โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-516-4270 l 098-3411387 | 096-9266513

ปูซาน

5วัน 3คืน

เกาหลี Beautiful Hanok Village [TSBKE] [พ.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง25,555.-

-เที่ยวชมหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
-ชมวิวเมืองปูซาน Oryukdo Skywalk
-สนุกสนานกับสวนสนุก E-World
-ช้อปปิ้งตลาดนัมโพดง ถนนทงซองโน

(0 Review)
ทัวร์เกาหลี ราคาถูก รักมากมาย ใบไม้เปลี่ยนสี
4วัน 2คืน

BUSAN PLUS+JOY AUTUMN 2018 [TWTZE]( ส.ค.-พ.ย.61)

เริ่มต้นเพียง14,300.-

-จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด
-นั่ง กระเช้าลอยฟ้า Busan Air Cruise
-ชม Gyeongju National Museum
-ศูนย์โสม (Ginseng Center)

(0 Review)
ทัวร์เกาหลี ราคาถูก HI KOREA BUSAN SERIES LOVER
5วัน 3คืน

HI KOREA BUSAN SERIES LOVER [HNTKE] [ก.พ.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง20,900.-

-นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมทิวทัศน์เกาหลี
-นมัสการพระที่ วัดแฮดง ยงกุงซา
-เที่ยวชมหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
-ช้อปปิ้ง Lotte Premium Outlet

(0 Review)
ทัวร์เกาหลี ราคาถูก TRENDY BUSAN
5วัน 3คืน

TRENDY BUSAN [DKCLJ] [ส.ค.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง14,988.-

-ชมพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมี TEDDY BEAR
-เที่ยวชมอุทยานยงดูซาน
-ชมวัดแฮดงยงกุงซา ชายหาดแฮอึนแด
-ชม ออยุคโด สกายวอร์ค

(0 Review)
5วัน 3คืน

เกาหลี ปูซาน Beautiful Hanok village [GOTKE] [ก.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง26,900.-

-ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
-ชมวัดพุลกุกซา หอดูดาวชมซงแด
-เที่ยวสวนสนุก E-WORLD
-ช้อปปิ้งถนนทงซองโน

(0 Review)
5วัน 3คืน

เกาหลี-ปูซาน โซล Beautiful Autumn Leaves [GOTTG] [ตุลาคม2561]

เริ่มต้นเพียง28,900.-

-ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
-ชม SONGDO BEACH & SKYWALK
-เที่ยวสวนสนุกเอเวอร์แลนด์
-เที่ยวชมเมือง ปูซาน โซล

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก เกาหลีปูซาน โซล Beautiful Autumn Leaves
5วัน 3คืน

เกาหลีปูซาน โซล Beautiful Autumn Leaves [TSBTG] [ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง26,991.-

-ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
-ชมหมู่บ้านชอนจูฮันอก
-เที่ยวสวนสนุกเอเวอร์แลนด์
-ชมพระราชวังชางด๊อกกุง

(0 Review)
5วัน 3คืน

แทกู เคียงจู ปูซาน [GSTTW] [ก.ย.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง12,888.-

-เที่ยวสวนสนุก E-World
-ชมวัดดงฮวาซา วัดพุลกุกซา
-เที่ยวชมเมืองแทกู เมืองเคียงจู
-ชมวิวสะพาน(ซองโด สกายวอล์ค)

(0 Review)