โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์บรูไน

3วัน 2คืน

Brunei The Golden Legacy [GOHBI01] [พ.ย. 61 – มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง16,888.-

-ชม พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia
-ชม พระราชวัง Istana Nurul Iman
-ชมพิพิธภัณฑ์ Brunei Maritime
-ชม Brunei’s Arts and Handicraft

(0 Review)
5วัน 4คืน

มหัศจรรย์ AEC บรูไน ฟิลิปปินส์ [GOTBI01] [ส.ค.-ธ.ค.61]

-ชมความงามของมัสยิดทองคำ
-ชมหมู่บ้านกลางน้ำKampong Ayer
-ชมวิวภูเขาไฟตาอัล
-ชมโรงงาน Jeepney Factory

(0 Review)
8วัน 5คืน

Southern icon england-brunei อังกฤษ-เวลส์-บรูไน [ZETBICZLHR04] [เม.ย. 62]

เริ่มต้นเพียง52,999.-

-ล่องเรือชมลิงโพรบอสซิส(ลิงจมูกยาว)
-ชมอนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์
-เที่ยวชมเมืองคาร์ดิฟฟ์ มหานครลอนดอน
-เข้าชมอาสนวิหารกลอสเตอร์(Harry Potter)

(0 Review)