โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์ฟุกุโอกะ

6วัน 4คืน

Fukuoka nagasaki special [GSTFUKTG] [29 ธ.ค. – 03 ม.ค.62]

เริ่มต้นเพียง48,888.-

-อิสระท่องเที่ยวเมืองฟุกุโอกะ
-ชมวิวบนภูเขาอินาซะ
-เที่ยวชมจังหวัดซากะ
-บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+แช่ออนเซ็น

(0 Review)
6วัน 4คืน

Mysterious Kyushu New Year [JUBTG] [29 ธ.ค.61-3ม.ค.62]

เริ่มต้นเพียง55,900.-

-เที่ยวชมเมืองฟุคุโอกะ
-ชมหุบเขาทาคาชิโฮ สวรรค์บนดิน
-ชมศาลเจ้ายูโดะ นั่งรถไฟชินคันเซน
-ล่องเรือแม่น้ำยานากาวะ

(0 Review)
6วัน 4คืน

Highlight Kyushu free&easy New Year [JUBTG] [29ธ.ค.61-3ม.ค.62]

เริ่มต้นเพียง44,900.-

-ชมบ่อทะเลเดือด (Sea Hell)
-ชมหมู่บ้านยูฟูอิน เมืองแห่งสายน้ำ
-ชมภูเขาไฟอะโสะ ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ
-เที่ยวชมเมืองฟุคุโอกะ

(0 Review)
6วัน 4คืน

Countdown Kyushu New Year [JUBTG] [29ธ.ค.61-3ม.ค.62]

เริ่มต้นเพียง58,900.-

-ชมการแสดงดอกไม้ไฟ ณ ที่นั่งพิเศษ
-เที่ยวชมจังหวัดซากะ
-ชมคฤหาสน์โกลฟ์เวอร์
-เที่ยวชมเมืองฟุคุโอกะ

(0 Review)
6วัน 4คืน

Amazing Kyushu New Year [JUBTG] [29ธ.ค.61-3มค.62]

เริ่มต้นเพียง62,900.-

-นั่งรถไฟความเร็วสูง ชินคันเซน
-ชมสวนระดับมรดกโลก สวนเซนกาเนน
-ชมทะเลสาบมอนสเตอร์ “อิชชี่”
-ภูเขาไฟซากุระจิมา ชมวิว 360 องศา

(0 Review)
5วัน 3คืน

KYUSHU FULL FUN [GOTTG005] [14-18 ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง44,900.-

-ขอพรศาลเจ้าดาไซฟุ เกาะคิวชู
-เที่ยวชมหมู่บ้านยูฟุอิน
-เที่ยวชมเมืองประวัติศาสตร์ นางาซากิ
-ชมบ่อน้ำแร่ จิโงคุเมงุริ

(0 Review)