โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

ทัวร์บรูไน

3วัน 2คืน

[TSBBI] บรูไน สบาย…สบาย [เม.ย.-พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง14,991.-

– ชมความงามของมัสยิดทองคำ
– ชมหมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
– ผ่านชมพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก
– สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมลิงจมูกยาว

(0 Review)
บรูไน-ฟิลิปปินส์ สบาย...สบาย
5วัน 4คืน

[TSBBI] บรูไน-ฟิลิปปินส์ สบาย…สบาย [เม.ย.-พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง23,991.-

-เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+อินโดนีเซีย
-ชมน้ำตก Madakaripura แห่งอินโดนีเซีย
-ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ภูเขาไฟโบรโม่
-ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส”ลิงจมูกยาว”

(0 Review)
5วัน 4คืน

[TSBBI] บาหลี-บรูไน เที่ยว 2 ประเทศ สบาย…สบาย [เม.ย.-พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง19,991.-

-เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+อินโดนีเซีย
-ชมความงามของมัสยิดทองคำ
-ชมหมู่บ้าน คินตามณี
-จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตู

(0 Review)
3วัน2คืน

Brunei The Golden Legacy 3 วัน 2 คืน [GOTBI012] [ก.ย.-ธ.ค.]

เริ่มต้นเพียง15,900.-

-ชม พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia
-ชม พระราชวัง Istana Nurul Iman
-ชมพิพิธภัณฑ์ Brunei Maritime
-ชม Brunei’s Arts and Handicraft

(0 Review)
5วัน 4คืน

มหัศจรรย์ AEC บรูไน ฟิลิปปินส์ [GOTBI01] [ส.ค.-ธ.ค.61]

-ชมความงามของมัสยิดทองคำ
-ชมหมู่บ้านกลางน้ำKampong Ayer
-ชมวิวภูเขาไฟตาอัล
-ชมโรงงาน Jeepney Factory

(0 Review)
8วัน 5คืน

Southern icon england-brunei อังกฤษ-เวลส์-บรูไน [ZETBICZLHR04] [เม.ย. 62]

เริ่มต้นเพียง52,999.-

-ล่องเรือชมลิงโพรบอสซิส(ลิงจมูกยาว)
-ชมอนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์
-เที่ยวชมเมืองคาร์ดิฟฟ์ มหานครลอนดอน
-เข้าชมอาสนวิหารกลอสเตอร์(Harry Potter)

(0 Review)