.62] / ทัวร์รัสเซีย, ทัวร์เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, ทัวร์เมืองหิมะ

เริ่มต้นเพียง39,900.-

-ชม Snow Festival เมืองหิมะ
-Husky Sledding สุนัขลากเลื่อน
-กาล่าดินเนอร์ ภายในพระวังนิโคลัส
-เที่ยวชมเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

(0 Review)
รัสเซีย
7วัน 5คืน

Deluxe Russia [ZETSU01] [มี.ค. – พ.ค.62] / ทัวร์รัสเซีย, ทัวร์สงกรานต์ยุโรป, ทัวร์สงกรานต์, ทัวร์มอสโคว์, ทัวร์เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เริ่มต้นเพียง56,999.-

-ชมพระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง
-ชมวิวเมืองมอสโคว์ ที่สแปร์โร่ฮิลล์
-ชมสถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์
-เที่ยวชมเมือง เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Delight Moscow Snow Festival
8วัน 6คืน

Discovery Russia [HGEK03] [ก.พ.-พ.ค.62] / ทัวร์ปีใหม่รัสเซีย, ทัวร์รัสเซีย, ทัวร์สงกรานต์

เริ่มต้นเพียง49,900.-

-นอนรถไฟชั้น First Class
-กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส
-เที่ยวชมนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
-เที่ยวชมกรุงมอสโคว์

(0 Review)
5วัน 3คืน

Frozen Moskva River Cruise and Russia’s Rocket [GOTTG09] [พ.ย.61 – ก.พ. 62] / ทัวร์ยุโรปบินตรง, ทัวร์รัสเซีย, ทัวร์มอสโคว์

เริ่มต้นเพียง38,900.-

-เที่ยวชมกรุงมอสโคว์
-เข้าชมพระราชวังเครมลิน
-ล่องเรือลุยน้ำแข็งแม่น้ำ Moskva
-ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus)

(0 Review)
8วัน 5คืน

Gloossy Russia [ZETEY08] [พ.ย.61 – ก.พ.62] / ทัวร์รัสเซีย, ทัวร์มอสโคว์, ทัวร์ซากอร์ส, ทัวร์อาบู ดาบี

เริ่มต้นเพียง39,999.-

-เที่ยวชมกรุงมอสโคว์
-เข้าชมพระราชวังเครมลิน
-เที่ยวชมเมืองซากอร์ส
-ชมฟาร์มสุนัขฮัสกี้ สุนัขลากเลื่อน

(0 Review)
8วัน 5คืน

Greatest Of Russia [ZETQR10] [ธ.ค.61 – มี.ค.62] / ทัวร์ปีใหม่รัสเซีย, ทัวร์รัสเซีย, ทัวร์ปีใหม่, ทัวร์มอสโคว์, ทัวร์ซากอร์ส, ทัวร์เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก

เริ่มต้นเพียง53,999.-

-เที่ยวชมเมืองมอสโคว์
-เที่ยวชมเมืองซากอร์ส
-เที่ยวชมเมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก
-ชมการแสดงละครสัตว์

(0 Review)
7วัน 5คืน

Hilight Russia [ZETTG02] [ม.ค. – พ.ค.62] / ทัวร์รัสเซีย, ทัวร์สงกรานต์, สแปร์โร่ฮิลล์, มอสกาว่า, ทัวร์มอสโคว์, ทัวร์เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก

เริ่มต้นเพียง51,999.-

-ล่องเรือแม่น้ำมอสกาว่า
-นั่งรถไฟ Sapsan Fast Train
-ชมการแสดงละครสัตว์
-ชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์

(0 Review)
รัสเซีย
9วัน 7คืน

I am in Russia มอสโคว์ ซาร์กอส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [GOTTG14] [ก.พ.-มิ.ย.62] / ทัวร์รัสเซีย,ทัวร์มอสโคว์,ทัวร์เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก

เริ่มต้นเพียง67,900.-

-เที่ยวชมเมืองซากอร์ส
-เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส
-เข้าชมพระราชวังยูซูปอฟ
-ล่องเรือแม่น้ำแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์

(0 Review)
7วัน 5คืน

Perfect Aurora Russia [PVCTG01] [พ.ย.61 – มี.ค.62] / ทัวร์ยุโรปบินตรง, ทัวร์รัสเซีย

เริ่มต้นเพียง60,888.-

-ชมฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้
-ตามล่าหาแสงเหนือ
-เที่ยวชมหมู่บ้าน ซามิ
-เที่ยวชมกรุงมอสโคว์

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก PERFECT RUSSIA (MOSCOW- ST.PETER
7วัน 5คืน

