โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์มาเก๊า

ทัวร์ราคาถูก มหัศจรรย์ ฮ่องกง นองปิง
3วัน 2คืน
ทัวร์ราคาถูก ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
3วัน 2คืน

มาเก๊า ฮ่องกง จู่ไห่ [ITVFD311] [มี.ค.-เม.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์เทศกาลวันจักรี, ทัวร์ฮ่องกง, เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์เมืองจู่ไห่, เวเนเชี่ยน

เริ่มต้นเพียง9,888.-

– ชมวิหารเซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อ
– ชม THE VENETIAN โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว
– ชมทิวทัศน์ อ่าววิคตอเรีย เกาะฮ่องกง
– นั่งรถข้าม สะพานข้ามทะเลใหญ่ที่สุดในโลก

(0 Review)
4วัน 3คืน

SUPER ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา มาเก๊า เวเนเชี่ยน [SLTRJ4] [มี.ค.-ก.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์ฮ่องกง, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์เกาะลันเตา, นองปิง

เริ่มต้นเพียง25,999.-

– ชมวิวยอดเขา VICTORIA
– เยี่ยมชมหาดทราย REPULSE BAY
– ขอพร เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ
– กระเช้า Ngong ping นมัสการพระใหญ่วัดโป่หลิน

(0 Review)
3วัน 2คืน

ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น [SRLCX18] [ม.ค.-มี.ค.62] / /ทัวร์ ฮ่องกง,ทัวร์มาเก๊า

เริ่มต้นเพียง8,888.-

– ข้าม สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก
– ขอพร 3 วัดดัง! วัดแชกง, วัดหวังต้าเซียน, เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์
– เยี่ยมชม The Venetian
– ไหว้ขอพรเสริมบารมี วัดอาม่า

SRLCX18
(0 Review)
4วัน 3คืน

ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง [PHDEK04] [มี.ค.-เม.ย.62] / ทัวร์ ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า ทัวร์นองปิง

เริ่มต้นเพียง23,900.-

– สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสของเอเซีย THE VENETIAN
– นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน
– ชมซากประตู โบสถ์เซนต์ปอล เมืองมาเก๊า
– ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT

(0 Review)
4วัน 3คืน

ฮ่องกง นองปิง 4 เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า [GSTHKG04] [ม.ค.-มี.ค.62] /ทัวร์ฮ่องกง,ทัวร์มาเก๊า,เซินเจิ๊น

เริ่มต้นเพียง12,900.-

-นั่งกระเช้านองปิง 360องศา ชมวิวเกาะฮ่องกง
-สักการะวัดพระใหญ่โปหลิน
-ชมซากโบสถ์เซนต์ปอล วัดอาม่า จตุรัสเซนาโด้
-เที่ยวชมเดอะ เวนีเชียน มาเก๊า

(0 Review)
4วัน 3คืน

มาเก๊า จุูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง [GSTMFD01] [ม.ค.-มี.ค.62] / ทัวร์ฮ่องกง,ทัวร์มาเก๊า,จุูไห่,เซินเจิ้น / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง9,999.-

-เที่ยวชมเดอะ เวนีเชียน มาเก๊า
-ขอพรวัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน
-ขอพรวัดอาม่า วัดผู่โถว วัดกวนอู
-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ตลาดใต้ดินกงเป่ย

(0 Review)
3วัน 2คืน

ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า [ZETHKG10] [มี.ค.-พ.ค.62] / ทัวร์ฮ่องกง,นองปิง,ทัวร์มาเก๊า

เริ่มต้นเพียง14,999.-

– นมัสการพระใหญ่ลันเตา
– ชมวิวบนเขา VICTORIA PEAK
– ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชายหาด รีพัลส์เบย์
– เยี่ยมชม THE PARISIAN MACAO และหอไอเฟลจำลอง

(0 Review)
4วัน 3คืน

ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง [PHDEK04] [ธ.ค.61-ก.พ.62] / ทัวร์ฮ่องกง,ทัวร์มาเก๊า,นองปิง / วันปีใหม่

เริ่มต้นเพียง23,900.-

-ขึ้นกระเช้านองปิง ชมวิว 360องศา
-สัมผัสลาสเวกัสของเอเซีย”THE VANETIAN”
-นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน
-ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน

(0 Review)
1 2 3