โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-516-4270 l 098-3411387 | 096-9266513

ทัวร์ ภูฏาน

ทัวร์ ภูฏาน

ทัวร์ราคาถูก HAPPINESS IN BHUTAN
5วัน 4คืน

HAPPINESS IN BHUTAN [PVCB301] [ส.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง48,900.-

-พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง
-ชมป้อมปราการ พูนาคาซอง
-สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม
-ชมวิวซังเกกัง หุบเขาเมืองทิมพู

(0 Review)
5วัน 4คืน

SHOCK BHUTAN [PVCB3] [วันนี้ – ธันนวาคม 2561]

เริ่มต้นเพียง49,900.-

-พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง
-ชมป้อมปราการ พูนาคาซอง
-ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจจธรรม
-เพลิดเพลินกับการช้อบปิ้ง ณ พาโร สตรีท

(0 Review)
BHUTAN
5วัน 4คืน

[HCT] PACKAGE BHUTAN พาโร-ทิมพู-พูนาคา-ทักซัง [พ.ค.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง54,900.-

-พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรทักซัง
-จุดชมวิวเทือกเขาหิมาลัย
-ชมวัดเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ของภูฏาน
-ชมป้อมปราการสวยที่สุดทั้งสามเมือง

(0 Review)
5วัน 4คืน

ภูฏาน เจาะลึก ดินแดนมังกรสายฟ้า [GOTB301] [ก.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง52,900.-

-ชมที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน
-ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
-เที่ยวชมเมืองทิมพู เมืองพูนาคา
-ชมสวนสัตว์แห่งชาติของภูฏาน

(0 Review)