โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ภูฏาน

จัดเรียงตาม

5วัน 4คืน

ภูฏาน พาโร ทิมพู ปูนาคา ซุปตาร์ ว้าวววว [TTNB301] [13 – 17 เมษายน 2562] / ทัวร์ภูฏาน, ทัวร์สงกรานต์, ทัวร์พาโร, ทัวร์ทิมพู, ทัวร์ปูนาคา

เริ่มต้นเพียง59,999.-

-เที่ยวชมเมืองหลวงทิมพู
-เที่ยวชมเมืองปูนาคา
-เที่ยวชมเมืองพาโร
-ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

(0 Review)