PERFECT RUSSIA (MOSCOW- ST.PETER) [PVCTG02] [ธ.ค.61 – มี.ค. 62] / ทัวร์ปีใหม่รัสเซีย, ทัวร์ยุโรปบินตรง, ทัวร์รัสเซีย, ทัวร์ปีใหม่

เริ่มต้นเพียง53,888.-

-ชมวิวยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
-เข้าชม พระราชวังเครมลิน
-เที่ยวชมเมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
-รถไฟด่วน SAPSAN EXPRESS

(0 Review)
7วัน 5คืน

Rusia ตามล่าหาแสงเหนือ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [ITVTG201] [ม.ค. – ก.พ.62] / ทัวร์ยุโรปบินตรง, ทัวร์รัสเซีย, ทัวร์มอสโคว์, เมอร์มังส์

เริ่มต้นเพียง69,900.-

-ตามล่าเเสงเหนือที่เมอร์มังส์
-เที่ยวชมนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
-เที่ยวชมกรุงมอสโคว์
-ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus)

(0 Review)
รัสเซีย
9วัน 7คืน

Russia Full Board มอสโคว์ ซาร์กอส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [GOTTG13] [ก.พ.- มิ.ย.62] / ทัวร์รัสเซีย,ทัวร์มอสโคว์,เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เริ่มต้นเพียง69,900.-

-เที่ยวมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ซาร์กอร์ส
-เข้าชมพระราชวังเครมลิน
-ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus)
-ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Russia Moscow Murmansk
8วัน 5คืน

Russia Moscow Murmansk [WROEK03] [พ.ย.61 – ก.พ.62] / ทัวร์รัสเซีย, ทัวร์มอสโคว์, ทัวร์มูร์มันสค์

เริ่มต้นเพียง62,900.-

-ชมปรากกฏการณ์แสงออโรร่า
-นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน
-เที่ยวชมหมู่บ้านซามี่
-เที่ยวชมกรุงมอสโคว์

(0 Review)
8วัน 5คืน

Russia Northern Lights [HGEK02] [ม.ค. – ก.พ.62] / ทัวร์รัสเซีย, แสงเหนือ, ทัวร์มอสโคว์, ทัวร์มูร์มันสก์

เริ่มต้นเพียง59,900.-

-ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
-ชหมู่บ้านพื้นเมืองซามี
-เที่ยวคาบสมุทรโคลา
-ล่าแสงเหนือ ณ มูร์มันสก์

(0 Review)
Russia Super Moscow
5วัน 3คืน

Russia Super Moscow [PVCTG05] [ก.พ.-มี.ค. 62] / ทัวร์ยุโรปบินตรง, ทัวร์รัสเซีย, ทัวร์มอสโคว

เริ่มต้นเพียง38,888.-

-เข้าชมพระราชวังเครมลิน
-ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว
-เที่ยวชมเมืองซากอร์ส
-ขึ้นชมวิวยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล

(0 Review)
รัสเซีย
7วัน 5คืน

SOVIET AND THE GALAXY รัสเซีย มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [GOTTG07] [เม.ย.- มิ.ย.62] / ทัวร์รัสเซีย,ทัวร์มอสโคว? / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง65,900.-

-เที่ยวชมเมืองมอสโคว์
-เข้าชมพระราชวังเครมลิน
-ดินเนอร์ในพระราชวังนิโคลัส
-ชมการแสดงละครสัตว์

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Classic Russia รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบร์ก
6วัน 3คืน

Space Delicious Vodka And Caviar รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส [GOTEK02] [ม.ค.-พ.ค.62] / ทัวร์รัสเซีย, ทัวร์สงกรานต์, ทัวร์มอสโคว์, ทัวร์ซาร์กอส

เริ่มต้นเพียง39,900.-

-เที่ยวชมเมืองมอสโคว์
-ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำ Moskva
-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO
-ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus)

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก รัสเซีย มอสโคว์ แสงเหนือ
7วัน 5คืน

Sweet Aurora Russia [ZETTG11] [ก.พ.-มี.ค.62] / ทัวร์รัสเซีย,ทัวร์มอสโคว์

เริ่มต้นเพียง61,999.-

-เที่ยวชมกรุงมอสโคว์
-ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า
-ชมหมู่บ้านซามี่ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้
-ชมเรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Russia ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์
8วัน 5คืน

The Russian Empire and Dinner Cruise มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [GOTEK13] [ก.พ.- พ.ค.62] / ทัวร์รัสเซีย,ทัวร์มอสโคว์,เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก / ทัวร์สงกรานต์

เริ่มต้นเพียง53,900.-

-เที่ยวมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ซาร์กอร์ส
-ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำกรุงมอสโคว์
-ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus)
-ชมโชว์พื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส

(0 Review)
1 2