โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์ปักกิ่ง

4วัน 3คืน

KIKKY KAKEENUNG IN BEIJING [WCTXW] [ธ.ค. 61 -มี.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง13,900.-

-ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
-ชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน
-ชมกำแพงเมืองจีนด่านจูหยงกวน
-อิสระช้อปปิ้งที่ตลาดรัสเซีย

(0 Review)
4วัน 3คืน

เทียนสิน ปักกิ่ง ซุปตาร์ SNOW [TTNXW03][ธ.ค. 61 – ก.พ. 62]

เริ่มต้นเพียง12,888.-

-มหานครเทียนจินอันมั่งคั่ง
-ตื่นตากับกำแพงเมืองจีน
-จัตุรัสเทียนอันเหมิน
-กิจกรรม BEIJING SNOW WORLD

(0 Review)
4วัน 3คืน

ทัวร์ปักกิ่ง เป็ดอบไวน์ SNOW WORLD [SSHTG04] [ธ.ค. 61 – ก.พ. 62]

เริ่มต้นเพียง15,899.-

-ชมพระราชวังต้องห้ามกู้กง
-ชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน
-ชมกำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
-เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนลาน หิมะ

(0 Review)
4วัน 3คืน

ทัวร์ปักกิ่ง เป็ดน้ำแดง กำแพงเมืองจีน [SSHTG03] [พ.ย. 61 – มี.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง15,899.-

-ชมกำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
-ชมพระราชวังต้องห้ามกู้กง
-ชมพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย

(0 Review)
6วัน 4คืน

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ปาท่องโก๋จิ้มนม [SSHTG03] [ธ.ค. 61 – มี.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง20,899.-

-ชมกำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
-ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
-เที่ยวชมมหานครเซี่ยงไฮ้
-ชมหาดไว่ทาน ลอดอุโมงค์เลเซอร์

(0 Review)
4วัน 3คืน

ทัวร์เทียนสิน ปักกิ่ง ปอเปี๊ยะ SNOW WORLD [SSHXW06] [ธ.ค. 61 – ก.พ. 62]

เริ่มต้นเพียง13,899.-

-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
-ชมพระราชวังต้องห้ามกู้กง
-ชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน
-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก ปักกิ่ง โปรโมชั่น
5วัน 3คืน

ปักกิ่ง โปรโมชั่น [GOHTG03] [ต.ค. – ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง18,900.-

-เที่ยวชมกำแพงเมืองจีน
-ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังกู้กง
-นั่งสามล้อซอยหูถัง ชมบรรยากาศเมืองเก่า
-เที่ยวชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน

(0 Review)
5วัน 3คืน

ปักกิ่ง เป็ดตุ๋นเต้าเจี้ยว [SSHMU01] [พ.ย. – ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง12,899.-

-ชมกำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
-เที่ยวชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน
-ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
-ชมวัดลามะ ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย

(0 Review)
6วัน 4คืน

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ปาท่องโก๋ [SSHTG02] [ต.ค. – ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง19,899.-

-เที่ยวชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน
-ชมพระราชวังต้องห้ามกู้กง
-ชมกำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
-เที่ยวชมมหานครเซี่ยงไฮ้

(0 Review)
1 2 3