โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์ปูซาน

ปูซาน
4วัน 2คืน

Busan plus + Joy Autumn [TWZE922] [ส.ค – ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง14,300.-

-ชมพระราชวังดองกุงและทะเลสาบวอลรี
-เที่ยวชมหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
-กระเช้าลอยฟ้า Busan Air Cruise ชมวิว
-จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด

(0 Review)
ปูซาน
4วัน 2คืน

Busan plus + Joy winter [TWZE922] [ธ.ค.61 – ก.พ 62]

เริ่มต้นเพียง16,300.-

-ขึ้นจุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด
-เที่ยวชมหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
-เล่นสกีที่ Eden Valley Resort
-ชมวิวเมือง ณ ปูซานทาวเวอร์

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Happy Korea Ann Yeong Busan
4วัน 2คืน

Happy Korea Ann Yeong Busan [HPT7C42][ต.ค – พ.ย 61]

เริ่มต้นเพียง12,987.-

-ชมวัดแฮดงยงกุงซา หาดซองโด
-ชมอุทยานแห่งชาติแทจงแด
-ชมออยุคโดสกายวอร์ค
-ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน

(0 Review)
5วัน 3คืน

JOURNEY DAEGU BUSAN [JNL03] [ก.ย.-พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง15,900.-

-ขึ้นไปสู่จุดชมวิวของภูเขาพัลกงซาน
-ชมชายหาดซงโด Songdo
-ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
-ชมวัดแฮดงยงกุงซา

(0 Review)